Jezik ekranskih opisa za Microsoft Office
Application
Koristite prevedene ekranske opise kako biste tekst ekranskih elemenata - na primjer, dugmadi, menija i dijaloških okvira - prikazali na drugom jeziku.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Windows Vista jezički interfejs paket
Application
Windows Vista paket jezičkog interfejsa (LIP) omogućava djelimično lokalizovan кorisnički interfejs za najšire korištene dijelove Windows Vista operativnog sistema.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - Bosanski (Latinica)
Update
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - Bosanski (Latinica)
Update
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Internet Explorer 11 za Windows 7
Update
Preuzmite brzi i tečni preglednik preporučen za Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Windows Installer 4.5 Redistributable - bosanski (latinica)
Redistributable component
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Internet Explorer 11 za Windows 7 64-bitno izdanje i Windows Server 2008 R2 64-bitno izdanje
Update
Preuzmite brzi i tečni preglednik preporučen za Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Windows Internet Explorer 8 za Windows Vista ili Windows Server 2008
Update
Internet Explorer 8. Brži, lakši, privatniji i sigurniji.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - Bosanski (Latinica)
Update
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Microsoft Office alati za jezičku provjeru - BETA
Application
Microsoft Office paketi alata za jezičku provjeru omogućavaju korisnicima da vrše provjeru pravopisa u dokumentima napisanim na drugim jezicima. Ovi BETA paketi NISU kompatibilni sa sistemima Office 2013, Office 2010 ili Office 2007 i ne trebaju ih preuzi...
BESPLATNO
Datum izdavanja: