Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez obaveznog razdvajanja instalacija sistema SharePoint Server 2019.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez zahtijevanja odvojenih instalacija programa SharePoint Server 2013
BESPLATNO
SDK
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez neophodnih odvojenih instaliranja sistema SharePoint Foundation 2013
BESPLATNO
Service Pack
Office 2003 Servisni paket 3 za Paket jezičkog interfejsa pruža najnovije dopune za Office 2003 Paket jezičkog interfejsa.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez neophodnih odvojenih instaliranja sistema SharePoint Foundation 2013
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO