Kliknite ovdje da instalirate Sliverlight*
Bosna i HercegovinaPromijeni|Sva Microsoftova web-mjesta
Microsoft
Za novinare 

Microsoft Forum Inovativnih Nastavnika za BiH 2011/2012 Microsoft Partners in Learning Forum


1. Šta je PiL F?

Forum inovativnih učitelja i nastavnika odnosno Partners in Learning Forum (PiL F) je međunarodno okupljanje nastavnika koji se ističu INOVATIVNIM PRIMJERIMA UPOTREBE informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi.
Forumi inovativnih nastavnika održavaju se od 2004. godine u okviru globalnog Microsoft programa "Partners in Learning" na nivou pojedinih kontinenata ili geografskih područja te na globalnom nivou. Forumi su prilika istaknutim predstavnicima obrazovnih zajednica zemalja sudionica za predstavljanje svojih projekata i primjera inovativnog korištenja informacijskih tehnologija u nastavi, za upoznavanje sa postignućima svojih kolega iz drugih zemalja te za međusobno druženje, upoznavanje i razmjenu iskustava.

Do sada su u Evropi održani u Londonu (2004. godine), Stockholmu (2005 godine), Talinu (2006. godine), Parizu (2007. godine), Zagrebu (2008. godine), Beču (2009. godine), Berlinu (2010. god.) i Moskvi (2011 god.)

Pored foruma koji se održavaju na evropskom, odnosno svjetskom nivou, svaka zemlja u kojoj je pokrenuta Microsoft inicijativa „Partneri u učenju“ organizuje u saradnji sa Microsoft-om lokalni forum, a pobjednici istog se kvalifikuju za učešće na gore pomenutoj EURO PIL F manifestaciji.
Bosna i Hercegovina, kao jedna od zemalja sa inicijativom „Partneri u učenju“ će i u 2011/2012. godini organizovati lokalni PIL F.

2. Ko se može prijaviti na lokalni PIL F za BiH?

Na forum se mogu prijaviti učitelji, nastavnici i stručni saradnici u odgojno obrazovnim ustanovama u BiH koji u svojim obrazovnim aktivnostima primjenjuju IKT.

Pri tome je izrazito bitno naglasiti da prijavljeni radovi trebaju jasno pokazivati inovativnu upotrebu date tehnologije u provedbi i pripremi nastave. Tehnologija sama po sebi ne treba da bude cilj prikazanoga rada, već sredstvo koje je korišteno na inovativan način da se postigne dati obrazovni cilj.
To znači da svaki prijavljeni projekat treba da na jasan način pokaže kako je to upotreba neke tehnologije doprinijela da se poboljša nastavna jedinica ili čas ili neka druga nastavna cjelina kao i da se pokaže zbog čega su učenici bolje, brže ili lakše stekli određeno znanje. U idealnom slučaju prijavljeni projekat sadrži i poređenje kako je uspjeh učenika u datoj nastavnoj cjelini izgledao bez upotrebe tehnologije a kako isti izgleda kada se koristi tehnologija.

Predloženi/prijavljeni projekti trebaju:
• proizilaziti iz nastavnog plana i programa za osnove ili srednje škole bez obzira za koji predmet su rađeni
• biti barem jednom izvedeni ili korišteni u nastavi ili drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, što znači da ovi projekti ne smiju biti razvijeni samo i isključivo radi prijave na PIL F.
• Predstavljati inovaciju u nastavi koja pokazuje određeno poboljšanje u odnosu na nastavu bez tehnologije

U obzir dolazi: obrada sadržaja za jedan ili više nastavnih predmeta vezanih za isti razred, nastavne jedinice (moduli), vježbe, pokusi, simulacije, dijelovi nastavnih predmeta, istraživačke aktivnosti, aktivnosti namijenjene savladavanju vještina.

Prijavljeni projekti ne smiju biti:
• prijavljeni na nekom od prethodnih IKT takmičenja u BiH i/ili inostranstvu
• prethodno objavljeni na multimedijalnom CD/DVD mediju


KORIŠTENI SOFTVER/TEHNOLOGIJA

Na forumu se prihvataju radovi koji su napravljeni u:
• softverskim alatima koje je nadležno ministarstvo nauke/prosvjete i kulture distribuiraLo osnovnim i srednjim školama u okviru eventualnih programa softverskog opremanja škola,
• Microsoft alatima koji nisu obuhvaćeni distribucijom softvera iz prethodne tačke, a koji su besplatni ili ih takmičar ima licencirane na svom računaru (npr. Windows Live Essentials, Photostory, Photo Synth, Kodu, Auto Collage, World Wide Telescope i drugi),
• drugim softverskim alatima koji su besplatni i široko rasprostranjeni u školama i drugim obrazovnim ustanovama (npr. Hot Potatoes, GeoGebra, Geometer's Sketchpad, Terrapin Logo i drugi).


3. Format prijavljenog projekta

Prijavljeni projekat pored gore navedenih mora ispunjavati i sadržajne uslove Sadržaj uključuje minimalno:

I Pregled projekta
• Oblast učenja (predmet, modul)
• Nivo/Razred (starosna grupa kojoj je projekat namijenjen)
• Cilj (Šta je trebalo postići kod učenika ovim projektom)
• Detaljan opis projekta (Kako je projekat tekao, šta su učenici naučili, na koji način je pripremana nastava/časovi, šta je inovativno na ovom projektu kao i na načinu njegove implementacije, kako je IKT pomogao u cijelom projektu, koja bi bila ograničenja da nisu korištene informaciono komunikacione tehnologije.)
• Korišteni softver

II Priprema
• Na koji način je projekat pripremljen, proveden, kako se upravljalo projektom u sklopu nastave
• Slike učionice u kojoj je održana nastava

III Nastavni resursi
• Resursi/materijali korišteni za pripremu i provedbu nastave
• Pregled učeničkih zadataka i radova
• Reference (korištena literatura i linkovi sa kojih su preuzimani sadržaji, slike, muzika itd.)

IV Ocjenjivanje
• Opisati metode i načine ocjenjivanja učenika u sklopu projekta
V Informacije o školi
• Generalne informacije o školi


4. Ocjenjivanje radova i stručni žiri

Članovi stručnog ocjenjivačkog žirija zadržavaju pravo da ne ocjenjuju one radove za pregledavanje kojih su potrebni softverski alati koji nisu besplatni, a koje na svojim računarima nemaju licencirane. Microsoft će članovima ocjenjivačkog žirija za potrebe ocjenjivanja radova izrađenih u Microsoft alatima omogućiti korištenje svih potrebnih alata, tokom trajanja stručnog ocjenjivanja. Na forum se mogu prijaviti pojedinačni ili timski radovi. To se odnosi na mogućnost saradnje više nastavnika iz jedne ili više škola na projektu. Projekti će biti ocijenjeni i rangirani za prvo, drugo i treće mjesto. Nagrade idu autorima pobjedničkih projekata, a ne školi iz koje dolaze nastavnici. Pobjednici PiL F BiH za osvojeno prvo mjesto trebaju planirati predstavljanje svog projekta i učešće na evropskom forumu, koje će se održati u martu naredne godine. Ukoliko je riječ o timskom radu svaki prijavljeni rad mora imati jednog, od tima imenovanog predstavnika tima, koji će predstavljati svoj tim na EURO PiL F, ukoliko taj rad osvoji prvo mjesto.

Kriteriji za ocjenjivanje primjera/projekata:

Ocjenjivački žiri će odabrati predstavnike uzimajući u obzir originalnost i kvalitetu projekta/primjera, te koristeći sljedeće kriterije:
• POTPUNOST/ KOMPLETNOST prijavljenog projekta (vidi: Format prijavljenog projekta)
• IDEJA - Originalnost same ideje, njena provodivost i upotrebna vrijednost na nastavi
• POTENCIJAL – Primjenjivost rješenja u drugim obrazovnim kontekstima, da li projekat pokazuje poboljšanja u obrazovnim metodama i tehnikama.
• NAČIN I SVRHOVITOST PRIMJENE TEHNOLOGIJE – Je li korištena tehnologija potrebna i je li upotrebljena na dobar, korista i smislen način u danom primjeru?
• UČINKOVITOST PRIMJENE TEHNOLOGIJE - Pokazuje li upotreba tehnologije bolje rezultate od klasične nastave (bez tehnologije) za isti predmet ili obrazovnu aktivnost?
• CILJEVI - Koliko su obrazovni ciljevi jasno definirani u primjeru, te poznati učenicima?
• ODNOS PRIMJENJENE TEHNOLOGIJE I CILJEVA – koliko primijenjena tehnologija pomaže u ostvarenju obrazovnih ciljeva?
• ULOGA NASTAVNIKA (profesora, edukatora…) – je li jasno definirana i poznata učenicima i učiteljima?
• ULOGA UČENIKA – Je li učenicima jasno što se od njih očekuje i kako će se mjeriti njihova uspješnost?
• SARADNJA – Potiče li se saradnja među učenicima te učenicima i nastavnicima kroz prijavljeni primjer?
• ZAJEDNICA - Uključuje li ova obrazovna aktivnost lokalu zajednicu u obrazovni proces (da li zadatak koji je dat učenicima u sklopu projekta uključuje i angažman roditelja, prijatelja, porodice. Da li projekat potiče učenje i van učionice i na koji način)?
• IZVEDBA – Je li ideja dobro realizirana?

5.Prijava radova

Radove koji ispunjavaju gore navedene uslove poslati na: pilbih@live.com najkasnije do 15.10.2011. godine. Nakon zaprimanja prijavljenog rada nastavnici će dobiti obavještenje i poziv za učlanjenje u virtualnu zajednicu bh nastavnika na: http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/4a1758c75ec8456688b9a04d12cd426e/Pages/default.aspx Samo nastavnici koji se učlane u virtualnu zajednicu stiču pravo za takmičenje.
Stručni žiri će ovisno o broju prijavljenih radova odabrati 10 ili 15 najboljih koji će dobiti priliku da svoj rad predstave uživo pred žirijem na finalnom takmičenju, nakon čega će biti odabrana tri najbolja rada.

Organizator foruma će postaviti ukupne rezultate takmičenja na virtualnu zajednicu bh nastavnika, nastavnici neće biti pojedinačno obaviješteni o rezultatima putem e-maila. Nastavnici čiji radovi uđu u uži izbor biti će naknadno obaviješteni o mjestu i datumu održavanja finalnog takmičenja, uz napomenu da će finale biti održano krajem oktobra/početkom novembra 2011. god.

Microsoft BiH

Kompanija Microsoft Bosna i Hercegovina osnovana je sredinom 2006. godine. U cjelosti je u vlasništvu Microsoft Corporation, Redmond, WA i posvećena je razvoju bosanskohercegovačkog IT tržišta. Primarna djelatnost Microsoftovog ureda u BiH je razvoj prodajne mreže, uključujući marketing, konsultantske usluge, organizaciju stručne i tehničke podrške. U saradnji s domaćim partnerskim kompanijama, Microsoft posvećuje posebnu pažnju omogućavanju razvoja cjelovitih, pouzdanih i skalabilnih rješenja koja će zadovoljiti specifične poslovne potrebe korisnika u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o Microsoftu, posjetite Web stranice http://www.microsoft.com/bs/ba/ ili http://www.microsoft.com/presspass/

Dodatne informacije, samo za novinare:

Vedran Šolaja, Marketing Communication Manager
Microsoft BiH, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1
E-mail: v-vesoja@microsoft.com
http://www.microsoft.com/unlimitedpotential
Mob: 062/34 04 42
Tel: +387 33 296 710
Fax: +387 33 296 711

Dodatni materijali

Poziv na PiL F 2011_2012.docPoziv na PiL F 2011_2012.doc

©2017 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Obratite nam se |Uslovi korištenja |Trademarks |Izjava o privatnosti