Windows

Windows Vista jezički interfejs paket

Promijeni jezik:
Windows Vista paket jezičkog interfejsa (LIP) omogućava djelimično lokalizovan кorisnički interfejs za najšire korištene dijelove Windows Vista operativnog sistema.

Popularna preuzimanja

Rezultati se učitavaju, pričekajte...

Besplatna ažuriranja za PC

  • Sigurnosne zakrpe
  • Softverska ažuriranja
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver