Gids voor softwarebeheer

» Home | Legale Software | Hulpmiddelen | Gids voor softwarebeheer

Gids voor softwarebeheer

Gids voor softwarebeheer

Informatica is een wezenlijk onderdeel van uw onderneming, waar veel van afhangt. U werkt hiervoor vermoedelijk met een interne informaticaverantwoordelijke en een externe leverancier. Daarbij raden we u aan om regelmatig te laten verifiëren of alle processen optimaal verlopen, want als bedrijfsleider bent u tenslotte de eindverantwoordelijke. Het verkeerde gebruik van de software kan belangrijke consequenties hebben, zowel technisch als legaal.

Hoe gaat uw bedrijf best om met software en licenties?

Wanneer men u vraagt hoe uw wagenpark in elkaar zit, wat de status van de leasingcontracten is en wie met welke wagen rijdt, kan u daar vermoedelijk snel een volledig antwoord op geven. En als men u vraagt welke software u geïnstalleerd heeft, wie daarmee werkt en of u daar licenties voor heeft; hoe lang duurt het voor u daar een sluitend antwoord op kan geven?

Sta dan ook eens hierbij stil: wat is meer storend voor de continuïteit van uw bedrijf: dat uw pc's en computernetwerk een dag niet beschikbaar zijn of dat uw wagens een dag op stal moeten blijven? (En dan gaan we er even van uit dat u geen koerierbedrijf runt.)

Onderstaande wil u vertrouwd maken met de basisbegrippen van softwarelicenties, u waarschuwen voor mogelijke valkuilen en u argumenten aanreiken voor gesprekken met medewerkers of leveranciers.

Klik op één van de titeltjes voor meer uitleg:


Of download de volledige Gids voor softwarebeheer (pdf, 2.32MB).