Kliknite ovdje da instalirate Sliverlight*
Bosna i HercegovinaPromijeni|Sva Microsoftova web-mjesta
Microsoft
Za novinare 

Dan sigurnijeg interneta 2011 – Safer Internet Day 2011Sarajevo, 8.2.2011. - Danas je po prvi put u Bosni i Hercegovini obilježen Dan sigurnijeg interneta 2011. na inicijativu neformalne koordinacione grupe u sastavu: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Save the Children Norway SEE, Oneworld - platforma za jugoistočnu Evropu, Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus, Vijeće Evrope i Microsoft BiH, koje su se odlučile organizovati događaj s ciljem podizanja svijesti o svim opasnostima kojima se djeca i mladi svakodnevno izlažu i to pod sloganom „To je više od igre, to je tvoj život“.

Predstavnici koordinacione grupe su kao prvu instancu za prezentaciju svoga rada u ovoj oblasti odabrali OŠ „Osman Nuri Hadžić“ u sarajevskom naselju Dobrinja gdje su učenici, zajedno sa njihovim nastavnicima, imali priliku da iz prve ruke saznaju nešto više o najboljem načinu zaštite dok koriste društvene mreže, igraju on-line igrice ili jednostavno razmjenjuju fotografije putem informacionih tehnologija. Uz to, mlađa djeca su imala priliku da probaju on-line igricu Kroz divlju šumu weba u informatičkom kabinetu škole.

Po završenoj prezentaciji direktor škole gosp. Narcis Polimac je izjavio: „Sretni smo kada našim učenicima možemo pružiti zanimljiv sadržaj i informaciju više. Zadovoljstvo nam je da u našoj školi imamo priliku da im ponudimo ovako sveobuhvatnu prezentaciju o zaštiti djece od opasnosti na internetu. Svjesni smo da je internet postao osnovno sredstvo komuniciranja djece i mladih, da je njegovo korištenje neminovno i da ima mnoštvo prednosti, ali neophodno je da djeca saznaju i koje su to opasnosti koje internet sa sobom nosi i da dobiju informaciju o tome kako se mogu zaštititi od prijetnji koje vrebaju. Pozivam i roditelje da se aktivnije uključe u praćenje aktivnosti svoje djece na internetu, a pri tome im može pomoći i škola. Mi smo već u ranijem periodu, u saradnji sa MUP-om, imali priliku govoriti o ovoj tematici, uz veoma zadovoljavajući odziv roditelja“

Predstavnici organizacija i stručnjaci su potom posjetili Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, gdje su učenici osmislili prezentaciju na temu: „Šta je internet i kako ga koristimo?“, a volontersko predavanje o sigurnosti na internetu održali su generalna direktorica Microsoft-a BiH, gđa. Lejla Zukić-Krivdić i predstavnik organizacije MFS Emmaus. U okviru programa, članice grupe su također prezentovale učenicima i nastavnicima aktivnosti koje se provode sa ciljem podizanja svijesti o potrebi sigurnijeg korištenja interneta, kao što su u video spot „Gdje je Buco?“, internet stranica www.sigurnodijete.ba, te „@man“ brušura o sigurnijem internetu. Po završetku radionice, direktor Srednje ekonomske škole, gosp. Avdija Serdarević izjavio je sljedeće: „Ova inicijativa je veoma bitna jer jedino zajedničkim naporima obrazovnih ustanova, roditelja i učenika te uz pomoć i podršku organizacija i kompanija, možemo držati korak s vremenom i biti u potpunosti informisani. Srednja ekonomska škola iz Sarajeva je jedna od rijetkih odabranih škola iz ovog regiona koja učestvuje u Microsoft programu inovativnih škola jer već ima integrisan inovativni pristup obrazovanju i učenju u punom smislu te riječi. U sklopu ovog programa internet je jedan od najvažnijih kanala komunikacije, pa smo samim tim svjesni njegove važnosti, ali i potrebe za sigurnijim internetom u svrhu zaštite naših učenika, porodica, nastavnika i te školskih podataka.“

Sigurnosti djece na internetu i ujedno edukaciji djece, roditelja i nastavnika o opasnostima i rizicima kojima su svakodnevno izložena djeca i mladi ljudi u cijelom svijetu, ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta je posvetio posebnu pažnju i to pod sloganom „To je više od igre, to je tvoj život“ Internet igra ključnu ulogu u životu djece i mladih ljudi, a postao je nezaobilazan način komunikacije. Nove tehnologije su sastavni dio njihove svakodnevnice jer nude fantastične prilike za razmjenu informacija, učenje, sklapanje prijateljstava ali mogu biti i riskantne. Upravo ovo je glavni razlog zašto je mladim ljudima potrebna pomoć pri ulasku u digitalni svijet i nadati se da roditelji u potpunosti razumiju neophodnost da ih pri tome podrže.

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)

je u 2010. godine započela kampanju koja ima za cilj promociju medijske pismenosti i zaštitu djece i maloljetnika od potencijalno štetnih sadržaja na Internetu. U okviru ove kampanje na preko 100 RTV stanica emitovani su spotovi pod nazivom „Gdje je Buco“, koji ukazuju na moguće opasnosti za djecu i maloljetnike na Internetu, kao što su nasilje i pornografski sadržaji, te kontakti sa pedofilima i radikalnim grupama u društvu. Ovaj TV spot je nastao u okviru Safer Internet Programa EU u Njemačkoj i emitira se u 14 evropskih zemalja.

Više informacija možete dobiti na www.rak.ba

Od 2008. godine Save the Children Norway

Regionalni ured za jugoistočnu Evropu, u saradnji sa donatorom Oak fondacijom i partnerima Ministarstvom sigurnosti i Državnim uredom za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije provodi projekat Sveobuhvatan odgovor na problem seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece putem informacionih i komunikacionih tehnologija. Zahvaljujući ovom projektu do sada je urađena analiza nedostataka u zakonodavstvu BiH po ovom pitanju i odgovarajuće izmjene, obezbijeđena informatička oprema za policijske agencije u BiH koja olakšava provođenje istraga i prikupljanje dokaza o ovoj vrsti krivičnih djela, uspostavljena je vruća linija za prijavljivanje neprimjerenih sadržaja na internetu, te obavljen niz obuka i studijskih posjeta za profesionalce o ovoj temi. Također, značajan dio ovog projekta predstavljaju aktivnosti namijenjene informiranju djece, roditelja i nastavnika o ovoj pojavi i načinima zaštite od iste. Od 2010. godine projekat je proširen i na region, te sada pokriva BiH, Srbiju i Bugarsku, a planirano je da traje do 2013. godine.

Više informacija možete dobiti na www.scn-see.ba

Oneworld –platforma za jugoistočnu Evropu

je adaptirala i lokalizovala sadržaj edukativne internet igrice „Divlja šuma weba“ (Wild Web Woods). Igrica je prvenstveno namjenjena djeci od 7 do 10 godina, a njen cilj je pomoći im da razumiju šta je internet i steknu vještine potrebne da bi postali mudriji korisnici interneta i znali kako da se zaštite od iskorištavanje i zloupotrebe putem interneta. Također, za roditelje i nastavnike pripremljen je i priručnik koji pruža smjernice kako da koriste igricu i kako da pristupe djeci i razgovaraju o temama vezanim za njihovu sigurnost na internetu. Igrica i priručnik su proizvedeni u sklopu programa Vijeća Evrope „Gradimo Evropu za djecu i sa djecom“, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Save the Children Norway.

Za više informacija posjetite: http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ba
http://www.scribd.com/doc/47494158/Prirucnik-Divlja-Suma-Weba
http://www.oneworldsee.org

Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS

je osnovan 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva u BiH, među kojima i djeci žrtvama zlostavljanja, žrtvama trgovine ljudima i ilegalnim migrantima. Od 2009. godine MFS-EMMAUS u suradnji sa BiH Ministarstvom sigurnosti i Save the Children Norway SEE, te agencijama za sprovođenje zakona, realizira aktivnosti na sprječavanju dječije pornografije i pedofilije, uključujući web stranicu za djecu i roditelje sa mogućnošću anonimne prijave zloupotrebe (www.sigurnodijete.ba), informativnu kampanju o rizicima i pojavnim oblicima dječije pornografije kao i načinima prevencije, te edukativne radionice u školama za djecu, roditelje i nastavni kadar.

Više informacija možete pronaći na www.mfs-emmaus.ba ili www.sigurnodijete.ba

O Microsoftu:

Kompanija Microsoft Bosna i Hercegovina osnovana je sredinom 2006. godine. U cjelosti je u vlasništvu Microsoft Corporation, Redmond, WA i posvećena je razvoju bosanskohercegovačkog IT tržišta. Primarna djelatnost Microsoftovog ureda u BiH je razvoj prodajne mreže, uključujući marketing, konsultantske usluge, organizaciju stručne i tehničke podrške. U saradnji s domaćim partnerskim kompanijama, Microsoft posvećuje posebnu pažnju omogućavanju razvoja cjelovitih, pouzdanih i skalabilnih rješenja koja će zadovoljiti specifične poslovne potrebe korisnika u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o Microsoftu, posjetite Web stranice http://www.microsoft.com/bs/ba/ ili http://www.microsoft.com/presspass/

Dodatne informacije, samo za novinare:

Microsoft BiH, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1
Tel: +387 33 296 710
Fax: +387 33 296 711

Dodatni materijali

Dan Sigurnijeg Interneta_Saopstenje za javnost.docDan Sigurnijeg Interneta_Saopstenje za javnost.doc

©2017 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Obratite nam se |Uslovi korištenja |Trademarks |Izjava o privatnosti