Ръководство за потребителя и често задавани въпроси

Видео инструкции

Nokia Asha: Copy content between your phone and computer
Nokia Asha: Share with Slam
Nokia Asha: Make Internet calls
Nokia Asha: Set up social media accounts
Nokia Asha: Get more apps
Nokia Asha: Touch screen tips
Nokia Asha: Messaging tips
Nokia Asha: Browse the Web
Nokia Asha: Get support on your phone
Nokia Asha 501: Get started
Nokia Asha: Save battery life
Nokia Asha: Update phone software

Връзка с нас

  • Връзка с поддръжката

    Имате нужда от още помощ? Вижте всички начини за контакт, налични за вашето местоположение.

    Вижте опциите за контакт