Office

Hvala na preuzimanju

 • Servisni paket 2 (SP2) za paket jezičnog interfejsa za Microsoft Office 2007

  Ako vaše preuzimanje na započne za 30 sekundi, kliknite na ovu vezu: Započnite preuzimanje
   • Za instaliranje ovog ažuriranja učinite sljedeće:
    • Odaberite Microsoft Update (preporučeno).
     • Microsoft Update objedinjava sva ažuriranja na jednom mjestu i nudi vam samo ona koja utječu na vaš sistem.
    • Ručno instalirajte ovo ažuriranje.
     • Preuzmite datoteku klikom na dugme Download (Preuzimanje) na ovoj stranici.
     • Sačuvajte datoteku na tvrdi disk.
     • Pronađite .exe datoteku koju ste sačuvali, dva puta je kliknite i pratite uputstva na ekranu.
      • Ovo ažuriranje je dostupno na DVD-u putem sljedeće stranice Office Online: .

    VAŽNA NAPOMENA: Ako pokušavate instalirati ovo ažuriranje i prikaže se poruka o neuspješnom ažuriranju, pogledajte članak iz baze znanja 968173. On sadrži skup zahtjeva i druga pitanja koja mogu izazvati neuspješnu instalaciju te pruža uputstva za njihovo rješavanje.


    Instalacija SP2 za druge proizvode paketa Office
    Ako imate instalirane druge proizvode paketa Office, svakako ažurirajte i njih. Potpun spisak izdanja SP2 za proizvode paketa Office dostupan je u članku baze znanja 968170.


    Uklanjanje preuzimanja
    Servisni paket 2 prvi je servisni paket koji podržava deinstaliranje klijentskih zakrpa putem komandnog reda i alata Microsoft Service Pack Uninstall Tool. Alat za deinstaliranje servisnih paketa možete preuzeti posebno. Više informacija o tom alatu potražite u članku Microsoftove baze znanja 954914.


    Izvori za administratore
    Administratori koji rade u upravljanim okruženjima mogu pronaći potpune izvore za postavljanje ažuriranja za paket Office u svojim organizacijama na Web lokaciji sa alatima za paket Office 2007 .


    Dodatne informacije
    Više informacija o sadržaju servisnog paketa potražite u članku baze znanja 953339.

Popularna preuzimanja

Rezultati se učitavaju, pričekajte...

Besplatna ažuriranja za PC

 • Sigurnosne zakrpe
 • Softverska ažuriranja
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver