Публикувано:
В сила от: 28 декември 2018 г.
Споразумение за услуги на Microsoft
Вашата поверителностВашата поверителност1_YourPrivacy
Резюме

1. Вашата поверителност. Вашата поверителност е важна за нас. Прочетете Декларацията за поверителност на Microsoft („Декларацията за поверителност”), тъй като тя описва типовете данни, които събираме от Вас и Вашите устройства („Данни“), начина, по който използваме Вашите Данни и правното основание за тяхното обработване. Декларацията за поверителност също така описва как Microsoft използва Вашето съдържание, което включва Вашите комуникации с други лица, публикации, изпратени от Вас до Microsoft чрез Услугите, и файловете, снимките, документите, аудиофайловете, цифровите материали, поточните предавания на живо и видеоклиповете, които Вие качвате, съхранявате, излъчвате или споделяте чрез Услугите („Вашето Съдържание“). Когато обработването е въз основа на съгласие и до степента, позволена от закона, чрез приемане на настоящите Условия Вие се съгласявате Microsoft да събира, използва и разкрива Вашето Съдържание и Данни, както е описано в Декларацията за поверителност. В някои случаи ще предоставим отделно известие и ще поискаме съгласието Ви, както е посочено в Декларацията за поверителност.

Пълен текст
Вашето СъдържаниеВашето Съдържание2_yourContent
Резюме

2. Вашето Съдържание. Много от нашите Услуги Ви предоставят възможност да съхранявате или споделяте Вашето Съдържание или да получавате материали от други лица. Нямаме претенции за собственост върху Вашето Съдържание. Вашето Съдържание остава Ваше и Вие отговаряте за него.

 • a. Когато споделяте Вашето Съдържание с други хора, изрично се съгласявате, че всеки, с когото сте споделили Вашето Съдържание, може безплатно и навсякъде по света да използва, запазва, записва, възпроизвежда, излъчва, предава, споделя, показва и оповестява (а в HealthVault – да изтрива) Вашето съдържание. Ако не искате други лица да имат тази възможност, не използвайте Услугите за споделяне на Вашето Съдържание. Вие декларирате и гарантирате, че за срока на действие на настоящите Условия притежавате (и ще притежавате) всички необходими права относно Вашето съдържание, което се качва, съхранява или споделя в или чрез Услугите и че събирането, използването и съхранението на Вашето съдържание чрез Услугите няма да е в нарушение на което и да е законодателство или права на други лица. Препоръчваме Ви редовно да правите архивни копия на Вашето Съдържание. От Microsoft не може да се търси отговорност за Вашето Съдържание или материалите, които други лица качват, съхраняват или споделят, като използват нашите Услуги.
 • b. До степента, необходима за предоставянето на Услугите на Вас и други лица (което може да включва промяна на размера, образа или формата на Вашето Съдържание с цел по-добро съхранение или показване на Вас), за защитата Ви и защитата на Услугите и за подобряване на продукти и услуги на Microsoft, Вие предоставяте на Microsoft неограничен по територия и безплатен лиценз върху интелектуална собственост да използва Вашето Съдържание, като например да копира, предава, преформатира, разпространява чрез инструменти за комуникация и показва Вашето Съдържание в Услугите. Ако публикувате Вашето Съдържание в зони на Услугите, където то се предоставя като налично онлайн и публично или без ограничения, Вашето Съдържание може да се появява в демонстрации или материали, които рекламират Услугата. Част от Услугите се поддържат чрез реклама. Контролите за начина, по който Microsoft персонализира рекламата, са налични на страницата Защита и поверителност на уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft. Не използваме това, което казвате в имейл, чат, видеоразговори или гласова поща, нито Вашите документи, снимки или други лични файлове за насочване на реклама към Вас. Нашите правила за реклама са изложени подробно в Декларацията за поверителност.
Пълен текст
Кодекс на поведениеКодекс на поведение3_codeOfConduct
Резюме

3. Кодекс на поведение.

 • a. Съдържание, материали или действия, които нарушават настоящите Условия, не се разрешават. С приемането на настоящите Условия Вие се задължавате да спазвате следните правила:
  • i. Не извършвайте каквато и да е незаконна дейност.
  • ii. Не участвайте в каквато и да е дейност, която експлоатира, наранява или заплашва да нарани деца.
  • iii. Не изпращайте нежелана поща. Нежеланата поща включва непоискани или нежелани масови имейли, публикации, заявки за добавяне към списъка с контакти, SMS (текстови съобщения) или незабавни съобщения.
  • iv. Не излагайте публично и не използвайте Услугите, за да споделяте неподходящо съдържание или други материали (включващи например голота, жестокост, порнография, обиден език, графично насилие или криминална дейност).
  • v. Не участвайте в дейност, която е измамна, лъжлива или подвеждаща (например искане на пари под фалшиви предлози, представяне под чужда самоличност, манипулиране на Услугите за увеличаване на броя на изпълненията или промяна на класации, рейтинги или коментари).
  • vi. Не заобикаляйте умишлено каквито и да е ограничения върху достъпа до или наличността на Услугите.
  • vii. Не участвайте в дейност, която вреди на Вас, Услугите или други лица (например предаване на вируси, шпиониране, публикуване на терористично съдържание, речи, насаждащи омраза, или проповядване на насилие към други лица).
  • viii. Не нарушавайте правата на други лица (например неупълномощено споделяне на музика, защитена с авторски права, или други материали, защитени с авторски права, препродажба или друго разпространение на Картите на Bing или на снимки от Bing).
  • ix. Не участвайте в дейност, която нарушава поверителността на други лица.
  • x. Не помагайте на други лица да нарушават тези правила.
 • b. Изпълнение. Запазваме си правото да отхвърлим Вашето Съдържание, ако то надвишава ограниченията за съхранение или размера на файла, разрешен от Услугата. Освен това, ако нарушите някое от задълженията, посочени в раздел 3(a) по-горе, или по друг начин съществено нарушите настоящите Условия, може да предприемем мерки срещу Вас, включително (но не само) незабавно да спрем да Ви предоставяме Услугите или да закрием акаунта Ви в Microsoft по основателни причини или да блокираме предоставянето на комуникация (като имейл, споделяне на файлове или незабавни съобщения) към и от Услугите. Също така си запазваме правото да премахваме или блокираме Вашето Съдържание от Услугите по всяко време, ако сме уведомени, че то може да нарушава приложимото законодателство или настоящите Условия. При разследването на предполагаеми нарушения на настоящите Условия Microsoft си запазва правото да преглежда Вашето Съдържание, за да разреши проблема. Ние обаче не наблюдаваме Услугите и не правим опити в тази насока.
 • c. Заявление за Услуги на Microsoft Xbox. Кликнете тук за повече информация относно това, как този Кодекс на поведение се прилага за Xbox Live, Games for Windows Live и игрите на Microsoft Studios, приложенията, услугите и съдържанието, предоставяни от Microsoft. Нарушаването на Кодекса на поведение чрез Услугите на Xbox (както е определено в раздел 13(a)(i)) може да доведе до преустановяване или забрани за участие в Услугите на Xbox, включително лишаване от лицензи за съдържанието, времето на Xbox Gold Membership и баланси по акаунта в Microsoft, свързани с акаунта.
Пълен текст
Използване на Услугите и поддръжкаИзползване на Услугите и поддръжка4_usingTheServicesSupport
Резюме

4. Използване на Услугите и поддръжка.

 • a. Акаунт в Microsoft. Необходим Ви е акаунт в Microsoft, за да осъществявате достъп до много от Услугите. Вашият акаунт в Microsoft Ви дава възможност да влизате в продукти, уеб сайтове и услуги, предоставяни от Microsoft и някои партньори на Microsoft.
  • i. Създаване на акаунт. Можете да създадете акаунт в Microsoft, като се регистрирате онлайн. Вие се съгласявате да не използвате невярна, неточна или подвеждаща информация, когато се регистрирате за акаунт в Microsoft. В някои случаи е възможно трето лице, като например Вашият доставчик на интернет услуги, да Ви е назначил акаунт в Microsoft. Ако получите Вашия акаунт в Microsoft от трето лице, третото лице може да има допълнителни права върху Вашия акаунт като възможността да осъществява достъп до или изтрива Вашия акаунт в Microsoft. Прегледайте всички допълнителни условия, предоставени Ви от третото лице, тъй като Microsoft не носи отговорност по отношение на тези допълнителни условия. Ако създадете акаунт в Microsoft от името на юридическо лице, като например Вашата фирма или работодател, Вие декларирате, че имате законното право да обвържете това юридическо лице с настоящите Условия. Не можете да прехвърляте идентификационните данни за акаунта си в Microsoft на друг потребител или юридическо лице. За да защитите акаунта си, трябва да пазите поверителността на данните и паролата за него. Вие носите отговорност за всички дейности по Вашия акаунт.
  • ii. Използване на акаунта. Трябва да използвате Вашия акаунт в Microsoft, за да го поддържате активен. Това означава, че трябва да влизате най-малко веднъж на пет години, за да запазите Вашия акаунт в Microsoft и свързаните Услуги активни, освен ако в оферта за платена част от Услугите или в закона не е указано друго. Ако не влезете през този период, ще приемем, че Вашият акаунт в Microsoft е неактивен и ще го закрием от Ваше име. Вижте раздел 4(a)(iv)(2) за последствията в случай на закрит акаунт в Microsoft. Вие трябва да влизате във Вашата папка „Входящи“ в Outlook.com и Вашия OneDrive (отделно) най-малко веднъж в годината, в противен случай ще закрием Вашите папка „Входящи“ в Outlook.com и OneDrive за Вас. Трябва да влизате в Услугите на Xbox поне веднъж на пет години, за да запазите Вашия етикет на играч свързан с акаунта Ви в Microsoft. Ако имаме разумното основание да смятаме, че Вашият акаунт в Microsoft се използва от трето лице чрез измама (например в резултат на компрометиране на акаунта), Microsoft може да преустанови достъпа до акаунта Ви, докато не получите право да изискате възстановяване на собствеността си върху него. На базата на компромис, може да е необходимо да забраним достъпа до Вашето Съдържание или част от него. Ако имате проблеми с осъществяването на достъп до Вашия акаунт в Microsoft, посетете следния уеб сайт (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Деца и акаунти. Чрез регистрацията Вие декларирате, че сте навършили „пълнолетие“ съгласно законодателството на страната, в която живеете, или че притежавате валидно съгласие от Ваш родител или законен настойник да се обвържете с настоящите Условия. Ако не знаете дали сте навършили пълнолетие съгласно законодателството на страната, в която живеете, или не разбирате настоящия раздел, не създавайте акаунт в Microsoft, преди да помолите свой родител или законен настойник за помощ и съгласие. Ако сте родител или законен настойник на непълнолетно лице, което създава акаунт в Microsoft, Вие и непълнолетното лице приемате и се съгласявате да спазвате задължително настоящите Условия и Вие носите отговорност за наблюдение на малолетното дете при използването на акаунта в Microsoft или Услугите, включително за покупки, независимо дали акаунтът на непълнолетното лице е открит сега, или създаден по-късно.
  • iv. Закриване на Вашия акаунт.
   • 1. В допълнение към правата за прекратяване, които имате, както е посочено в раздел „Правила за възстановяване на суми“ по-долу (раздел 9(g)), можете да прекратите конкретни Услуги или да закриете акаунта си в Microsoft по всяко време и по каквато и да е причина. За да закриете Вашия акаунт в Microsoft, отидете на адрес: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Когато заявите, че желаете да закриете Вашия акаунт в Microsoft, ще поставим акаунта в преустановено състояние за 60 дни, в случай че промените Вашето решение. След изтичането на този 60-дневен период акаунтът Ви в Microsoft ще бъде закрит. Вижте раздел 4(a)(iv)(2) по-долу за обяснение какво се случва, когато бъде закрит акаунтът Ви в Microsoft. Повторно влизане през този 60-дневен период ще активира отново акаунта Ви в Microsoft.
   • 2. Ако акаунтът Ви в Microsoft бъде закрит (независимо дали от Вас, или от нас), се случват няколко неща. Първо, Вашето право да използвате акаунта в Microsoft за достъп до Услугите се прекратява незабавно. Второ, ще изтрием Данните или Вашето Съдържание, свързани с акаунта Ви в Microsoft, или по друг начин ще прекратим връзката им с Вас и акаунта Ви в Microsoft (освен ако законът не изисква от нас да ги запазим, да ги върнем или да ги прехвърлим на Вас или на посочена от Вас трета страна). В резултат на това е възможно вече да не можете да осъществявате достъп до които и да е от Услугите (или Вашето Съдържание, което съхранявате в тези Услуги), които изискват акаунт в Microsoft. Трябва да имате план за редовно архивиране. Трето, може да изгубите достъпа до продукти, които сте придобили.
 • b. Служебни или училищни акаунти. Можете да влезете в определени услуги на Microsoft със служебен или училищен имейл адрес. Ако го направите, Вие се съгласявате, че собственикът на домейна, свързан с имейл адреса Ви, може да контролира и администрира акаунта Ви, да осъществява достъп до Данните Ви и да ги обработва, включително съдържанието на Вашата комуникация и файлове, и че Microsoft може да уведоми собственика на домейна, ако акаунтът или Данните бъдат компрометирани. Освен това Вие се съгласявате, че използването на услугите на Microsoft може да бъде предмет на споразуменията, които Microsoft има с Вас или Вашата организация, и настоящите Условия може да не са приложими. Ако вече имате акаунт в Microsoft и използвате отделен служебен или училищен имейл адрес, за да осъществявате достъп до Услуги, обхванати от настоящите Условия, може да бъдете подканени да актуализирате имейл адреса, свързан с акаунта Ви в Microsoft, за да продължите да осъществявате достъп до тези Услуги.
 • c. Допълнително оборудване/планове за данни. За да използвате много от Услугите, трябва да имате интернет връзка и/или план за данни/мобилен план. Може също така да се нуждаете от допълнително оборудване като слушалки, камера или микрофон. Вие носите отговорност за осигуряването на всички връзки, планове и/или оборудване, необходими за използването на Услугите, и за заплащането на таксите, начислявани от доставчика(ците) на Вашите връзки, планове и оборудване. Тези такси са допълнителни към всички такси, които ни плащате за Услугите, и ние не Ви ги възстановяваме. Проверете при Вашия(те) доставчик(ци), за да разберете дали има такива такси, които може да важат за Вас.
 • d. Известия за Услуги. Когато има нещо относно Услуга, която използвате, за което трябва да Ви уведомим, ще Ви изпращаме известия за Услугата и информация, която сме задължени да предоставяме по закон. Ако сте ни предоставили имейл адреса или телефонния си номер във връзка с акаунта си в Microsoft, може да Ви изпращаме известия за Услуги по имейла или чрез SMS (текстово съобщение), включително за да потвърдим самоличността Ви, преди да регистрираме номера на мобилния Ви телефон. Може да Ви изпращаме известия за Услуги и по друг начин (например чрез съобщения в продукти). Възможно е да се начисляват такси за данни или съобщения при получаване на известия чрез SMS. Препоръчваме Ви да следите и поддържате активен имейл адреса, който сте посочили. Ако не сте съгласни да получавате известия по електронен път, трябва да спрете да използвате Услугите.
 • e. Поддръжка. Поддръжка на клиентите за някои Услуги е налична на адрес: https://support.microsoft.com. Може също така да изпратите известие до Microsoft, като следвате процедурите, описани подробно в раздела „Бележки“ от настоящите Условия. За някои Услуги може да се предлага отделна или допълнителна поддръжка на клиентите при спазване на условията, налични на адрес https://www.microsoft.com/support-service-agreement, освен ако не е указано друго. Поддръжка може да не е налична за предварителен преглед или бета версии на функции или Услуги. Ако живеете в Европа, можете също да отправите оплакване до онлайн платформата за решаване на спорове на ЕС; моля, използвайте MSODR@microsoft.com само във формуляра за оплакване, а не за друга цел.
 • f. Прекратяване на Вашите Услуги. Ако Вашите Услуги бъдат прекратени (независимо дали от Ваша или от наша страна), първо Вашето право да осъществявате достъп до Услугите се прекратява незабавно и Вашият лиценз за използване на софтуера, свързан с Услугите, изтича. Второ, ще изтрием Данните или Вашето Съдържание, свързани с Вашата Услуга, или по друг начин ще прекратим връзката им с Вас и акаунта Ви в Microsoft (освен ако законът не изисква от нас да ги запазим, да ги върнем или да ги прехвърлим на Вас или на посочена от Вас трета страна). В резултат на това е възможно вече да не можете да осъществявате достъп до които и да е от Услугите (или Вашето Съдържание, което съхранявате в тези Услуги). Трябва да имате план за редовно архивиране. Трето, може да изгубите достъпа до продукти, които сте придобили. Ако сте закрили акаунта си в Microsoft и не разполагате с друг акаунт, с който можете да осъществявате достъп до Услугите, Вашите Услуги може да бъдат прекратени незабавно.
Пълен текст
Използване на Приложения и услуги на трети лицаИзползване на Приложения и услуги на трети лица5_usingThird-PartyAppsAndServices
Резюме

5. Използване на Приложения и услуги на трети лица. Услугите може да Ви дадат възможност да осъществявате достъп или да придобивате продукти, услуги, уеб сайтове, връзки, съдържание, материали, игри, умения, интегрирания, ботове или приложения на независими трети лица (физически или юридически лица, които не са Microsoft) ("Приложения и услуги на трети лица"). Редица от нашите Услуги също така Ви помагат да откривате, правите заявки до или да взаимодействате с Приложения и услуги на трети лица или Ви дават възможност да споделяте Вашето Съдържание или Данни, и Вие разбирате, че използвате нашите Услуги, за да Ви бъдат предоставени Приложения и услуги на трети лица. Приложенията и услугите на трети лица може да Ви дадат възможност да съхранявате Вашето Съдържание или Данни при издателя, доставчика или оператора на Приложенията и услугите на трети лица. За Приложенията и услугите на трети лица може да е необходимо да приемете правила за поверителност или допълнителни условия, преди да можете да инсталирате или използвате Приложението или услугата на трето лице. Вижте раздел 13(b) за допълнителни условия за приложения, придобити чрез Office магазина, Магазина на Xbox или Магазина на Windows. Трябва да прегледате всички допълнителни условия и правила за поверителност, преди да придобиете, използвате, заявите или свържете акаунта си в Microsoft с Приложения или услуги на трети лица. Нито едно от допълнителните условия не променя настоящите Условия. Microsoft не лицензира на Вас каквато и да е интелектуална собственост като част от които и да е Приложения и услуги на трети лица. Вие се съгласявате да поемете всички рискове и отговорност, произтичащи от използването на тези Приложения и услуги на трети лица от Ваша страна и че Microsoft не носи отговорност пред Вас или други лица за информацията или услугите, предоставяни от Приложения и услуги на трети лица.

Пълен текст
Наличност на УслугитеНаличност на Услугите6_serviceAvailability
Резюме

6. Наличност на Услугите.

 • a. Услугите, Приложенията и услугите на трети лица или материалите или продуктите, предлагани чрез Услугите, може да са неналични периодично, може да се предлагат на ограничена база или може да се различават в зависимост от Вашия регион или устройство. Ако промените местоположението, свързано с Вашия акаунт в Microsoft, може да е необходимо отново да придобиете продуктите, които са били налични за Вас и са били платени в предишния Ви регион.
 • b. Стремим се да поддържаме Услугите изправни и работещи. Всички онлайн услуги обаче понякога търпят аварии и прекъсвания. В случай на прекъсване или нарушение на Услугата, може временно да не бъдете в състояние да възстановите Съдържанието си. Препоръчваме редовно да архивирате Съдържанието и Данните, които съхранявате в Услугите или посредством Приложения и услуги на трети лица.
Пълен текст
Актуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите УсловияАктуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите Условия7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Резюме

7. Актуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите Условия.

 • a. Ще Ви информираме, ако възнамеряваме да променим настоящите Условия. Можем да променяме настоящите Условия, ако това е необходимо поради (i) приложимото законодателство, включително, но не само, промяна в него, (ii) съвет и/или нареждане съгласно приложимото законодателство, (iii) развитието на Услугите, (iv) технически причини, (v) работни изисквания или (vi) промяна в условията в полза на потребителя. Ще Ви уведомим за предстоящата промяна, преди тя да влезе в сила, чрез потребителския интерфейс, в имейл съобщение или чрез други подходящи средства. Ще Ви предоставим възможност да отмените Услугите поне 30 дни, преди промяната да влезе в сила. Използването на Услугите след датата на влизане в сила на промените означава, че се съгласявате с новите условия. Ако не сте съгласни с новите условия, трябва да спрете да използвате Услугите и да закриете акаунта си в Microsoft в съответствие с раздел 4(a)(iv). Изрично ще укажем този факт, когато Ви информираме за предстоящата промяна в настоящите Условия.
 • b. Може автоматично да проверим версията на софтуера Ви, което е необходимо за предоставяне на Услугите, и да изтеглим софтуерни актуализации или промени на конфигурацията, без да Ви таксуваме, за да могат услугите да бъдат актуализирани, подобрени и допълнително разработени. Може да е необходимо да актуализирате софтуера, за да продължите да използвате Услугите. Такива актуализации се подчиняват на настоящите Условия, освен ако не са придружени от допълнителни или други условия, като в този случай се прилагат тези други условия. Ако откажете да приемете допълнителните или другите условия, приложими за актуализациите, няма да можете да получавате или използвате актуализациите. Microsoft няма задължение да предоставя на разположение каквито и да е актуализации и не гарантира, че ще поддържа версията на системата, за която сте закупили или лицензирали софтуера, приложенията, съдържанието или други продукти.
 • c. Постоянно работим за подобряване на Услугите и може да променяме Услугите, да изтриваме функции или да прекратяваме предоставянето на достъп до Приложения и услуги на трети лица в тази връзка по всяко време, включително, но не само, ако споразуменията ни с трети лица вече не ни позволяват да предоставяме техните материали, ако вече нямаме възможност да ги предоставяме, ако технологиите се развият или ако обратна връзка от клиентите сочи, че е необходима промяна. Ще Ви уведомим, ако промяна в Услугите ще доведе до загуба на достъпа Ви до Вашето Съдържание. Също така за платените Услуги ще Ви информираме предварително, преди да бъдат направени други съществени промени в тях. Освен до степента, изисквана от приложимото право, ние нямаме задължение да предоставяме повторно изтегляне или заместване на каквито и да е материали, Цифрови стоки (дефинирани в раздел 13(k)) или приложения, които са закупени преди. Ако прекратим дадена платена Услуга, ще Ви възстановим съразмерно сумата на плащанията, които сте извършили, която съответства на частта от тази Услуга, оставаща към момента на прекратяването.
 • d. За да можете да използвате материали, защитени с управление на цифрови права (DRM), като определена музика, игри, филми, книги и други, софтуерът за DRM може автоматично да се свърже със сървър за онлайн права и да изтегли и инсталира актуализации за DRM.
Пълен текст
Софтуерен лицензСофтуерен лиценз8_softwareLicense
Резюме

8. Софтуерен лиценз. Освен ако не е придружен от отделно лицензионно споразумение на Microsoft (например, ако използвате приложение на Microsoft, което е включено във и част от Windows, за този софтуер се прилагат Лицензионните условия на Microsoft за операционна система Windows), всеки софтуер, предоставен Ви от нас като част от Услугите, е предмет на настоящите Условия. Приложения, придобити чрез Office магазина, Магазина на Windows или Магазина на Xbox, са предмет на условията на раздел 13(b)(i) по-долу.

 • a. Ако спазвате настоящите Условия, Ви предоставяме право да инсталирате и използвате едно копие на софтуера на устройство навсякъде по света, което да се използва само от едно лице към даден момент, като част от използването на Услугите от Ваша страна. За някои устройства този софтуер може да е предварително инсталиран за Ваше лично ползване с нетърговска цел на Услугите. Софтуерът или уеб сайтът, който е част от Услугите, може да включва код на трети лица. Всички скриптове или кодове на трети лица, свързани с или препратени от софтуера или уеб сайта, се лицензират на Вас от третите лица, които притежават съответния код, а не от Microsoft. Бележките, ако има такива, за кода на трети лица, са включени само за Ваша информация.
 • b. Софтуерът се лицензира, а не се продава, и Microsoft си запазва всички права върху софтуера, които не са изрично предоставени от Microsoft съгласно настоящите Условия. Този лиценз не Ви дава право и Вие не можете в разрез със закона:
  • i. избягвате или заобикаляте която и да е техническа мярка за защита в или относно софтуера или Услугите;
  • ii. деасемблирате, декомпилирате, дешифрирате, прониквате в, емулирате, използвате неправомерно или подлагате на обратно конструиране който и да е софтуер или друг аспект на Услугите, който е включен в или достъпен чрез Услугите, освен и само в степента, изрично позволена от приложимото законодателство за авторското право;
  • iii. отделяте компоненти на софтуера или Услугите за използване на различни устройства;
  • iv. публикувате, копирате, отдавате, давате под наем, продавате, експортирате, импортирате, разпространявате или давате на заем софтуера или Услугите, освен ако Microsoft изрично не Ви упълномощи;
  • v. прехвърляте софтуера, софтуерни лицензи или каквито и да е права на достъп или използване на Услугите;
  • vi. използвате Услугите по неупълномощен начин, който може да попречи на друго лице да ги използва, или придобивате достъп до каквито и да е услуги, данни, акаунт или мрежа;
  • vii. разрешавате достъп до Услугите или променяте което и да е упълномощено от Microsoft устройство (например Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface и т.н.) от неупълномощени приложения на трети лица.
Пълен текст
Условия на плащанеУсловия на плащане9_paymentTerms
Резюме

9. Условия на плащане. Ако закупите Услуга, тези условия на плащане се прилагат за Вашата покупка и Вие се съгласявате с тях.

 • a. Такси. Ако има такса, свързана с част от Услугите, Вие се съгласявате да плащате тази такса. Цената, посочена за Услугите, включва всички приложими данъци, освен ако не е указано друго. Единствено Вие носите отговорност за заплащането на всички такива данъци или други такси. Данъците се изчисляват на база на Вашето местоположение към момента на регистриране на Вашия акаунт в Microsoft, освен ако не е указано друго. След като Ви уведомим, че не сме получили своевременно плащане в пълен размер от Вас, имаме право да преустановим или прекратим Услугите, ако незабавно не извършите плащането в пълен размер в рамките на съответния период. Преустановяването или прекратяването на Услугите поради неплащане може да доведе до загуба на достъпа до и възможността за използване на Вашия акаунт и съдържанието в него. Свързването с интернет чрез корпоративна или друга частна мрежа, която маскира Вашето местоположение, може до доведе до такси, различни от показваните за Вашето действително местоположение. В зависимост от местоположението Ви, някои транзакции може да изискват обръщане в чуждестранна валута или обработка в друга страна. Вашата банка може да начисли допълнителни такси за тези услуги, когато използвате дебитна или кредитна карта. Моля, свържете се с Вашата банка за подробна информация.
 • b. Вашият Акаунт за плащане. За да платите таксите за Услуга, ще е необходимо да укажете начина на плащане, когато се записвате за тази Услуга. Можете да осъществявате достъп до и да променяте Вашата информация за плащане и начин на плащане на уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft, а за Skype – като влезете в портала на акаунта си на адрес https://skype.com/go/myaccountm. Освен това се съгласявате да разрешите на Microsoft да използва всяка актуализирана информация за акаунта относно избрания от Вас начин на плащане, предоставена от Вашата банка издател или от приложимата разплащателна мрежа. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта си и всяка друга информация, вкл. имейл адрес и данни за метод на плащане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо, във връзка с тези транзакции. Ако укажете да спрем да използваме Вашия метод на плащане и не ни предоставите друг метод на плащане след нашето известие да направите това в съответния период от време, можем да преустановим временно или да прекратим платената Услуга, която използвате, по основателни причини. Промените, извършени във Вашия акаунт за плащане, няма да се отразят на таксите, които подаваме към Вашия акаунт за плащане, преди да можем в разумен срок от време да предприемем съответните действия по промяна на информацията относно Вашия акаунт за плащане.
 • c. Плащане. Като предоставяте на Microsoft начин на плащане, Вие (i) декларирате, че сте упълномощени да използвате начина на плащане, който сте предоставили, и че цялата информация за плащане е вярна и точна; (ii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за Услугите или достъпното съдържание, като използва начина Ви на плащане; и (iii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за всяка платена функция на Услугите, за която сте избрали да се абонирате или да използвате, докато настоящите Условия са в сила. Както е указано, ние имаме право да Ви начисляваме такси (a) авансово, (b) в момента на закупуване, (c) скоро след покупката или (d) на периодична база за абонаментни Услуги. Също така е възможно да Ви начисляваме такси до одобрения от Вас размер, като ще Ви уведомяваме предварително за всяка промяна в таксата за периодични абонаментни Услуги и в случай на промяна на цената, ще Ви дадем възможност да отмените Услугите преди цената да се промени. Можем да Ви начисляваме едновременно за повече от един предходни периода на плащане суми, които не сме обработили по-рано.
 • d. Периодични плащания. Когато закупувате Услугите на абонаментен принцип (например месечно, на всеки 3 месеца или годишно), Вие се съгласявате, че разрешавате периодични плащания и че плащанията към Microsoft ще се извършват по избрания от Вас начин на плащане и през периодичните интервали, за които сте се съгласили, докато абонаментът за съответната Услуга не бъде прекратен от Вас или от Microsoft. Чрез разрешаването на периодични плащания Вие упълномощавате Microsoft да съхранява начина Ви на плащане и да обработва тези плащания като електронни дебити, преводи на средства, електронни тегления от посочена от Вас сметка (за плащания чрез автоматизирана клирингова къща или подобни плащания) или като такси към посочена от Вас сметка (за плащания чрез кредитна карта или подобни плащания) (наричани събирателно „Електронни плащания“). По принцип абонаментните такси се начисляват преди приложимия абонаментен период. Ако дадено плащане остане дължимо или транзакция с кредитна карта или друга подобна транзакция бъдат отхвърлени или отказани, Microsoft или нейните доставчици на услуги си запазват правото да събират всички приложими такси за връщане на артикули, отказ на плащане или недостатъчно средства и да обработват подобно плащане като Електронно плащане.
 • e. Автоматично подновяване. Ако във Вашата страна са разрешени автоматични подновявания, може да изберете Услуги, които да се подновяват автоматично в края на определен период на дадена услуга. Ние ще Ви напомняме чрез имейл или по друг приемлив начин, преди Услугите да бъдат подновени за нов срок, и ще Ви уведомяваме за всяка промяна на цените в съответствие с раздел 9(k). След като сме Ви напомнили, че сте избрали Услугите да бъдат автоматично подновявани, е възможно автоматично да ги подновим в края на текущия период на Услугата и да Ви таксуваме с актуалната цена за периода, за който са подновени Услугите, освен ако не сте избрали да отмените Услугите, както е описано по-долу. Също така ще Ви напомним, че ще Ви таксуваме за подновяването на Услугите по посочения от Вас към датата на подновяване или по-късно метод на плащане. Ние ще Ви предоставим и инструкции за начина, по който можете да отмените Услугите. Трябва да отмените Услугите преди датата на подновяване, за да избегнете начисляването на такса за подновяването. Абонаментните услуги може да се прекратяват на страницата за услуги и абонаменти в акаунта Ви в Microsoft или като се свържете със службата за поддръжка на клиенти, както е описано по-горе в раздел 4(e).
 • f. Онлайн извлечение и грешки. Microsoft ще Ви предоставя онлайн извлечение за плащанията на уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft, където можете да преглеждате и да разпечатвате Вашето извлечение. За Skype можете да осъществявате достъп до Вашето онлайн извлечение, като влезете в акаунта си на адрес: www.skype.com. Това е единственото извлечение на извършените от Вас плащания, което предоставяме. В зависимост от Услугата и страната може да е налична фактура с ДДС. Ако допуснем грешка във Вашите начисления, ще я коригираме, след като ни съобщите за нея (или я установим), и ще преразгледаме таксата. Препоръчваме Ви да ни уведомите в срок от 120 дни след първата поява на очевидна грешка в сметката Ви, тъй като е по-лесно да разрешим проблема в рамките на този период. Можете да отправяте заявките си за тези цели до службата за поддръжка на клиенти, както е посочено в раздел 4(e).
 • g. Правила за възстановяване на суми. Имате право на период за отмяна („Период за размисъл“) от четиринадесет (14) дни от датата на покупката, със или без основание. Ако Услугата е доставена частично към момента на отмяната, имате право на пропорционално възстановяване на платената сума. Вие потвърждавате, че Периодът за размисъл изтича в момента, в който Услугата Ви е доставена изцяло, и тогава сумата на Вашата покупка не подлежи на възстановяване. Когато закупувате цифрово съдържание от нас, Вие губите правото на отмяна в момента, в който започнете изтеглянето. Освен ако не е указано друго по закон или по конкретна оферта за Услуги, всички покупки са окончателни и заплатените суми не подлежат на възстановяване. За всички Услуги, различни от Skype, информация и напътствия как да отмените дадена Услуга и да изискате възстановяване на сума чрез нашия Формуляр за оттегляне, ако имате право на възстановяване на сума, са налични на уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft. За Skype попълнете Формуляра за оттегляне, като използвате информацията, предоставена тук. Ако смятате, че Microsoft Ви е начислил грешно такси, трябва да се свържете с Microsoft и ние ще преразгледаме таксата. Ако Ви възстановим сума или издадем кредит, нямаме задължение да възстановяваме или издаваме такава сума, кредит или подобни в бъдеще. Правилата за възстановяване на суми не засягат които и да е права съгласно приложимото законодателство. За повече информация относно възстановяването на суми посетете нашата помощна тема.
 • h. Прекратяване на Услугите. Може да прекратите Услугите на страницата за управление на услугите и абонаментите в акаунта си в Microsoft или като се свържете със службата за поддръжка на клиенти, както е описано по-горе в раздел 4(e). Трябва да направите справка с офертата, описваща Услугите, тъй като (i) може да не получите възстановяване на платената сума към момента на прекратяване; (ii) може да сте задължени да заплатите такси за прекратяване; (iii) може да сте задължени да заплатите всички такси, начислени по акаунта Ви за плащане за Услугите преди датата на прекратяване; и (iv) може да загубите правата си за достъп и използване на акаунта си при прекратяване на Услугите. Ние ще обработим Вашите Данни, както е описано в раздел 4 по-горе. Ако отмените Вашите Услуги, те се прекратяват в края на Вашия текущ период на Услугите, а ако начисляваме периодично такси по Вашия акаунт – в края на периода, през който сте ги отменили.
 • i. Оферти с пробен период. Ако участвате в каквато и да е оферта с пробен период, трябва да отмените пробната(ите) Услуга(и) преди края на пробния период с цел да избегнете начисляването на нови такси, освен ако не сме Ви уведомили друго. Ако не отмените пробната(ите) Услуга(и) преди края на пробния период, може да Ви начислим такси за Услугата(ите) съгласно цената, която Ви е съобщена преди края на пробния период.
 • j. Промоционални оферти. Microsoft може да предлага периодично Услуги за пробен период, през който Microsoft няма да Ви начислява такси за Услугите. Microsoft си запазва правото да Ви таксува за тези Услуги (по нормалната тарифа), ако нарушите правилата и условията на офертата.
 • k. Промени в цените. Ако офертата за Вашите Услуги е с фиксирани срок и цена, тази цена остава валидна до края на срока. Ако искате да продължите да използвате Услугите, ще трябва да се съгласите с всяка нова оферта или цена. Ако Услугите се предоставят на периодична база (например месечна), без определен срок и не по оферта с пробен период, можем да променяме цената на Услугите, ако добавим нови или подобрени функции на Услугите дотолкова, доколкото разходите за предоставянето на услугите са се повишили или в резултат от промени на пазара (например заради цената на труда, колебания във валутните курсове, промени в данъци/разпоредби, инфлация, лицензионни такси, инфраструктурни или административни разходи). Ще Ви уведомим най-малко 30 дни преди промяната на цената да влезе в сила. Ще имате възможност да отмените Услугите преди промяната в цените в съответствие с раздел 9(h) по-горе. Когато Ви уведомяваме за промяна в цената, ще Ви информираме също така, че новата цена ще влезе в сила, ако не отмените Услугите.
 • l. Плащания към Вас. Ако Ви дължим плащане, Вие се съгласявате да ни предоставите своевременно и точно информацията, която ни е необходима за извършване на плащането към Вас. Вие носите отговорност за всички данъци и такси, които може да се наложи да платите в резултат на това плащане към Вас. Трябва също така да се съобразите с всички други условия, които поставим по отношение на Вашето право на каквото и да е плащане. Ако получите плащане по погрешка, може да го върнем или да изискаме възстановяване на плащането. Вие се съгласявате да ни сътрудничите в усилията да направим това. Можем също да намалим плащането към Вас без известие за това, за да регулираме надплащане за предходен период.
 • m. Забавени плащания. В случай на забавени плащания трябва да заплатите разумните разходи, свързани със събирането на просрочени задължения, включително адвокатски такси и други правни такси и разходи, допустими съгласно законите и наредбите. Може да преустановим или прекратим Услугите, които Ви предоставяме, ако не платите в пълен размер навреме, след като Ви изпратим напомняне – със заплаха от преустановяване и/или прекратяване на Услугите – за да извършите плащането си в рамките на подходящ срок. Можете да предотвратите временното преустановяване или прекратяване, ако извършите съответното плащане в посочения в напомнянето срок. Ако неизплатената сумата е несъществена, ще е приложима друга процедура. За несъществени ще се смятат неизплатени суми, възлизащи на под 2 процента от общата стойност на фактурата. Преустановяването или прекратяването на Услугите поради неплащане може да доведе до загуба на достъпа до Вашия акаунт в Microsoft.
 • n. Ваучери за подарък. Замяната и използването на ваучери за подарък (различни от ваучери за подарък на Skype) се регулират от Правилата и условията за ваучери за подарък на Microsoft. Информация за ваучери за подарък на Skype е налична на страницата с помощ за Skype.
 • o. Плащане чрез банкова сметка. Може да регистрирате валидна банкова сметка в акаунта си в Microsoft, за да я използвате като начин на плащане. Валидните банкови сметки включват сметки, които се поддържат във финансови институции, които имат възможност да получават директни дебитни записи (например финансова институция със седалище в Съединените щати, която поддържа записи чрез автоматизирана клирингова къща („ACH“), европейска финансова институция, която поддържа Единната европейска платежна зона („SEPA“) или „iDEAL“ в Нидерландия). Валидни са също условията, с които се съгласявате, когато добавяте банковата си сметка като начин на плащане в акаунта си в Microsoft (например „мандат“ в случая на SEPA). Вие декларирате и гарантирате, че регистрираната Ви банкова сметка е на Ваше име или сте упълномощени да регистрирате и използвате тази банкова сметка като начин на плащане. Чрез регистриране или избор на банковата си сметка като начин на плащане Вие упълномощавате Microsoft (или нейния посредник) да инициира един или повече дебита за общата сума на покупката или абонаментната Ви такса (в съответствие с условията на абонаментната Ви услуга) от банковата Ви сметка (и при нужда да инициира един или повече кредита към банковата Ви сметка, за да коригира грешки, да възстанови сума или за подобна цел) и упълномощавате финансовата институция, която поддържа банковата Ви сметка, да удържа такива дебити или да приема такива кредити. Вие разбирате, че това упълномощаване ще остане в пълна сила, докато не премахнете информацията за банковата си сметка от акаунта си в Microsoft. Обърнете се възможно по-скоро към службата за поддръжка на клиенти, както е посочено по-горе в раздел 4(e), ако смятате, че сте били таксувани по погрешка. Действащите закони във Вашата страна може също и да ограничават отговорността Ви за измамни, грешни или неупълномощени транзакции от банковата Ви сметка. Чрез регистрирането или избора на банкова сметка като начин на плащане Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
Пълен текст
Договарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на споровеДоговарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на спорове10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Резюме

10. Договарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на спорове.

 • a. За Услуги с марката Skype. За използване на безплатния и платен потребителски софтуер и Услуги с марката Skype Вие сключвате договор със, и всички споменавания на „Microsoft“ в настоящите Условия означават, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Настоящите условия се управляват от и се тълкуват в съответствие със законите на Люксембург, но ако живеете в Европа, това не Ви лишава от задължителните средства за защита на потребителите съгласно законите на страната, в която предоставяме Услугите за Вас и където е обичайното Ви местожителство.
 • b. За всички други Услуги. Ако живеете в (или ако сте фирма и седалището Ви се намира в) Европа и използвате безплатни или платени Услуги, Вие сключвате договор с фирма Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ирландия (вписана в Агенцията за регистрация на фирми на Ирландия под номер 256796, рег. № по ДДС: IE 8256796 U, с адрес на регистрация: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Законите на Ирландия управляват всички искове, свързани с безплатни и платени Услуги, но това не Ви лишава от задължителните средства за защита на потребителите съгласно законите на страната, в която предоставяме Услугите за Вас и където е обичайното Ви местожителство (или ако сте фирма, там, където се намира седалището Ви). По отношение на юрисдикцията Вие и Microsoft се съгласявате да изберете съдилищата на страната, в която предоставяме Услугите за Вас и където е обичайното Ви местожителство (или ако сте фирма, там, където се намира седалището Ви), за всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия, или като алтернатива може да изберете компетентния съд в Ирландия.
Пълен текст
ГаранцииГаранции12_Warranties
Резюме

11. Гаранции. Ако сте потребител, Вие имате определени права по силата на закона. Тези права включват задължение на Microsoft да предоставя Услугите с разумна грижа и умение. Никаква част от настоящите условия няма за цел да ограничи или изключи нашата отговорност за нарушение на тези права от страна на Microsoft. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ИМАМЕ УМИШЛЕНО СКРИТИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ Е БИЛО НЕВЪЗМОЖНО ПОРАДИ ДЕФЕКТИ И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАТЕНИ ПРОДУКТИ НА SKYPE, НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ „КАКТО СА“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЛИЧНОСТТА“. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПЮТЪРНИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ НЕ РАБОТЯТ БЕЗОТКАЗНО И ЧЕ ПОНЯКОГА СА ВЪЗМОЖНИ ПЕРИОДИ НА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ. НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НАВРЕМЕ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА. НИЕ И НАШИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, РИСЕЛЪРИ, ДИСТРИБУТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ДОГОВОРНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. ВИЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА, НО НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ. ИЗКЛЮЧВАМЕ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, РАБОТНИ УСИЛИЯ И НЕНАРУШЕНИЕ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

Пълен текст
Ограничение на отговорносттаОграничение на отговорността13_limitationOfLiability
Резюме

12. Ограничение на отговорността.

 • a. Microsoft не носи отговорност за Вашето съдържание, материали или други материали на трети лица, включително връзки към уеб сайтове на трети лица и дейности, предоставяни от потребители. Такова съдържание и дейности нито могат да се приписват на Microsoft, нито представляват възгледите на Microsoft.
 • b. Microsoft носи отговорност единствено ако са били нарушени съществени задължения по Споразумението или според изискваното от приложимото законодателство.
 • c. Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители не носят отговорност за каквато и да е косвена щета, включително финансова загуба, като например загуба на печалба, освен ако Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители не са действали най-малкото с груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.
 • d. Всякаква законова отговорност без вина на Microsoft, включително законова отговорност за нарушаване на гаранцията, остава непроменена от ограничаването на отговорността. Същото важи за отговорността на Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители в случай на физическо нараняване или смърт, причинени от измама или небрежност от тяхна страна.
 • e. Microsoft не носи отговорност за което и да е неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия дотолкова, доколкото неизпълнението или забавянето е в резултат на обстоятелства, които са извън разумния контрол на Microsoft (като трудови спорове, природни бедствия, война или терористични действия, умишлено нанасяне на вреди, злополуки или спазване на който и да е приложим закон или разпореждане на правителствена организация). Microsoft ще полага усилия да сведе до минимум последствията от всяко такова събитие и да изпълнява задълженията си, които не са засегнати.
Пълен текст
Условия, специфични за отделните УслугиУсловия, специфични за отделните Услуги14_service-SpecificTerms
Резюме

13. Условия, специфични за отделните Услуги. Условията преди и след раздел 13 са общоприложими за всички Услуги. Настоящият раздел съдържа условия, специфични за отделните Услуги, в допълнение към общите условия. Тези условия, специфични за отделните Услуги, са определящи, ако има конфликт с общите условия.

Пълен текст
Xbox Live и Игри и Приложения на Microsoft StudiosXbox Live и Игри и Приложения на Microsoft Studios14a_XboxLive
Резюме
 • a. Xbox Live и Игри и Приложения на Microsoft Studios.
  • i. Лично използване с нетърговска цел. Xbox Live, Games for Windows Live и игрите, приложенията, услугите и съдържанието на Microsoft Studios, предоставяни от Microsoft (наричани общо „Услуги Xbox“), са само за Ваше лично използване с нетърговска цел.
  • ii. Услуги на Xbox. Когато се регистрирате в Xbox Live и/или получавате Услуги на Xbox, информация за играенето на игри, дейностите и използването на игри и Услуги на Xbox от Ваша страна ще бъде проследявана и споделяна с приложими разработчици на игри на трети лица, за да могат Microsoft и разработчиците да управляват своите игри и да предоставят Услугите на Xbox. Ако изберете да свържете Вашия акаунт за Услуги на Microsoft Xbox с Вашия акаунт за услуга, която не се предоставя от Microsoft (например издател на игра, която не е на Microsoft, на Приложения и услуги на трети лица), Вие се съгласявате, че: (a) Microsoft има право да споделя ограничена информация за акаунта (включително, но не само, етикет на играч, резултат на играч, резултат от игри, хронология на игри и списък с приятели), с това лице, което не е свързано с Microsoft, както е посочено в Декларацията за поверителност на Microsoft, и (b) ако Вашите настройки за поверителност за Xbox разрешават, лицето, което не е свързано с Microsoft, може също така да има достъп до Вашето Съдържание от комуникациите в игрите, когато влизате с Вашия акаунт при това лице, което не е свързано с Microsoft. Освен това, ако Вашите настройки за поверителност за Xbox разрешават, Microsoft има право да публикува Вашето име, етикет на играч, снимка на играч, мото, аватар, клипове на игри и игрите, които сте играли, в комуникацията си с хора, които разрешите.
  • iii. Вашето Съдържание. Като част от изграждането на общността на Услугите на Xbox предоставяте на Microsoft, нейните свързани лица и сублицензианти безвъзмездно право, валидно за целия свят, да използва, променя, възпроизвежда, разпространява, излъчва, споделя и показва Вашето Съдържание или Вашето име, етикет на играч, снимка на играч, мото или аватар, които сте публикували за която и да е Услуга на Xbox, изцяло или частично, чрез каквито и да е средства или процеси, в каквито и да е материали или поддръжка.
  • iv. Лица, които управляват игри. Някои игри може да използват лица, които управляват и хостват играта. Лицата, които управляват и хостват дадена игра, не са упълномощени представители на Microsoft. Техните виждания не е задължително да отразяват вижданията на Microsoft.
  • v. Деца в Xbox. Ако сте непълнолетен потребител на Xbox Live, Вашият родител или законен настойник може да има контрол върху много аспекти на Вашия акаунт и може да получава отчети за използването на Xbox Live от Ваша страна.
  • vi. Валута за игра или Виртуални стоки. Услугите може да включват виртуална валута за игра (като злато, монети или точки), които могат да бъдат закупени от Microsoft срещу действителни парични инструменти, ако сте пълноправен възрастен в страната, където живеете. Услугите може също така да включват виртуални цифрови артикули или стоки, които могат да бъдат закупени от Microsoft срещу действителни парични инструменти или срещу валута за игра. Валутата за игра и виртуалните стоки по никакъв начин не могат да бъдат осребрени срещу действителни парични инструменти, стоки или други артикули с парична стойност от Microsoft или което и да е друго лице. Освен ограничен, личен, отменим, непрехвърляем, неподлежащ на преотдаване лиценз за използване на валутата за играта и виртуалните стоки само в Услугите, Вие нямате никакво друго право или право на собственост върху или за такива виртуални стоки или валута за игра, които се появяват в Услугите или произхождат от тях, или всякакви други атрибути, свързани с използването на Услугите или съхранявани в Услугите. От време на време Microsoft може да променя предложенията си по отношение на валутата на игра или виртуалните стоки.
  • vii. Софтуерни актуализации. За всяко устройство, което може да се свърже с Услугите Xbox, може автоматично да проверяваме версията на софтуера на Вашата конзола на Xbox или софтуера на приложението Xbox и да изтегляме софтуерни актуализации или промени на конфигурацията за конзолата на Xbox или софтуера на приложението Xbox, включително такива, които Ви забраняват да осъществявате достъп до Услугите на Xbox, да играете пиратски игри на Xbox, да използвате неразрешени приложения на Xbox или неразрешени хардуерни периферни устройства с конзола на Xbox.
  • viii. Изтичане на етикета на играч. Трябва да влизате в Услугите на Xbox поне веднъж на пет години, в противен случай може да изгубите достъп до етикета на играч, свързан с Вашия акаунт, и този етикет може да стане достъпен за използване от други лица.
  • ix. Arena. Arena е Услуга на Xbox, чрез която Microsoft или трето лице може да Ви предостави възможност да участвате във или да създадете състезание по видеоигра, понякога за награда („Състезание“). Използването от Ваша страна на Arena подлежи на регулиране от настоящите Условия и може да се наложи да приемете допълнителни условия и правила за Състезанието, изисквани от организатора му, по време на регистрацията („Условия на Състезанието“). Възможно е да се прилагат правила за допустимост, които може да са различни в зависимост от юрисдикцията. Състезанията са невалидни там, където са забранени или ограничени от закона. Нарушението на настоящите Условия (включително Кодекса на поведение) или Условията на Състезанието може да доведе до санкция или дисквалификация от Състезанието. Ако създадете Състезание, не може да изисквате за него да се прилагат правила, които Microsoft (по нейна собствена преценка) счита за несъвместими с настоящите Условия. Microsoft си запазва правото да отменя Състезания по всяко време.
  • x. Измама и фалшифициране на софтуер. За всяко устройство, което може да се свърже с Услугите на Xbox, може автоматично да проверяваме устройството Ви за неразрешен хардуер или софтуер, който позволява измама или фалшифициране в нарушение на Кодекса на поведение и настоящите Условия, и да изтегляме софтуерни актуализации или промени на конфигурацията на приложението Xbox, включително такива, които Ви забраняват да осъществявате достъп до Услугите на Xbox или да използвате неразрешен хардуер или софтуер, който позволява измама или фалшифициране.
  • xi. Mixer.
   • 1. Акаунти в Mixer и в Microsoft. Ако използвате Услугата Mixer с акаунт в Mixer, това използване е обхванато от Условията за услугата Mixer, налични на адрес: https://mixer.com/about/tos. Ако използвате Услугата Mixer с акаунт в Microsoft, тази употреба е обхваната също и от настоящите Условия. Ако възникне конфликт, се прилагат настоящите Условия.
   • 2. Вашето Съдържание в Mixer.Вашето Съдържание в Mixer“ означава цялото съдържание, което Вие или някой от Ваше име създавате в Услугата Mixer, включително, но не само, поточни предавания на живо и на запис (и всяко съдържание, например аудиовизуално, което те включват); имена на марки, търговски марки, марки за услуги, търговски имена, емблеми или знаци за произход; Ваши коментари, емотикони и дейност в каналите на Mixer (включително генерирано от ботове съдържание); и всички свързани метаданни. Всеки, включително Microsoft и потребителите, може да вижда, използва, хоства, възпроизвежда, променя, разпространява, публикува, представя и показва публично и цифрово, превежда, адаптира и използва по друг начин Вашето Съдържание в Mixer, под всякаква форма, във всякакъв формат, на всякакъв носител или във всякакви канали, известни в момента или разработени по-късно.
   • 3. Прилагане на Кодекса на поведение към Mixer. Щракнете тук за повече информация относно това как се прилага Кодексът на поведение на Microsoft към Mixer.
   • 4. Използване на Услугата Mixer.
    • a. Минимална възраст. Чрез използването на Услугата Mixer Вие декларирате, че сте навършили 13 години и, ако сте под възрастта на пълнолетие на мястото, където живеете, използването от Ваша страна се наблюдава от родител или законен настойник.
    • b. Анонимно и неанонимно използване. Можете да използвате Mixer анонимно, ако искате само да преглеждате съдържание. В противен случай трябва да създадете акаунт, да влезете и да бъдете разпознаваеми за другите потребители по името Ви в Mixer.
    • c. Акаунти за неанонимно използване. Можете да създадете акаунт в Microsoft и/или акаунт в Mixer за неанонимно използване на Услугата Mixer. Можете да създадете акаунт в Mixer, като се регистрирате онлайн. Трябва да използвате акаунта си в Mixer, за да го поддържате активен. Влизайте в Услугата Mixer поне веднъж на 5 години, за да запазите псевдонима си в Mixer свързан с акаунта си в Microsoft.
   • 5. Известия за Услугата. Когато има нещо относно Услугата Mixer, за което трябва да Ви уведомим, ще Ви изпращаме известия за Услугата на имейл адреса, свързан с Вашия акаунт в Mixer и/или акаунт в Microsoft.
   • 6. Поддръжка. Поддръжка на клиентите за Услугата Mixer е налична на адрес: mixer.com/contact.
Пълен текст
МагазинМагазин14b_Store
Резюме
 • b. Магазин. „Магазин“ се отнася за Услуга, която Ви позволява да преглеждате, изтегляте, закупувате, оценявате и рецензирате приложения (терминът „приложение“ включва игри) и друго цифрово съдържание. Настоящите Условия се прилагат за използването на Office магазина, Магазина на Windows и Магазина на Xbox. „Office магазин“ означава Магазин за продукти на Office и приложения за Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access и Project (версии 2013 или по-нови) или което и да е друго съдържание с марката „Office магазин“. „Магазин на Windows“ означава Магазин за устройства с Windows като телефон, компютър или таблет, или което и да е друго съдържание с марката „Магазин на Windows“. „Магазин на Xbox“ означава Магазин за конзоли Xbox One и Xbox 360 или което и да е друго съдържание с марката „Магазин на Xbox“.
  • i. Лицензионни условия. Ние ще указваме издателя на всяко приложение, което е налично в съответния Магазин. Освен ако различни лицензионни условия не са предоставени с приложението, Стандартните лицензионни условия за приложение (Standard Application License Terms; „SALT“) в края на настоящите Условия представляват споразумение между Вас и издателя на приложението, които излагат условията, регулиращи приложения, които сте изтеглили чрез Магазина на Windows или Магазина на Xbox. С цел яснота настоящите Условия обхващат използването и предоставянето на услуги, предоставяни от Услуги на Microsoft. Раздел 5 от настоящите Условия се прилага и за всички Приложения и услуги на трети лица, придобити чрез Магазин. Приложения, изтеглени чрез Office магазина, не се регулират от SALT и спрямо тях се прилагат отделни лицензионни условия.
  • ii. Актуализации. Microsoft автоматично ще проверява за и изтегля актуализации за Вашите приложения дори когато не сте влезли в съответния Магазин. Можете да промените Вашите настройки за даден Магазин или системата, ако предпочитате да не получавате автоматични актуализации за приложения от съответния Магазин. Определени приложения от Office Магазина обаче, които се хостват изцяло или частично онлайн, може да се актуализират от разработчика им по всяко време и може да не изискват Вашето разрешение за извършване на актуализация.
  • iii. Оценки и рецензии. Ако дадете оценка или рецензия на приложение или друга Цифрова стока в Магазина, може да получите имейл от Microsoft със съдържание от издателя на приложението или Цифровата стока. Всеки такъв имейл идва от Microsoft, като ние не споделяме Вашия имейл адрес с издатели на приложения или други Цифрови стоки, които придобивате чрез Магазина.
  • iv. Предупреждение за безопасност. За избягване на евентуално нараняване, дискомфорт или напрягане на очите, трябва да правите редовни почивки от използването на игри или други приложения, особено ако чувствате болка или умора вследствие на използването им. Ако изпитвате дискомфорт, направете почивка. Дискомфортът може да включва усещане за гадене, морска болест, световъртеж, дезориентация, главоболие, умора, напрежение или сухота в очите. Използването на приложения може да отвлече вниманието Ви и да ограничи видимостта към заобикалящата Ви среда. Избягвайте опасности, свързвани с подхлъзване, стълби, ниски тавани, чупливи или ценни предмети, които могат да бъдат повредени. Много малък процент от хората може да получат пристъпи при излагане на определени визуални изображения като мигащи светлини или шарки, които могат да се появяват в приложенията. Дори и хора без предишни данни за пристъпи може да имат недиагностицирано състояние, което да доведе до такива пристъпи. Симптомите може да включват световъртеж, променено зрение, потрепване, изтръпване или треперене на крайниците, дезориентация, объркване, загуба на съзнание или конвулсии. Незабавно спрете използването и се консултирайте с лекар, ако усетите някой от тези симптоми, или се консултирайте с лекар, преди да използвате приложенията, ако сте изпитвали симптоми, свързвани с пристъпи. Родителите трябва да наблюдават децата си при използването на приложения за проявление на такива симптоми.
Пълен текст
Функции в Семейство в MicrosoftФункции в Семейство в Microsoft14c_MicrosoftFamily
Резюме
 • c. Функции в Семейство в Microsoft. Родителите и децата могат да използват функциите в Семейството в Microsoft, за да изградят доверие въз основа на споделено разбиране за поведението, уеб сайтовете, приложенията, игрите, физическите местоположения и потреблението, които са правилни в тяхното семейство. Родителите могат да създадат семейство, като отидат на адрес: https://account.microsoft.com/family (или като следват инструкциите на тяхното устройство с Windows или конзола Xbox) и поканят децата или други родители да се присъединят. Има много функции, които са налични за членовете на семейството, така че прегледайте внимателно предоставената информация, когато давате Вашето съгласие за създаване на или присъединяване към семейство и когато закупувате Цифрови стоки за семеен достъп. Чрез създаването на или присъединяването към семейство Вие се съгласявате да използвате семейството според предназначението му и че няма да го използвате по неразрешен начин с цел незаконно получаване на достъп до информацията на друго лице.
Пълен текст
Групови съобщенияГрупови съобщения14d_GroupMessaging
Резюме
 • d. Групови съобщения. Различни услуги на Microsoft Ви позволяват да изпращате съобщения на други хора посредством гласови или SMS съобщения („съобщения”) и/или позволяват на Microsoft или контролирани от Microsoft свързани лица да изпращат такива съобщения до Вас и един или повече потребители от Ваше име. КОГАТО ИНСТРУКТИРАТЕ MICROSOFT И КОНТРОЛИРАНИ ОТ MICROSOFT СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДА ИЗПРАЩАТ ТАКИВА СЪОБЩЕНИЯ ДО ВАС ИЛИ ДО ДРУГИ ХОРА, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ПРЕД НАС, ЧЕ ВИЕ И ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО СТЕ ИНСТРУКТИРАЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКИВА СЪОБЩЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ MICROSOFT И КОНТРОЛИРАНИ ОТ MICROSOFT СВЪРЗАНИ ЛИЦА. „Административни текстови съобщения” са периодични транзакционни съобщения от определена услуга на Microsoft, включително, но не само, „приветствено съобщение” или инструкции за това, как да спрете да получавате съобщения. Ако не желаете повече да получавате такива съобщения, Вие или членове на групата можете да се откажете от по-нататъшното им получаване от страна на Microsoft или контролирани от Microsoft свързани лица по всяко време като следвате предоставените инструкции. Ако не желаете повече да получавате такива съобщения или да участвате в групата, Вие се съгласявате да се откажете, като следвате инструкциите, предоставени от съответната програма или услуга. Ако имате основание да смятате, че член на групата повече не желае да получава такива съобщения или да участва в групата, Вие се съгласявате да го отстраните от групата. Също така декларирате и гарантирате пред нас, че Вие и всяко лице, което сте инструктирали за изпращането на съобщения, разбирате, че всеки член на групата носи отговорност за разходите по всички такси за съобщения, начислени от съответния мобилен оператор, включително всички такси за международни съобщения, които могат да се прилагат, когато съобщенията се предават от номера, базирани в САЩ.
Пълен текст
Skype и GroupMeSkype и GroupMe14e_Skype
Резюме
 • e. Skype и GroupMe.
  • i. Без достъп до Служби за спешна помощ. Съществуват важни различия между традиционните телефонни услуги и Skype. Skype няма задължение да предлага достъп до Служби за спешна помощ според каквито и да е приложими местни или национални правила, разпоредби или закони. Софтуерът и продуктите на Skype не се предназначени за поддръжка или извършване на спешни повиквания до каквито и да е болници, правоприлагащи органи, центрове за медицинска помощ или какъвто и да е друг вид услуги, които свързват потребител със служители, предоставящи услуги за спешна помощ, или центрове за отговаряне във връзка с обществената безопасност („Служби за спешна помощ“). Skype може да поддържа повиквания до Служби за спешна помощ в много ограничен брой страни и само за ограничен брой версии на софтуер и платформи. Можете да намерите подробности относно достъпността и как да конфигурирате тази функция тук: https://www.skype.com/go/emergency. При свързване на Вашето спешно повикване ще е необходимо да предоставите информация относно физическото си местоположение, за да могат службите за спешна помощ да Ви отговорят. Skype не гарантира, че Вашето спешно повикване ще бъде свързано. Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (i) е Ваша отговорност да закупите традиционни безжични (мобилни) или стационарни телефонни услуги, които предлагат достъп до Служби за спешна помощ, и (ii) Skype не е заместител на основната Ви телефонна услуга. Научете повече относно обажданията до 112, специализирания номер за спешни повиквания за ЕС, на адрес: www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Промени в платени продукти на Skype. Ако извършим промени в платени продукти на Skype, които са във Ваша вреда, ще Ви предоставим предизвестие най-малко тридесет дни по-рано и ще ви уведомим относно правото Ви да прекратите засегнатия продукт преди промяната в него. Ако не прекратите използването на продукта преди влизане в сила на промените, Вие се съгласявате с тези промени. Изрично ще Ви информираме за този факт, когато Ви уведомим.
  • iii. Интерфейси за приложни програми (API) или Излъчване. Ако желаете да използвате Skype във връзка с което и да е излъчване, трябва да спазвате „Условията на услугата за излъчване“, налични на адрес: https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ако желаете да използвате който и да е интерфейс за приложни програми („API“), предлаган или предоставен като наличен от Skype, трябва да спазвате приложимите лицензионни условия, които са налични на адрес: www.skype.com/go/legal.
  • iv. Правила за добросъвестно използване. Може да се прилагат правила за добросъвестно използване за използването от Ваша страна на Skype. Прегледайте тези правила, които са създадени с цел защита срещу измама и злоупотреба и може да налагат ограничения на вида, продължителността или броя повиквания или съобщения, на които имате право. Тези правила са включени в настоящите Условия чрез позоваване. Можете да намерите тези правила на адрес: https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Картографиране. Skype включва функции, които Ви позволяват да изпращате информация до или да отбелязвате местоположението си на карта, като използвате картографска услуга. С използването на тези функции Вие се съгласявате с настоящите Условия и условията на Google Карти, налични на адрес: https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Лично/некомерсиално ползване. Skype е за Ваше лично и некомерсиално ползване. Разрешено е да използвате Skype на работното си място за Ваши собствени бизнес комуникации.
  • vii. Номер в Skype/Номер Skype To Go. Ако Skype Ви предоставя Номер в Skype или Номер Skype To Go, Вие се съгласявате, че не притежавате този номер и че нямате право да го задържите за постоянно. В определени страни е възможно да Ви се предостави номер от партньор на Skype вместо от Skype, като може да е необходимо да сключите отделно споразумение с този партньор.
  • viii. Skype Manager. „Акаунт на администратор в Skype Manager“ се създава и управлява от Вас в качеството Ви на физическо лице – администратор на група в Skype Manager, а не на бизнес единица. Може да свържете индивидуалния си акаунт в Microsoft с група в Skype Manager („Свързан акаунт“). Може да назначите допълнителни администратори към Вашия Skype Manager, при условие че приемат настоящите Условия. Ако разпределите Номера в Skype към Свързан акаунт, Вие носите отговорност за спазването на всички изисквания във връзка с местожителството или местоположението на потребителите на Вашия Свързан акаунт. Ако изберете да отделите Свързан акаунт от група в Skype Manager, всички разпределени абонаменти, Кредит за Skype или Номера в Skype не подлежат на възстановяване и вече няма да имате достъп до Вашето Съдържание или материали, свързани с отделения акаунт. Вие се съгласявате да обработвате цялата лична информация за потребителите на Вашия Свързан акаунт в съответствие с всички приложими закони за защита на данните.
  • ix. Начисляване на такси и Възстановяване на суми от Skype. Таксите, дължими за телефонни обаждания извън абонамент, включват такса за свързване (начислявана еднократно на обаждане) и тарифа на минута, както е описано на адрес: www.skype.com/go/allrates. Таксите за обаждания се удържат от баланса по Вашия Кредит за Skype. Skype може да начислява такси за обаждания на телефони и номера с добавена стойност, които не са част от абонамент. Ако промените са съществени и не са изгодни за Вас (напр., в случай че увеличим тарифите), ще Ви уведомим по имейл или по друг подходящ начин не по-късно от тридесет (30) дни преди влизане в сила на промените в тарифите. След тридесет (30) дни новите тарифи ще се приложат към Вашето следващо обаждане. Можете да намерите актуалните тарифи на адрес: www.skype.com/go/allrates. Ако не приемете новите тарифи, не трябва да провеждате обаждане. В случай на разговори с продължителност, която включва части от минути, и такси, съставени от частични валутни единици, се извършва закръгляне до най-близката цяла единица. Всички цени на платени продукти на Skype включват приложимите данъци, в това число ДДС, освен ако не е указано друго. ДДС се начислява на база на предоставения адрес за плащане. Вие изрично се отказвате от всякакви права за възстановяване на ДДС от Skype, ако крайният размер на ДДС, дължим от Skype на данъчните власти, е по-малък от този на събрания от Вас ДДС, независимо от съответната причина. Платените продукти на Skype не са налични за клиенти на територията на Атон, Канарските острови, Френските отвъдморски департаменти, Оландските острови, Нормандските острови, остров Хелголанд, Бюзинген/територия на Бюсинген, Сеута, Мелиля, Ливиньо, Кампионе д'Италия и Италианските води на езерото Лугано. Ако сте използвали платен продукт на Skype, Вашият Период за размисъл се отменя и не можете да отмените покупката или да получите възстановяване на платената сума. Изразходването на Кредит за Skype, разпределянето на Номер в Skype или използването на абонамент е за „пълна доставка“ и/или „използване“ на платен продукт на Skype. Вие изрично се съгласявате, че Номерата в Skype може да се разпределят преди края на Периода за размисъл и не подлежат на възстановяване след разпределяне. Извън Периода за размисъл само неизползвани или неизтекли абонаменти за Skype могат да се възстановяват в съответствие с настоящите Условия. Периодът за размисъл и възстановяването на суми не се прилагат за платени продукти на Skype, които (i) са закупени чрез трето лице-партньор, (ii) са заплатени в брой чрез платежни методи на трети лица (като портфейл за плащане в брой), (iii) не са директно закупени онлайн от Skype (например ваучери или предплатени карти) или (iv) са разпределени към Вашия акаунт от трето лице.
  • x. Кредит за Skype. Skype не гарантира, че ще можете да използвате баланса по Вашия Кредит за Skype за закупуването на всички платени продукти на Skype. Ако не използвате Вашия Кредит за Skype в продължение на 180 дни, Skype ще постави Вашия Кредит за Skype в неактивно състояние. Можете да активирате отново Вашия Кредит за Skype, като използвате връзката за повторно активиране на адрес: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Можете да разрешите функцията за Автоматично презареждане при закупуването на Кредит за Skype, като поставите отметка в съответното квадратче. Ако е разрешен, балансът по Кредита Ви за Skype ще бъде презареждан със същата сума и по избрания от Вас начин на плащане всеки път, когато балансът Ви в Skype падне под прага, задаван периодично от Skype. Ако сте закупили абонамент чрез метод на плащане, различен от кредитна карта, PayPal или Moneybookers (Skrill) и сте разрешили функцията за Автоматично презареждане, балансът по Вашия Кредит за Skype ще се презарежда със сумата, необходима за закупуването на Вашия следващ периодичен абонамент. Можете да забраните функцията за Автоматично презареждане по всяко време, като отворите и промените настройките си в портала на акаунта си в Skype.
  • xi. Такси за международни съобщения. GroupMe понастоящем използва номера, базирани в САЩ, за всяка създадена група. Всяко текстово съобщение, изпратено или получено от номер в GroupMe, ще се отчита като международно текстово съобщение, изпратено или получено от САЩ. Моля, консултирайте се с Вашия оператор за съответните международни тарифи.
  • xii. Изпращане и получаване на пари. Като използвате функцията за изпращане и получаване на пари (ако е достъпна), Вие потвърждавате, че Skype използва трети лица, за да предоставя платежни услуги и да извършва парични преводи. Skype не предоставя платежни услуги и не извършва парични преводи и не е фирма за парични услуги. Изпращането и получаването на пари в Skype може да е достъпно само за потребители, навършили 18 години (или друго изискване в съответствие с условията на третите лица), които са регистрирани и одобрени да разполагат със сметка при доставчика трето лице. За да използвате функцията за изпращане на пари, може да е необходимо да приемете правилата и условията на третите лица и да предоставите разрешения за споделяне на данни с тези трети лица с цел предоставяне на услугата. Ако Skype получи известие, че използването от Ваша страна на функцията за изпращане на пари нарушава правилата и условията на трето лице, може да се наложи Skype да предприеме мерки срещу акаунта Ви, като например прекратяване или преустановяване. Skype или Microsoft не носят отговорност за платежни услуги, предоставяни от трети лица, или действия, предприети съгласно правилата и условията на трети лица. Skype не предоставя гаранции или декларации, че функцията за изпращане и получаване на пари ще бъде достъпна или че ще продължи да бъде достъпна.
Пълен текст
Bing и MSNBing и MSN14f_BingandMSN
Резюме
 • f. Bing и MSN.
  • i. Материали в Bing и MSN. Статиите, текстовете, снимките, картите, видео клиповете, видео плейърите и материалите на трети лица, достъпни в Bing и MSN, включително чрез ботове, приложения и програми на Microsoft, са само за Ваше лично, некомерсиално ползване. Другите видове употреба, като например изтегляне, копиране или повторно разпространение на тези материали, или използването на тези материали или продукти за създаване на Ваши собствени продукти, са допустими само до степента, изрично разрешена от Microsoft или притежателите на правата или позволена от приложимите закони за авторско право. Microsoft или другите притежатели на правата си запазват всички права върху материалите, които не са изрично предоставени от Microsoft съгласно лицензионните условия.
  • ii. Карти на Bing. Нямате право да използвате изображения от Птичи поглед на САЩ, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Австралия или Япония за правителствени цели без нашето отделно писмено одобрение.
  • iii. Bing Places и Bing Manufacturer Center. Когато предоставяте Вашите Данни или Вашето Съдържание в Bing Places и Bing Manufacturer Center, Вие предоставяте на Microsoft международен, безвъзмезден лиценз за интелектуална собственост за използване, възпроизвеждане, записване, промяна, събиране, популяризиране, предаване, показване или разпространяване като част от услуга и прелицензиране на тези права на трети лица.
Пълен текст
CortanaCortana14g_Cortana
Резюме
 • g. Cortana.
  • i. Лично, некомерсиално ползване. Cortana е Услуга на Microsoft за личен асистент. Функциите, услугите, съдържанието и Приложенията и услугите на трети лица, предоставяни от Cortana (наричани събирателно „Услуги на Cortana“), са само за Ваше лично и некомерсиално ползване.
  • ii. Функционалност и съдържание. Cortana предоставя редица функции, някои от които са персонализирани. Услугите на Cortana може да Ви позволяват достъп до услуги, информация или функционалност, предоставяна от други Услуги на Microsoft или Приложения и услуги на трети лица. Условията, специфични за отделните Услуги в раздел 13 се прилагат и за Вашето използване на приложимите Услуги на Microsoft, до които се осъществява достъп чрез Услугите на Cortana. Cortana Ви предоставя информация единствено с цел планиране и Вие действате независимо и по Ваше собствено усмотрение, когато преглеждате и разчитате на тази информация. Microsoft не дава гаранции за надеждността, наличността или актуалността на персонализираните опции, предоставяни от Cortana. Microsoft не носи отговорност, ако функцията за управление на комуникацията на Cortana забавя или възпрепятства получаването, прегледа или изпращането на комуникация или известие от Ваша страна.
  • iii. Приложения и услуги на трети лица. Като част от предоставянето на Услугите си Cortana може да обменя информация с Приложения и услуги на трети лица, като например пощенския Ви код и въпроси и отговори, върнати от Приложенията и услугите на трети лица, за да изпълни заявката Ви. Чрез свързване на акаунти Cortana може да предостави възможност на потребителите да извършват покупки чрез Приложения и услуги на трети лица, като използва предпочитанията и настройките на акаунтите, които потребителят е задал директно в тези Приложения и услуги на трети лица. Потребителите могат да прекратяват свързването на акаунти по всяко време. Използването от Ваша страна на Приложенията и услугите на трети лица е обхванато от раздел 5 на настоящите Условия. Издателите на Приложения и услуги на трети лица може да променят или прекратяват функционалности или функции на своите Приложения и услуги на трети лица или интегрирането с Услугите на Cortana. Microsoft не носи отговорност и няма задължения по отношение на предоставен от производител софтуер или фирмуер.
  • iv. Устройства, поддържащи Cortana. Устройствата, поддържащи Cortana, са продукти или устройства, които могат да осъществяват достъп до Услугите на Cortana или продукти или устройства, съвместими с Услугите на Cortana. Устройствата, поддържащи Cortana, включват устройства или продукти на трети лица, които Microsoft не притежава, произвежда или разработва. Microsoft не носи отговорност и няма задължения по отношение на тези устройства или продукти на трети лица.
  • v. Софтуерни актуализации. За всяко устройство, което може да се свързва с Услугите на Cortana, може автоматично да проверяваме версията Ви на софтуера за Услугите на Cortana и да изтегляме софтуерни актуализации или промяна на конфигурацията или да изискваме от всички производители на устройства, поддържащи Cortana, да актуализират постоянно софтуера за Услугите на Cortana.
Пълен текст
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Резюме
 • h. Outlook.com. Вашият имейл адрес в Outlook.com (или @msn, @hotmail или @live), който използвате за създаване на Вашия акаунт в Microsoft, ще е уникален за Вас, докато Вашата папка „Входящи“ в Outlook.com или Вашият акаунт в Microsoft са все още активни. При закриване на Вашата папка „Входящи“ в Outlook.com или Вашия акаунт в Microsoft или от Вас, или от Microsoft, в съответствие с настоящите Условия, имейл адресът или потребителското име може да се използват отново в нашата системата и да се назначат на друг потребител.
Пълен текст
Услуги на OfficeУслуги на Office14i_officeBasedServices
Резюме
 • i. Услуги на Office. Услугите на Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com и всички останали Услуги за абонамент за Office 365 или Услуги с марката Office са за лично, некомерсиално ползване, освен ако нямате права за комерсиално ползване по силата на отделно споразумение с Microsoft.
Пълен текст
Здравни услуги на MicrosoftЗдравни услуги на Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Резюме
 • j. Здравни услуги на Microsoft.
  • i. HealthVault. Платформата HealthVault е създадена с цел съхранение на лична информация за Вашето здраве и информация за други хора (като Вашето семейство) с тяхното съгласие. Акаунтите в HealthVault не са за използване от доставчици на услуги в сферата на здравеопазването или за използване с търговска или нелична цел. Информацията във Вашия акаунт може не винаги да е точна или актуална и трябва да се разглежда от който и да е доставчик на услуги в сферата на здравеопазването само с информационна цел. Услугата HealthVault не поддържа записи за доставчици на услуги в сферата на здравеопазването, нито за други медицински цели или за целите на управление на случаи. Например записите в HealthVault не са определени набори от записи, както е дефинирано в нормативната уредба на САЩ. Ако доставчик на услуги в сферата на здравеопазването реши да включи каквито и да е данни, предоставени като налични от HealthVault, в записите си, той трябва да съхранява копие в системата си. Ако има съвместен попечител на запис във Вашия акаунт (тъй като единият от Вас е поканил другия), Вие потвърждавате, че съвместният попечител има пълен контрол върху записа и има право да отменя Вашия достъп до записа, да управлява достъпа на други хора до записа и да преглежда данните за записа, включително как и кога е използван. Microsoft не поддържа идентификационни данни, които не са на Microsoft (като Facebook и OpenID), така че поддръжката за клиенти на HealthVault няма да може да предоставя помощ във връзка с проблеми при влизането с идентификационните данни за тях. Ако изгубите Вашите идентификационни данни за влизане или ако Вашият акаунт, където съхранявате Вашите идентификационни данни, се закрие, няма да можете да възстановите Вашите съхранени данни. За улесняване на поддържането на постоянен достъп препоръчваме да използвате повече от един набор от идентификационни данни за влизане във Вашия акаунт в HealthVault. Microsoft не одобрява или контролира и не носи отговорност за функционирането, поддръжката или защитата на идентификационни данни, които не са на Microsoft, които може да използвате.
  • ii. Microsoft Band. Устройството и приложението Microsoft Band не са медицински изделия и са предназначени само за фитнес и уелнес. Те не са разработени или предназначени за използване при диагностика на заболяване или други състояния, или за лечение, облекчаване, терапия или превенция на заболяване или други състояния. Microsoft не носи отговорност за взетите от Вас решения на базата на информация, която сте получили от Microsoft Band.
  • iii. Ботове за здраве и HealthVault Insights. Ботовете за здраве и приложението HealthVault Insights, включително планове за действие, аналитични данни, напомняния и други функции, не са медицински изделия и са предназначени само за фитнес и уелнес с програма, изготвена от доставчик на здравни услуги. Те не са разработени или предназначени за заместители на консултацията с лекар или за използване за диагностика, лечение, облекчаване, превенция или терапия на заболяване или други състояния. Вие носите пълната отговорност за използването от Ваша страна на ботовете за здраве и HealthVault Insights и потвърждавате, че напомнянията на HealthVault Insights са предназначени само като полезна помощна система за напомняния за лекарства и задачи. Microsoft не носи отговорност за взетите от Вас решения на базата на информация, която сте получили от ботовете за здраве или HealthVault Insights. Винаги трябва да се консултирате с лекар, преди да използвате HealthVault Insights и при всякакви въпроси, които може да имате относно дадено медицинско състояние, диета, програма за фитнес или уелнес. Никога не пренебрегвайте консултацията с лекар и не отлагайте да потърсите такава поради информация, до която сте осъществили достъп във или чрез Услугите. Както всяка технология, ботовете за здраве и HealthVault Insights може да не работят по предвидения начин по различни причини, включително загуба на захранване или връзка.
Пълен текст
Цифрови стокиЦифрови стоки14k_DigitalGoods
Резюме
 • k. Цифрови стоки. Чрез Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Магазина и други свързани или бъдещи услуги Microsoft може да Ви предостави възможност да придобивате, слушате, преглеждате, възпроизвеждате или четете (в зависимост от случая) музика, изображения, видеоклипове, текстове, книги, игри или други материали („Цифрови стоки“), които можете да придобиете в цифров формат. Цифровите стоки са само за Ваше лично използване с нетърговска, развлекателна цел. Вие се съгласявате да не разпространявате, излъчвате, възпроизвеждате или прехвърляте публично копия на Цифровите стоки. Цифровите стоки може да са собственост на Microsoft или трети лица. Във всички случаи Вие разбирате и потвърждавате, че Вашите права във връзка с Цифрови стоки са ограничени от настоящите Условия, закона за авторските права и правилата за използване, които се намират на адрес: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Вие се съгласявате, че няма да се опитвате да променяте каквито и да е Цифрови стоки, придобити чрез Услугите, поради каквато и да е причина, включително с цел прикриване или промяна на собствеността или източника на Цифровите стоки. Microsoft и/или собствениците на Цифровите стоки имат право да премахват периодично Цифрови стоки от Услугите без предизвестие.
Пълен текст
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Резюме
 • l. OneDrive.
  • i. Заделяне на място за съхранение. Ако имате повече съдържание, съхранявано във Вашия акаунт в OneDrive, отколкото Ви е предоставено съгласно условията на безплатната или платената Ви абонаментна услуга за OneDrive, и не реагирате на известието от Microsoft да коригирате акаунта си чрез премахване на излишното съдържание или преминаване към нов абонаментен план с повече място за съхранение в рамките на 30 дни от получаването на известието (или по-дълъг период, посочен в известието), си запазваме правото да закрием акаунта Ви и да изтрием или забраним достъпа до Вашето Съдържание в OneDrive.
  • ii. Работа на услугата. В зависимост от фактори, като например Вашето оборудване, интернет връзка и усилията на Microsoft да поддържа работата и целостта на своята услуга, понякога са възможни забавяния в качването или синхронизирането на съдържанието в OneDrive.
  • iii. Известие за Изтичане. Ще Ви изпратим предизвестие от поне един месец, преди да закрием акаунта Ви в OneDrive поради неактивност съгласно раздел 4(a)(ii). Ако сте абонат на платена услуга за OneDrive, ние няма да закрием акаунта Ви поради неактивност за периода, за който сте заплатили за ползването си на OneDrive.
  • iv. Промени в услугата OneDrive. Ще Ви уведомим най-малко 30 дни предварително, ако промяна в безплатните или платените услуги OneDrive ще доведат до загуба на достъпа Ви до Вашето Съдържание в OneDrive.
  • v. Платени абонаменти. Ако намалим ограниченията Ви за съхранение на данни в OneDrive или отменим услугата OneDrive, може да се откажете от платения си абонамент за OneDrive и ние ще Ви предоставим пропорционално възстановяване на сумата за този абонамент. Ще Ви уведомим най-малко 30 дни преди такава промяна и Вие трябва да се откажете в указания в уведомлението срок.
Пълен текст
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Резюме
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Програма. Microsoft Rewards („Програмата”) Ви дава възможност да печелите подлежащи на замяна точки за дейности като квалифицирано търсене, придобиване, време, прекарано в активно сърфиране в интернет с помощта на Microsoft Edge и други предложения от Microsoft. Предложенията в различните пазари може да се различават. Търсенето представлява акт на отделен потребител, който въвежда ръчно текст с добросъвестната цел да получи резултати от търсене с Bing за собствено проучване на потребителя и не включва заявка, въведена от ботове, макроси или други автоматизирани средства или средства за измама от какъвто и да е вид („Търсене”). Придобиването представлява процеса на закупуване на стоки или изтегляне и придобиване на лиценз за цифрово съдържание от Microsoft, независимо дали безплатно или платено „Придобиване”). Точките за награда не се предлагат за всяка покупка от Microsoft. Активно сърфиране в интернет с помощта на Microsoft Edge означава браузърът да е отворен на екрана на устройството Ви (напр. да е отворен и да се използва така, че иконата на Microsoft Edge да е осветена в лентата на задачите, което показва, че това е приложението, което се използва в момента) и да се използва за преглед на уеб сайтове и видеоклипове в браузъра, за проверка на имейли или други приложения, за които се използват браузъри. За да се печелят точки при използването на Microsoft Edge, Bing трябва да бъде зададен като машина за търсене на браузъра по подразбиране и в настройките на Windows трябва да е активирана телеметрията. Microsoft може от време на време да предлага допълнителни възможности за печелене на точки и предложенията, с които се печелят точки, няма да бъдат достъпни постоянно. Спечелените от Вас точки могат да бъдат заменени за артикули („Награди”) на страницата с награди. За повече информация вижте раздела „Награди” на адрес support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Изисквания за Програмата. Необходим е валиден акаунт в Microsoft и устройствата Ви трябва да отговарят на минималните изисквания за системата. Програмата е на разположение за потребители от пазарите, посочени в ЧЗВ. Лицата не могат да имат повече от един акаунт в Програмата, дори ако дадено лице има няколко имейл адреса, а домакинствата се ограничават до шест акаунта. Програмата е предназначена единствено за Ваше лично и некомерсиално ползване.
   • 2. Точки. Не можете да прехвърляте точки, освен ако не ги дарите на някоя от организациите с нестопанска цел, посочени в центъра за награди. Точките не са Ваша лична собственост и не можете да получите пари в замяна на тях. Точки Ви се присъждат въз основа на промоции. Точки не се закупуват. Microsoft може да ограничи броя точки или Награди на човек, на домакинство или за определен период от време (например на ден). В рамките на една календарна година от Програмата можете да спечелите не повече от 550 000 точки. Получените в Програмата точки не са валидни и не могат да се използват в комбинация с друга програма, предлагана от Microsoft или трети страни. Незаменените точки изтичат, ако не спечелите или не замените точки в рамките на 18 месеца.
   • 3. Награди. Можете да замените точките си, като посетите центъра за награди или да ги дарите на организация с нестопанска цел от списъка. Възможно е да има ограничен наличен брой от конкретна Награда и тези Награди ще бъдат предоставяни на лицата по реда на заявяване. Може да се наложи да предоставите допълнителна информация, като например пощенски адрес и телефонен номер (различен от VOIP или безплатен номер), и може да бъдете помолени да въведете код за предотвратяване на измами или да подпишете допълнителни правни документи, за да замените точки за Награди. След като поръчате Награда, не можете да я отмените или да я върнете за възстановяване на точките, освен в случай на дефектни продукти или както се изисква от приложимото законодателство. Ако поръчате Награда с изчерпана наличност или която не е налице по други причини, които Microsoft определя по свое усмотрение, може да я заменим със сравнима стойност или да възстановим точките Ви. Microsoft може да актуализира Наградите, предлагани в центъра за награди, или да прекрати предлагането на конкретни Награди. За някои Награди може да има изисквания за допустимост по възраст. Подобни изисквания ще бъдат включени в съответното предложение. Вие носите отговорност за всички федерални, държавни и местни данъци, и други разходи за приемане и използване на Наградата. Наградите ще бъдат изпращани по имейл на адреса, който сте предоставили при поръчването на Наградата си, така че имейл адресът Ви трябва да е актуален. Наградите, които не могат да бъдат доставени, няма да бъдат преиздадени и следователно се отнемат. Наградите не подлежат на препродажба.
   • 4. Прекратяване на Участието Ви в Програмата Вашият акаунт в Програмата ще бъде прекратен, ако не влезете поне веднъж в рамките на 18 месеца. Освен това Microsoft си запазва правото да прекрати акаунта в Програмата на конкретен потребител за подправяне, злоупотреба или измама в Програмата или за нарушаване на тези Условия. При прекратяване на Програмата (от Ваша или от наша страна) или ако Програмата бъде спряна, ще разполагате с 90 дни, за да замените точките си; в противен случай тези точки ще бъдат отнети. В момента на прекратяване губите правото си да използвате Програмата и да събирате точки за в бъдеще.
   • 5. Други условия. Microsoft си запазва правото да Ви дисквалифицира; да деактивира Вашия достъп до акаунта в Програмата или Награди; и/или да задържи точки, Награди и дарени точки, ако Microsoft смята, че подправяте или злоупотребявате с който и да е аспект на Програмата или може да се занимавате с действия, които нарушават настоящите Условия.
Пълен текст
Други разпоредбиДруги разпоредби16_17_18_miscellaneous
Резюме

14. Други разпоредби. Този раздел и раздели 1, 9 (за суми, възникнали преди изтичането на тези Условия), 10, 11, 12, 16 и онези, според чиито условия се прилагат след изтичането, ще останат валидни и след прекратяването или анулирането на тези Условия. Възможно е да възложим, прехвърлим или по друг начин предоставим правата и задълженията ни по настоящите Условия, напълно или частично, доколкото това не е във Ваша вреда, по всяко време и без известие. Вие нямате право да прехвърляте или да се разпореждате по друг начин с настоящите Условия или които и да е права на използване на Услугите. Това е цялото споразумение между Вас и Microsoft за използването на Услугите от Ваша страна. То отменя каквито и да е предишни споразумения между Вас и Microsoft относно използването на Услугите от Ваша страна. Всички части на настоящите Условия се прилагат в максималната степен, позволена от съответното законодателство. Ако тълкуването на съд или арбитър е, че не можем да приложим дадена част от настоящите Условия така, както е написана, съответните условия се считат за заместени с подобни условия в степен, позволяваща те да бъдат приложени съгласно съответното законодателство, като останалата част от настоящите Условия остава непроменена. Настоящите Условия са в полза само на Вас и на нас. Не са предназначени за което и да е друго лице, освен за приемници и пълномощници на Microsoft. Заглавията на разделите са само с цел позоваване.

15. Закони за износ. Вие трябва да спазвате всички национални и международни закони за износ и нормативните актове, които се прилагат за софтуера и/или Услугите, които включват ограничения по отношение на местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация относно географските ограничения и ограниченията за износ отидете на адрес: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 и https://www.microsoft.com/exporting.

16. Запазване на права и Обратна връзка. Освен изрично посоченото в настоящите Условия Microsoft не Ви предоставя лиценз или каквито и да е други права по силата на каквито и да е патенти, ноу-хау, авторски права, търговски тайни, търговски марки или друга интелектуална собственост, притежавани или управлявани от Microsoft или свързано лице, включително, но не само, каквото и да е име, търговски вид, емблема или еквиваленти. Ако предоставите на Microsoft идея, предложение или обратна връзка, включително, но не само, идеи за нови продукти, технологии, промоции, продуктови имена, обратна връзка за продукти и подобрения на продукти („Обратна връзка“), давате на Microsoft, без такси, възнаграждения или друго задължение за Вас, правото да прави, дава на друг да прави, създава производни разработки, да използва, споделя и комерсиализира Обратната Ви връзка по какъвто и да е начин и независимо от целта. Няма да предоставяте Обратна връзка, която подлежи на регулиране от лиценз и която изисква Microsoft да предостави лиценз за софтуера, технологиите или документацията си на трети лица, защото включва в тях Вашата Обратна връзка.

Пълен текст
БЕЛЕЖКИБЕЛЕЖКИNOTICES
Резюме

Бележки и процедура за предявяване на искове за нарушаване на интелектуална собственост. Microsoft зачита правата на интелектуална собственост на трети лица. Ако желаете да предявите искове за нарушаване на интелектуална собственост, включително искове за нарушаване на авторското право, Ви препоръчваме да изпратите известие на указания представител на Microsoft. За подробна информация и информация за контакт вж. Бележки и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторско право.

Microsoft използва процедурите, заложени в Дял 17 от Кодекса на САЩ, Раздел 512, когато отговаря на известия за нарушаване на авторски права. При подходящи обстоятелства Microsoft също така може да забрани или прекрати акаунти на потребители на услугите на Microsoft, които може да бъдат повторни нарушители.

Бележки и процедури относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост в рекламите. Прегледайте нашите Указания за интелектуална собственост относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост в нашата рекламна мрежа.

Бележки за авторско право и търговски марки. Услугите са защитени с авторски права © 2018 Microsoft Corporation и/или нейните доставчици, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Всички права запазени. Microsoft и имената, емблемите и иконите на всички продукти, софтуер и услуги на Microsoft може да са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и/или други страни. Имената на действителни фирми и продукти може да са търговски марки на съответните им собственици. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия, са запазени. Софтуерът, използван в определени сървъри с уеб сайтове на Microsoft, е базиран отчасти на работата на Independent JPEG Group. © 1991–1996 Thomas G. Lane. Всички права запазени. Софтуерът „gnuplot“, използван в определени сървъри с уеб сайтове на Microsoft, е защитен с авторско право © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Всички права запазени.

Медицинска бележка. Microsoft не предоставя медицински или каквито и да е други здравни съвети, диагнози или лечение. Винаги търсете съвет от Вашия лекар или друг квалифициран доставчик на услуги в сферата на здравеопазването във връзка с всички Ваши въпроси относно медицинско състояние, диета, фитнес или здравословна програма. Никога не пренебрегвайте професионален медицински съвет и не отлагайте да потърсите такъв поради информация, до която сте осъществили достъп в или чрез Услугите.

Борсови котировки и данни за индекси (включително индексни стойности). © 2013 Morningstar, Inc. Всички права запазени. Съдържащата се тук информация: (1) е собственост на Morningstar и/или доставчиците на съдържание на Morningstar, (2) не може да се копира или разпространява и (3) не е потвърдена като точна, пълна или своевременна. Нито Morningstar, нито доставчиците на съдържание на Morningstar, носят отговорност за каквито и да е вреди или загуби, произтичащи от използването на тази информация. Отчетената в миналото възвръщаемост не гарантира бъдещи резултати.

Нямате право да използвате който и да е от индексите Dow JonesSM, индексните данни или марките на Dow Jones във връзка с издаването, създаването, спонсорирането, търгуването, маркетинга или рекламирането на каквито и да е финансови инструменти или инвестиционни продукти (например деривати, структурирани продукти, инвестиционни фондове, борсово търгувани фондове, инвестиционни портфолиа и др., при които цената, печалбата и/или възвръщаемостта на инструмента или инвестиционния продукт се базират на, свързани са със или са предназначени да следят който и да е от Индексите или да са посредници за някой от Индексите) без изричното писмено съгласие на Dow Jones.

Финансова бележка. Microsoft не е брокер/дилър или регистриран инвестиционен съветник по смисъла на федералния закон за ценни книжа на САЩ или законите за ценни книжа на други юрисдикции и не дава съвети на лица за инвестиране във или закупуване или продажба на ценни книжа или други финансови продукти или услуги. Нищо от съдържащото се в Услугите не е оферта, молба за закупуване или продажба на каквито и да е ценни книжа. Нито Microsoft, нито нейните лицензодатели на борсови котировки или индексни данни не издават одобрение или препоръчват каквито и да е конкретни финансови продукти или услуги. Нищо от съдържащото се в Услугите не представлява професионален съвет, включително, но не само, съвет за инвестиции или данъци.

Бележка за визуалния стандарт H.264/AVC, MPEG-4 и видеостандарта VC-1. Софтуерът може да включва технология за визуален кодек H.264/AVC, MPEG-4 и/или видеокодек VC-1, която може да се лицензира от MPEG LA, L.L.C. Технологията представлява формат на компресиране на видеоинформация. MPEG LA, L.L.C. изисква следната бележка:

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ПАТЕНТНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ H.264/AVC, MPEG-4 И ВИДЕОСТАНДАРТ VC-1 ЗА ЛИЧНО И НЕТЪРГОВСКО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЦЕЛ: (А) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ („ВИДЕОСТАНДАРТИ“) И/ИЛИ (Б) ДЕКОДИРАНЕ НА H.264/AVC, MPEG-4 И VC-1 ВИДЕО, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА ВИДЕО. НИКОЙ ОТ ЛИЦЕНЗИТЕ НЕ ОБХВАЩА КОЙТО И ДА Е ДРУГ ПРОДУКТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТАКЪВ ПРОДУКТ Е ВКЛЮЧЕН В ТОЗИ СОФТУЕР КАТО ЕДИНИЧЕН ЕЛЕМЕНТ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЦЕЛ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ УЕБ САЙТА НА MPEG LA.

Единствено с цел пояснение, тази бележка не ограничава или забранява използването на софтуера, предоставен по силата на настоящите Условия за нормални цели на дадена фирма, които са лични за тази фирма и не включват (i) повторно разпространение на софтуера до трети лица или (ii) създаването на материали с ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ, съответстващи на технологиите за разпространение до трети лица.

Пълен текст
СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕСТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Резюме

СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛАГАНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

МАГАЗИН НА MICROSOFT, МАГАЗИН НА WINDOWS И МАГАЗИН НА XBOX

Тези лицензионни условия представляват споразумение между Вас и издателя на приложението. Прочетете ги. Те се отнасят за софтуерните приложения, които изтегляте от Магазина на Microsoft, Магазина на Windows и Магазина на Xbox (всеки от които е упоменат в тези лицензионни условия като „Магазин”), включително всички актуализации или допълнения към приложението, освен ако приложението не съдържа отделни условия, в който случай се прилагат те.

АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО И НЕ ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Издателят на приложението е лицето, което Ви предоставя лиценза за приложението, както е посочено в Магазина.

Ако спазвате тези лицензионни условия, имате правата по-долу.

 • 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. Може да инсталирате и използвате приложението на устройства с Windows или конзоли на Xbox съгласно описаното в Правилата за използване на Microsoft. Microsoft си запазва правото да променя Правилата за използване на Microsoft по всяко време.
 • 2. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ.
  • a. Съгласие за интернет-базирани или безжични услуги. Ако приложението се свързва с компютърни системи по интернет, включително чрез безжична мрежа, използването на приложението е равносилно на Вашето съгласие за предаването на стандартна информация за приложението (включително, но не само, техническа информация за Вашето устройство, система, приложен софтуер и периферни устройства) за интернет-базирани или безжични услуги. Ако други условия се предоставят във връзка с използването от Ваша страна на услугите, до които се осъществява достъп чрез приложението, те също се прилагат.
  • b. Злоупотреба с интернет-базирани услуги. Нямате право да използвате която и да е интернет-базирана услуги по начин, по който умишлено й вредите или пречите на друго лице да използва нея или безжичната мрежа. Нямате право да използвате услугата, за да се опитвате да получите неупълномощен достъп до каквато и да е услуга, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин.
 • 3. ОБСЕГ НА ЛИЦЕНЗА. Приложението се лицензира, не се продава. Това споразумение Ви предоставя само определени права да използвате приложението. Ако Microsoft забрани възможността да използвате приложението на Вашите устройства съгласно споразумението Ви с Microsoft, всички свързани лицензионни права ще се прекратят. Издателят на приложението си запазва всички останали права. Освен ако приложимото право не Ви предоставя повече права въпреки това ограничение, имате право да използвате приложението само както е изрично разрешено в настоящото споразумение. При използването трябва да съблюдавате техническите ограничения в приложението, които Ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право:
  • a. да заобикаляте каквито и да е технически ограничения в приложението.
  • b. да подлагате на обратно конструиране, декомпилирате или деасемблиране приложението, освен и само в степента, изрично позволена от разпоредбите на приложимото законодателство за авторското право за компютърни програми.
  • c. да правите повече копия на приложението, отколкото е указано според настоящото споразумение или разрешено от приложимия закон, въпреки това ограничение.
  • d. да публикувате или по друг начин правите налично приложението, за да могат други лица да го копират.
  • e. да отдавате, давате под наем или давате на заем приложението.
  • f. Прехвъряне на приложението или това споразумение на трето лице.
 • 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Ако документация се предоставя с приложението, можете да копирате и използвате тази документация за лични справочни цели.
 • 5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Приложението може да се подчинява на законите и наредбите за технологичен контрол или износ на САЩ или международните закони и наредби за технологичен контрол или износ. Трябва да спазвате всички национални и международни закони за износ и наредби, приложими за технологията, използвана или поддържана от приложението. Тези закони включват ограничения по отношение на местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За информация относно продукти с марката на Microsoft отидете на уеб сайта за износ на Microsoft.
 • 6. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Свържете се с издателя на приложението, за да определите дали са налични услуги за поддръжка. Microsoft, производителят на Вашия хардуер и Вашият доставчик на безжични услуги (освен ако един от тях е издателят на приложението) не носят отговорност за предоставянето на услуги за поддръжка за приложението.
 • 7. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Настоящото споразумение, всички приложими правила за поверителност, допълнителни условия, придружаващи приложението, и условията за допълнения и актуализации съставляват цялото споразумение за приложението между Вас и издателя на приложението.
 • 8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.
  • a. САЩ и Канада. Ако сте придобили приложението в САЩ или Канада, законите на щата или областта, където живеете (или, ако сте фирма, където се намира седалището Ви), са приложими при тълкуването на тези условия, предявяване на иск за нарушаването им и всички други искове (включително относно защитата на потребителите, нелоялната конкуренция или исковете за закононарушение), независимо от противоречията в законодателните принципи.
  • b. Извън САЩ и Канада. Ако сте придобили приложението в друга страна, се прилагат законите на тази страна.
 • 9. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ. Настоящото споразумение описва някои законови права. Вие можете да имате други права според законите на Вашия щат или страна. Настоящото споразумение не променя правата Ви според законите на Вашия щат или страна, ако това не се допуска от тези закони.
 • 10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. Приложението се предоставя „както е“, „с всички недостатъци“ и „в зависимост от наличността“. Издателят на приложението, от свое име, от името на Microsoft (ако Microsoft не е издателят на приложението) и мобилните оператори, по чиято мрежа се предоставя приложението, и всяко едно от съответните наши свързани лица, търговци, представители и доставчици („Обхванати страни“) не предоставят допълнителни договорни ангажименти, гаранции или условия във връзка с приложението. Вие имате всички задължителни гаранции, предвидени в закона, но не предоставяме каквито и да е други гаранции. Доколкото е позволено от местното законодателство, Обхванатите страни изключват всякакви подразбиращи се задължителни гаранции, включително такива за продаваемост, годност за определена цел, безопасност, комфорт и ненарушение.
 • 11. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ.
  • a. Издателят на приложението не носи отговорност за съдържанието на който и да е потребител или други материали на трети лица, включително връзки към уеб сайтове на трети лица и дейности на потребители. Такова съдържание и дейност не могат да се приписват на издателя на приложението и не представляват възгледите на издателя на приложението.
  • b. Издателят на приложението носи отговорност единствено в случай на нарушение на съществени задължения по настоящите лицензионни условия.
  • c. Издателят на приложението, неговите упълномощени представители и/или законни представители не носят отговорност за каквато и да е непредвидима щета и/или финансова загуба във връзка с косвена щета, включително загуба на печалба, освен ако издателят на приложението, неговите упълномощени представители и/или законни представители не са действали най-малкото с груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.
  • d. Всякаква законова отговорност без вина на издателя на приложението, включително, но не само отговорност съгласно закона за отговорност за продукти и законова отговорност за нарушаване на гаранцията, остава непроменена от ограничаването на отговорността. Същото важи за отговорността на издателя на приложението, неговите упълномощени представители и/или законен представител в случай на физическо нараняване или смърт, причинени от измама или небрежност от тяхна страна.
  • e. Никакви други договорни и правни искове освен тези, обхванати в подраздели от (a) до (e) на настоящия раздел 11, не може да произтичат от тези условия на лиценза за приложението и/или използването на приложението или услугите, предоставяни на разположение чрез приложението.
Пълен текст
Включени УслугиВключени Услугиserviceslist
Резюме

Продуктите, приложенията и услугите по-долу се включват в Споразумението за услуги на Microsoft, но може да не са налични за Вашия пазар.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing Лента с инструменти
 • Bing Речник
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN Време
 • MSN Здраве и фитнес
 • MSN Кулинария
 • MSN Новини
 • MSN Пътуване
 • MSN Спорт
 • MSN Финанси
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office магазин
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Акаунт в Microsoft
 • Игри, приложения и уеб сайтове за Windows, публикувани от Microsoft
 • Интелигентно търсене
 • Интервюта в Skype
 • Карти на Bing
 • Магазин на Windows
 • Магазин
 • Помощник за поддръжка и възстановяване на Office 365 на Microsoft
 • приложението Device Health
 • Приложението за търсене Bing
 • приложението Карти
 • Приложения на Bing
 • Семейство в Microsoft
 • Уеб сайтове, приложения и игри на Xbox Game Studios
 • Филми и телевизионни предавания на Microsoft
 • Фотогалерия на Windows
Пълен текст
Свързани договарящи лица (за платени Услуги съгласно раздел 10(b))Свързани договарящи лицаAffiliateContractingEntities
Резюме

Понастоящем няма свързани договарящи лица. Microsoft Ireland Operations Limited е вашето договарящо лице.

Пълен текст
12 ноември 2018 г. 0