Kliknite ovdje da instalirate Sliverlight*
Bosna i HercegovinaPromijeni|Sva Microsoftova web-mjesta
Microsoft
Za novinare 

Nastavak saradnje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Microsoft-a BiH u informatizaciji obrazovnog sistema u Federaciji BiH


Sarajevo, 18.08.2011. - Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić sa predstavnicima Microsoft-a BiH, Anidom Jusofović, menadžerom akademskog programa i Omarom Krivošijom, menadžerom za ključne klijente, u četvrtak, 18.08.2011. godine u Sarajevu, razgovarao je o nastavku saradnje na realizaciji projekta “Partneri u učenju”, koji se odnosi na informatizaciju obrazovnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na sastanku su rezimirane dosadašnje aktivnosti provedene u okviru projekta, čiji je cilj uključivanje bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema u okvir globalne mreže obrazovnih institucija - korisnika savremenih IK tehnologija, te je poseban akcenat dat intenziviranju saradnje na predstojećim aktivnostima planiranim za obrazovni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. Buduća saradnja pored ostalog bit će usmjerena ka podizanju tehnološke spremnosti škola, te omogućavanju pristupa učenika računarima i tehnologijama, kako u školi, tako i u njihovim domovima putem podrške adekvatnim programima koje pokreću vlade u Bosni i Hercegovini.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u projekat uključeno od samog početka, odnosno potpisivanjem “Memoranduma o razumijevanju 2009-2013. godina” sa Microsoft-om BiH, kompanijom koja je u razvoj programa “Partneri u učenju” u BiH planirala za pet godina uložiti oko 500.000,00 američkih dolara. Ulaganja se u prvom periodu odnose u profesionalni razvoj nastavnog kadra kroz programe obuke za upotrebu IK tehnologija u nastavnom procesu, kroz izradu nastavnih materijala, te putem uspostavljanja mreže inovativnih nastavnika koja će omogućiti bolju i efikasniju saradnju i razmjenu iskustava i materijala između nastavnika u našoj zemlji, ali i u regiji i šire.

Federalno ministarstvo je do sada dalo značajan doprinos u odabiru nastavnika za obuku u Microsoft-ovim alatima, promoviranju udžbenika „101 ideja za inovativne nastavnike“ s ciljem besplatne elektronske dostupnosti što širem krugu nastavnika, promoviranju takmičenja „Forum inovativnih nastavnika“, kao i učešća predstavnika škola na konferenciji o zaštiti intelektualnog vlasništva te odabiru najboljih radova u okviru Projekta.

Inače, Projekat “Partneri u učenju” je globalna inicijativa usmjerena ka aktivnostima poboljšanja pristupa informaciono-komunikacijskim tehnologijama i njihovoj upotrebi u procesima obrazovanja.

Kroz svoje programe u Bosni i Hercegovini projekat ima za cilj da osnovnim i srednjim školama u našoj zemlji olakša pristup IK tehnologijama, uvede inovativne pristupe u pedagogiji i profesionalnom usavršavanju nastavnog kadra, te putem obrazovanja potpomognutog modernim tehnologijama, priprema učenike za izazove koje donosi život i rad u 21. stoljeću.

Microsoft BiH

Kompanija Microsoft Bosna i Hercegovina osnovana je sredinom 2006. godine. U cjelosti je u vlasništvu Microsoft Corporation, Redmond, WA i posvećena je razvoju bosanskohercegovačkog IT tržišta. Primarna djelatnost Microsoftovog ureda u BiH je razvoj prodajne mreže, uključujući marketing, konsultantske usluge, organizaciju stručne i tehničke podrške. U saradnji s domaćim partnerskim kompanijama, Microsoft posvećuje posebnu pažnju omogućavanju razvoja cjelovitih, pouzdanih i skalabilnih rješenja koja će zadovoljiti specifične poslovne potrebe korisnika u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o Microsoftu, posjetite Web stranice http://www.microsoft.com/bs/ba/ ili http://www.microsoft.com/presspass/

Dodatne informacije, samo za novinare:

Vedran Šolaja, Marketing Communication Manager
Microsoft BiH, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1
E-mail: v-vesoja@microsoft.com
http://www.microsoft.com/unlimitedpotential
Mob: 062/34 04 42
Tel: +387 33 296 710
Fax: +387 33 296 711

Dodatni materijali

Ministarstvo Obrazovanja FBiH i Microsoft.docMinistarstvo Obrazovanja FBiH i Microsoft.doc

©2017 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Obratite nam se |Uslovi korištenja |Trademarks |Izjava o privatnosti