Service Pack
Office 2003 Servisni paket 3 za Paket jezičkog interfejsa pruža najnovije dopune za Office 2003 Paket jezičkog interfejsa.
BESPLATNO
Update
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju izradu web-lokacija i zbirke web-lokacija na više jezika bez potrebe za zasebnim instalacijama aplikacija SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 i Office Web Apps 2010
BESPLATNO
Service Pack
Servisni paket 2 (SP2) za jezički paket za Microsoft 2010 sadrži nova ažuriranja kojima se unapređuju sigurnost, performanse i stabilnost. Pored toga, servisni paket sadrži sva ranije objavljena ažuriranja.
BESPLATNO
Application
Jezički paketi omogućavaju instaliranje dodatnih jezika korisničkog interfejsa za Office Web Apps server.
BESPLATNO
Service Pack
Servisni paket 2 (SP2) za jezički paket za Microsoft SharePoint Foundation 2010 sadrži nova ažuriranja kojima se unapređuju sigurnost, performanse i stabilnost. Pored toga, servisni paket sadrži sva ranije objavljena ažuriranja.
BESPLATNO
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO