Service Pack
Servisni paket 2 pruža najnovija ažuriranja za paket jezičnog interfejsa za Microsoft Office 2007.
BESPLATNO
Update
Preuzmite brzi i tečni preglednik preporučen za Windows 7.
BESPLATNO
Application
Koristite prevedene ekranske opise kako biste tekst ekranskih elemenata - na primjer, dugmadi, menija i dijaloških okvira - prikazali na drugom jeziku.
BESPLATNO
Update
Internet Explorer 8. Brži, lakši, privatniji i sigurniji.
BESPLATNO
Update
Windows Internet Explorer 9 omogućava da vaše web-stranice dobro izgledaju i izvršavaju se kao Windows programi instalirani na računaru.
BESPLATNO
Service Pack
Office 2003 Servisni paket 3 za Paket jezičkog interfejsa pruža najnovije dopune za Office 2003 Paket jezičkog interfejsa.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez zahtijevanja odvojenih instalacija programa SharePoint Server 2013
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
BESPLATNO