Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
|Начална страница

Електронна търговия

Актуализирано: 28 декември, 2005
**
**

Microsoft Business Solutions – Navision сега част от Microsoft Dynamics ви помага да подобрите ефективността на своите бизнес отношения с персонализирани портали и автоматизирани бизнес транзакции.

Порталите намаляват административните разходи за вас и вашите партньори, като позволяват на потребителите, доставчиците и другите партньори да се самообслужват пряко от собствените си персонализирани уеб-страници. Освен това можете да опростите своите търговски взаимодействия с доставчиците и клиентите чрез напълно автоматизиран електронен обмен на информация. Вие избирате как искате да взаимодействате с клиентите и доставчиците и закупувате само функцията, от която се нуждаете.

Microsoft Navision освен това ви помага да управлявате широка гама други бизнес сфери според конкретните си потребности. Можете да добавяте функции, когато се нуждаете от тях и да се разраствате със собственото си темпо.

Информация

Търговски вход

Navision_Commerce Gateway.doc
297 KB Файл Microsoft Word

Намалете разходите чрез автоматизирана система, която улеснява картографирането на различната информация и задава и администрира договорите. Търговският вход е решение от бизнеса-за-бизнеса (B2B), което отваря Microsoft Navision за електронен обмен на търговски документи с други системи.

Търговски портал

Navision_Commerce Portal.doc
564 KB Файл Microsoft Word

Използвайте Интернет, за да опростите взаимодействията със своите бизнес партньори и потребители. Партньорите от вашата верига за доставки взаимодействат с вас чрез персонализиран уеб-портал, който отговаря на потребностите на техните конкретни роли. Всекти партньор има своя собствена персонализирана база, чрез която да прави бизнес с вас.

Още информация...

Вижте още информация за Microsoft Navision.

Изтеглете Office File ViewersMicrosoft