Servisni paket 2 (SP2) za paket jezičnog interfejsa za Microsoft Office 2007
Service Pack
Servisni paket 2 pruža najnovija ažuriranja za paket jezičnog interfejsa za Microsoft Office 2007.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Internet Explorer 11 za Windows 7 64-bitno izdanje i Windows Server 2008 R2 64-bitno izdanje
Update
Preuzmite brzi i tečni preglednik preporučen za Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Jezik ekranskih opisa za Microsoft Office
Application
Koristite prevedene ekranske opise kako biste tekst ekranskih elemenata - na primjer, dugmadi, menija i dijaloških okvira - prikazali na drugom jeziku.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Windows Internet Explorer 8 za Windows Vista ili Windows Server 2008
Update
Internet Explorer 8. Brži, lakši, privatniji i sigurniji.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Windows Internet Explorer 9 za operativni sistem Windows Vista i Windows Server 2008
Update
Windows Internet Explorer 9 omogućava da vaše web-stranice dobro izgledaju i izvršavaju se kao Windows programi instalirani na računaru.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Office 2003 Servisni paket 3 (SP3) za Paket jezičkog interfejsa
Service Pack
Office 2003 Servisni paket 3 za Paket jezičkog interfejsa pruža najnovije dopune za Office 2003 Paket jezičkog interfejsa.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Jezički paketi za SharePoint Server 2013 - bosanski
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez zahtijevanja odvojenih instalacija programa SharePoint Server 2013
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Jezički paketi za SharePoint Server 2016
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez obaveze bez obaveznog razdvajanja instalacija sistema SharePoint Server 2016.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
February 2009 Security Release ISO Image - bosanski (latinica)
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB975960) - Bosanski (Latinica)
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
BESPLATNO
Datum izdavanja: