Kliknite ovdje da instalirate Sliverlight*
Bosna i HercegovinaPromijeni|Sva Microsoftova web-mjesta
Microsoft
Za novinare 

Microsoft BiH podržao nevladin sektor u BiH sa skoro 1 milion američkih dolara!


Novčane i softverske donacije Microsoft BiH za period 2008.-2012.-

Sarajevo, 27.08.2012. — Microsoft BiH je putem softverskih i novčanih donacija u iznosu od 954,002 američkih dolara u periodu od 2008.-2012. godine pružio snažnu podršku nevladinom sektoru u BiH. Ovakvim angažmanom Microsoft BiH najbolje demonstrira svoju posvećenost svjetskoj inicijativi „Unlimited potential“.

U sklopu globalne inicijative „Unlimited potential“, čiji je cilj da do 2015. godine dopre do sljedeće milijarde ljudi, koja kombinuje modernu tehnologiju i stavaranje jakih partnerstava sa vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama i partnerima, Microsoft BiH dokazuje svoju veliku posvećenost stvaranju društvenih i ekonomskih uvjeta za uključivanje osoba iz srednjeg i najnižeg dijela svjetske ekonomske piramide u društvo putem širenja kompjuterske pismenosti.

Tako je za nepunih 5 godina, Microsoft BiH donirao ukupno iznos od skoro 1 milion američkih dolara u softveru i novčanim sredstvima.

Udruženju za organizacioni razvoj i istraživanje „RODA“ je u navedenom periodu uručena ukupna novčana donacija u iznosu od 125,796.00 američkih dolara za projekte koji su unaprijedili vještine potrebne za zapošljavanje ljudi sa Zavoda za zapošljavanje. Socijalno ugrožene skupine u Kantonu Sarajevo, tačnije nezaposleni iz ovih kategorija društva su bili u mogućnosti da unaprijede vještine poput učenje stranog jezika, rad na računaru i socijalne vještine.

Direktorica Microsofta BiH, gospođa Lejla Zukić – Krivdić, je o posvećenosti Microsoft-a BiH društveno odgovornom djelovanju izjavila: „Veliko nam je zadovoljstvo što smo od 2008. godine u mogućnosti da uključimo Bosnu i Hercegovinu u globalnu inicijativu Microsoft-a – Neograničeni potencijal - i zajedno sa organizacijama iz nevladinog sektora podržavamo njihov rad i potrebu za korištenjem najnovijih softverskih rješenja u obavljanju njihovih zadataka. Ono što je jako bitno da iz godine u godinu značajno povećavamo broj naših donacija u BiH, širimo našu saradnju sa nevladinim sektorom i time doprinosimo njihovom efikasnijem radu putem korištenja savremenih softverskih rješenja. Ukupna vrijednost donacija od početka učestvovanja BiH u ovoj globalnoj inicijativi je ove godine dosegla skoro 1 milion američkih dolara i sigurna sam da ćemo i u narednom periodu proširiti broj korisnika naših donacija i tako nastaviti sa društveno adgovornim aktivnostima u lokalnoj zajednici.“

Stoga su ništa manje bitne i donacije uručene u softveru čija ukupna vrijednost u periodu od četiri godine iznosla 828,206.00 amerčkih dolara, a samo u prethodnih dvanaest mjeseci slijedeće organizacije su dobile donacije Microsoft softvera u vrijednosti od 283,8976.00 američkih dolara: Centar za edukaciju mladih, Centar za IT razvoj - Infoars, Nada i dom za djecu u BiH, NVO Posavina bez mina, U.G. Hasta-Hana-Mesudija, Međunarodna komisija za nestale osobe i humantirana organizacija VESTA.

U prethodnim godinama softverske donacije su ostvarane prema značajnom broju organizacija i time doprinijele njihovom efikasnijem radu kao i implementaciji različitih projekata od društvenog značaja, Među tim organizacijama su: Fondacija „Mozaik“, Savez logoraša BiH, SOS Dječije selo BiH, Omladinski savjet Banja Luke i Mission Without Borders international.

Koliko su donacije doprinjele radu organizacija iz nevladinog sektora svjedoče i izjave koje slijede:

„Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je neprofitna međuvladina organizacija koja se bavi otkrivanjem sudbina osoba koje su nestale u sukobima, prirodnim ili ljudskim faktorom izazvanim katastrofama. Velikodušno ustupajući svoj softver ICPM-u, korporacija Microsoft je u ogromnoj mjeri doprinijela uspjehu programa podrške vladama širom svijeta. Kompleksna laboratorijska DNK analiza koju radi ICPM zahtijeva pouzdan softver i Microsoft rješenja su od neprocijenjive vrijednosti za potrebe ICPM-a“, rekla je o značaju softverskih donacija generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), Kathryne Bomberger.

„Softver koji smo dobili je namijenjen za opremanje kabineta Centra za informatički razvoj u okviru projekta "Informatička akademija". Donacijom ovog softvera, Microsoft nam je omogućio da našim učenicima osiguramo kvalitetnu obuku uz korištenje najnovijih programskih paketa. Ovom smo obukom obuhvatili nekoliko stotina građana Banja Luke i šire, a posebno je važno naglasiti da smo ovu donaciju koristili za besplatnu informatičku obuku socijalno najugroženijih kategorija stanovništva. Udruženje samohranih roditelja „Ponos“ je jedno od udruženja kojima je osigurana besplatna obuka, kako bi na taj način njihovi članovi povećali svoju informatičku pismenost i tako postali konkuretniji na tržištu rada. Mi smo odvojili svoje vrijeme da besplatno održimo obuku, a Microsoft nam je omogućio izvanredan alat pomoću kojeg je ta obuka uspješno realizovana“, riječi su Ranka Petrušića, predstavnika za Info Ars.

Microsoft BiH

Kompanija Microsoft Bosna i Hercegovina osnovana je sredinom 2006. godine. U cjelosti je u vlasništvu Microsoft Corporation, Redmond, WA i posvećena je razvoju bosanskohercegovačkog IT tržišta. Primarna djelatnost Microsoftovog ureda u BiH je razvoj prodajne mreže, uključujući marketing, konsultantske usluge, organizaciju stručne i tehničke podrške. U saradnji s domaćim partnerskim kompanijama, Microsoft posvećuje posebnu pažnju omogućavanju razvoja cjelovitih, pouzdanih i skalabilnih rješenja koja će zadovoljiti specifične poslovne potrebe korisnika u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija kontaktirajte:

Vedran Šolaja, Marketing Communication Manager, Microsoft BiH, mob: 062/340 – 442


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Obratite nam se |Uslovi korištenja |Trademarks |Izjava o privatnosti