Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
|Начална страница

Информация за продукта

Microsoft Office 2003 е най-новата версия на пакета бизнес програми на Майкрософт, който помага на потребители и фирми с бързина и ефективност да създават, обменят и анализират информация. Обновените и преведени на български език програми дават възможност за създаване на устойчиви връзки между хора, информация и бизнес процеси.

С българската версия на Office 2003 могат да се използват:

Четири напълно преведени на български език програми: Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003 и PowerPoint 2003

Вградена в продуктите проверка на правопис на български език.

Помощна информация на български език за преведените на български език програми

Локализиран на български език информационен портал Microsoft Office Online с шаблони, графични колекции, информация за продукти, онлайн обучение, помощна информация и файлове за изтегляне - http://office.microsoft.com/

Преведени на български език образци на документи, таблици, презентации и писма, помагащи за бързо, ефективно и професионално създаване и оформление на документи.

Съвместимост с по-стари версии, улесняваща обмена на документи между потребители, които все още не са обновили до Office 2003.

Пълна интеграция между програмите и работата в екип, което позволява на потребителя да обменя различни типове информация във всяка една програма и да създава интегрирани документи с разнородно съдържание (текст, таблици, кадри от презентации, е-писма, графики и др.).

Microsoft Office 2003 включва нови технологии и възможности, сред които:

Контрол на използване и разпространение на фирмена информация – с помощта на Information Rights Management – IRM, най-новата технология в Office 2003 за управление на контрола на достъп до документи, важната и конфиденциална информация може да се предпази от препращане, копиране или отпечатване. Може дори да се зададе дата на изтичане срока на съобщението, след което то не може да бъде визуализирано или променено. IRM функционалността изисква използването на Windows Server 2003 с Microsoft Windows Rights Management Services (RMS). *

По-добра работа в екип може да се постигне, като се използва т.н. споделена работна област. Документи създадени с Word, Excel и PowerPoint могат да се запишат в споделената работна област, от където останалите членове от екипа да изтеглят последната версия на документа, да го прегледат, както и да запишат списъци със задачи, свързани документи, връзки към друга информация и др. Споделените работни области изискват Microsoft Windows Server 2003 с инсталиран Microsoft Windows SharePoint Services.

Възможност за връзка с фирмени информационни системи, посредством отворения стандарт XML. Word и Excel поддържат едновременно XML (Extensible Markup Language) файлов формат и дефинирани от клиента схеми, което предоставя основата за изграждане на бизнес решения. Потребителите могат да работят с познатите им Microsoft Office приложения, а въведената информация автоматично да се прехвърля към и от базата данни на използваната фирмена информационна система (счетоводна, ERP, CRM и др.)**

Подобрена работа с електронна поща - Outlook 2003 включва нов режим на кеширане, с който се увеличава надеждността на връзките и се повишава потребителската ефективност. Новият режим на кеширане съхранява цялата информация, така че при отказ на комуникационните връзки работата на потребителя да не бъде засегната. За използване режима на кеширане е необходим Exchange Server 2003.

* Само с Microsoft Office 2003 Professional Edition потребителите могат да създават защитени с IRM технологията документи, да се задават права за достъп и редактиране на документи от други потребители. С останалите издания на Microsoft Office 2003 могат само да се изпълняват зададените чрез IRM права за документи.

** Само с Microsoft Office 2003 Professional Edition потребителите могат да използват и дефинирани от клиента XML схеми за лесно и ефективно събиране, обработка и обмен на информация. С оставалите издания на Microsoft Office 2003, Word 2003 и Excel 2003 могат само да отварят и записват файлове в XML формат, които след това могат да се използват с всяка програма, работеща с индустриалния стандарт XML.Microsoft