Veelgestelde vragen

» Home | Legale Software | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van onderwerpen waarover de meeste vragen worden gesteld.


Alle antwoorden weergeven

De gebruiksrechtenovereenkomst

Voor welke producten wordt een overeenkomst gemaakt aangaande de gebruiksrechten?

Bij elk origineel product van Microsoft wordt een overeenkomst voor de gebruiksrechten afgeleverd, eveneens bekend onder de naam EULA (End User Licence Agreement). Daarin verklaart Microsoft dat het gebruik van de software in overeenstemming moet zijn met de geformuleerde bepalingen. De gebruiksrechtenovereenkomst wordt toegekend voor elk exemplaar van een OEM-product, evenals voor een lot software. Ga na of de contractuele bepalingen in verband met het gebruiksrecht overeenstemmen met het beoogde gebruik van de software. Uw Microsoft-leverancier zal u graag helpen met eventuele vragen in verband met de licenties.

Aankoop van een PC met voorgeïnstalleerde software

Als u een PC met voorgeïnstalleerde software koopt...

Ongeacht of u uw computer in een winkel koopt, via een advertentie of een vriend, u dient steeds over een gebruiksrechtenovereenkomst te beschikken voor de geïnstalleerde software (die zich eventueel op de bijgeleverde CD-ROM bevindt). Als er geen gebruiksrechtenovereenkomst wordt bijgeleverd, zijn de aankoop en het gebruik van de software onwettig. Koop uw producten daarom enkel bij een betrouwbare leverancier of fabrikant.

Welke producten worden geleverd bij aankoop van een PC met voorgeïnstalleerde software van Microsoft?

Bij alle voorgeïnstalleerde software wordt een authenticiteitscertificaat afgeleverd. Verder hoort er doorgaans een CD-ROM bij.

De verschillende categorieën van gebruiksrechtenovereenkomsten en hun betekenis

Waarom heb ik een gebruiksrechtenovereenkomst nodig?

Goede vraag. U hebt de software dan wel in uw bezit, maar het "artistieke eigendom" blijft steeds in onze handen. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Als u een wagen huurt, mag u deze gebruiken, maar u bent er geen eigenaar van. U mag de wagen niet verkopen, niet herspuiten of er technisch iets aan wijzigen. Hetzelfde geldt voor software. Als u een softwareprogramma koopt, verwerft u het recht (dankzij de licentie) om het te gebruiken op een vooraf bepaald aantal PC's. U mag de software echter niet op meer computers installeren dan in de overeenkomst bepaald werd.

Wat zijn de ondersteuningsmogelijkheden wanneer ik een licentie heb?

Als u in het bezit bent van een licentie, hangen de ondersteuningsmogelijkheden af van het soort product en de plaats van aankoop. Met plaats van aankoop bedoelen we dat u het product in een winkel kan gekocht hebben (leverancier van Microsoft) of dat de software reeds geïnstalleerd was op de computer. Voor meer gedetailleerde informatie over de productondersteuning verwijzen wij naar de website van Microsoft i.v.m. de ondersteuning van de producten. U kan ook contact opnemen met de leverancier van uw PC.

Loopt een studentenlicentie ten einde van zodra ik geen student meer ben?

Conform de bepalingen van de licentieovereenkomst blijven de in het kader van de studentenlicentie toegekende rechten geldig.

Distribueren, plaatsen en kopiëren van software

Mag ik een softwareprogramma op twee PC's installeren?

Ja, op voorwaarde dat u over een licentie beschikt die u de toestemming geeft om de software op twee PC's te installeren. Dit is soms het geval voor Microsoft Office. Lees de voorwaarden in de gebruiksrechtenovereenkomst (het contract dat u samen met ons ondertekend hebt). Als uw PC voorgeïnstalleerde software bevat, mag u deze niet naar een andere PC kopiëren. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij uw Microsoft-leverancier.

Mag ik de software die ik heb gekocht en gebruikt ook verkopen?

Dat hangt af van uw soort licentie. In het geval van de Select- en Open License-programma's gelden beperkingen op de verkoop van de gebruikte software. Als u de overdrachtsbepalingen van de EULA naleeft, kunt u de software volstrekt rechtmatig verkopen. De volgende handelingen zijn nodig volgens de licentiebepalingen:

  • De software van uw computer verwijderen.
  • Terugsturen van alle softwarekopieën (met inbegrip van de upgrades en recentere versies die in uw bezit zijn).
  • Terugsturen van alle drukwerken (met inbegrip van de bijbehorende licenties en het authenticiteitscertificaat).
  • De koper van de software doen instemmen met de voorwaarden van de EULA.
  • Verbod op overdracht van studentenlicenties: deze blijven persoonlijk.

Er gelden beperkingen op de distributie van een product dat met behulp van een ontwikkelingstool van Microsoft werd gecreëerd.

In verband met de distributie van een product dat een bronprogramma bevat, dienen een aantal regels in acht te worden genomen. In de bij de software geleverde ontwikkelaarslicentie staat vermeld welke bestanden samen met de ontwikkelde software verdeeld mogen worden. Indien u een runtimeprogramma ontwikkeld hebt met de software, mag u dit verdelen, er licenties op toekennen en er ondersteuning voor verlenen.

Aankoop van een kleine hoeveelheid software voor commerciële of privé-doeleinden

Aankoop in een winkel of via briefwisseling

Bij aankoop van een voorverpakt product krijgt u een gebruiksrechtenovereenkomst (ook EULA genoemd, de afkorting voor "End User Licence Agreement"). Het geheel bevat een handleiding, een CD-ROM, informatie over de technische ondersteuning, functionele software - zonder virussen, evenals een gebruiksrechtenovereenkomst.

Upgraden van de software

Als ik een illegale versie van Windows upgrade met behulp van een legale upgrade voor Windows Vista, is de software dan legaal?

Neen. Aangezien u geen wettige licentie hebt voor de onderliggende software of piratenversie, is de bij de upgrade geleverde licentie niet geldig.