Update
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Service Pack
Servisni paket 2 (SP2) za jezički paket za Microsoft 2010 sadrži nova ažuriranja kojima se unapređuju sigurnost, performanse i stabilnost. Pored toga, servisni paket sadrži sva ranije objavljena ažuriranja.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju instaliranje dodatnih jezika korisničkog interfejsa za Office Web Apps server.
BESPLATNO
Service Pack
Servisni paket 2 (SP2) za jezički paket za Microsoft SharePoint Foundation 2010 sadrži nova ažuriranja kojima se unapređuju sigurnost, performanse i stabilnost. Pored toga, servisni paket sadrži sva ranije objavljena ažuriranja.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez obaveznog razdvajanja instalacija sistema SharePoint Server 2019.
BESPLATNO