Témoignages: Natuurpunt

» Home | Logiciels légaux | Témoignages | Natuurpunt VZW

L'asbl Natuurpunt VZW réfute des accusations concernant l'absence de licences, grâce à une gestion de logiciels rigoureuse

Natuurpunt

Avec un parc informatique très varié, constitué de dons et d'achats propres, il n'est pas toujours facile pour l'asbl Natuurpunt d'être en règle avec les licences de logiciels. Grâce à une approche bien structurée et à des contrôles internes réguliers, Natuurpunt parvient malgré tout à faire en sorte que tout soit toujours en ordre.


Natuurpunt ondervond aan de lijve hoe een goed beleid rond softwarebeheer eventuele aantijgingen over misbruik kan afbuigen. In het voorjaar van 2005 kreeg de Business Software Alliance (BSA) twee meldingen van vermeend illegaal softwaregebruik bij de vereniging. Omdat Natuurpunt zijn middelen op verscheidene manieren moet verwerven, zowel via eigen aankoop als via schenkingen, werden de gerechtelijke instanties niet meteen ingeschakeld. Een advocaat kreeg de opdracht de zaak uit te zoeken: streng maar rechtvaardig.

"Wij waren geschrokken van deze aantijging. Onze vereniging heeft niet alleen een voorbeeldfunctie inzake natuurbehoud en -beheer. Ook op het vlak van ethisch ondernemen willen wij het goede voorbeeld geven. Wij wensen altijd op een open en correcte manier om te gaan met onze partners, klanten en leveranciers, dus ook met producenten van software", legt Willy Ibens, algemeen directeur van Natuurpunt uit.

Goed beheer is belangrijk

Natuurpunt vzw is het resultaat van de fusie van verschillende organisaties die actief zijn in natuurbeheer, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie. Dit alles in het kader van duurzame ontwikkeling. Met het landelijk secretariaat in Mechelen, een natuurmuseum en -winkel in Turnhout, duizenden vrijwilligers en 220 werknemers, wordt het meteen duidelijk dat informaticabeheer hier geen kleine opdracht is.

De informaticaverantwoordelijke van Natuurpunt, Manu Vlaeyens, die zelf jarenlang actief was in een softwarebedrijf, toonde na de aantijgingen meteen aan dat hij de zaken onder controle had. "Dat kan ook niet anders want onze VZW heeft een negentigtal pc's waarop meer dan 120 mensen werken, zowel werknemers als een wisselend aantal vrijwilligers. Er zijn ook meerdere locaties, sommige zelfs letterlijk 'in het veld'. Wanneer onze software, of onze informaticasystemen in het algemeen, een werkdag zouden uitvallen dan zou dat een ramp betekenen. Met alle mogelijke gevolgen: productiviteitsverlies, frustratie bij de medewerkers en vrijwilligers en zowel interne als externe beloftes die niet kunnen nagekomen worden. Het spreekt vanzelf dat een werkmiddel dat zo belangrijk is, goed beheerd moet worden."

Inventarislijsten

Dat optimale beheer steunt bij Natuurpunt op drie pijlers. De vereniging houdt een eenvoudige maar efficiënte inventaris van de aangekochte softwarelicenties bij en bewaart de licentiedocumenten centraal. Deze inventaris wordt regelmatig vergeleken met de softwarepakketten die op de pc's geïnstalleerd zijn. Dit is niet altijd een eenvoudige oefening omdat de toestellen vaak afkomstig zijn van bedrijven die hun park vernieuwden en hun oudere toestellen wegschonken. Vaak is de bestaande netwerkbeheersoftware niet in staat deze oude pc's te scannen. Niet zelden is er een tijdrovende manuele inventaris nodig. In één adem wordt meteen ook bekeken wat de echte softwarebehoeften van de gebruikers zijn om het geheel aan software binnen de vereniging onder controle te houden.

Dankzij deze bewijsbare, gestructureerde aanpak kon Natuurpunt aantonen dat het als een goede huisvader handelde. Voor alle structureel gebruikte software bleek het de juiste licenties te kunnen voorleggen. Eventuele onduidelijkheden omtrent de schenkingen konden hierdoor gekaderd worden.

Willy Ibens: "Hoewel wij het belang van informatica hoog inschatten zijn onze budgetten voor investeringen in hardware en software beperkt. Als vereniging zijn wij afhankelijk van subsidies, lidgelden, schenkingen en sponsoring. Gelukkig krijgen verenigingen zoals de onze van de meeste fabrikanten ook voorkeurstarieven. Net hierdoor kunnen wij inspanningen leveren voor een goed softwarebeheer. Kostprijs mag nooit een excuus zijn voor mogelijke wanpraktijken."