Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
Microsoft - Прес център 
|Начална страница

Майкрософт България с награда за отговорен бизнес

Публикувано: София,23 февруари 2010

Майкрософт България спечели второ място в категорията „Инвеститор в знанието” на годишните награди за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Награденият проект е „Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите” – съвместно начинание между Майкрософт България и Сдружение „Образование и технологии” по програмата „Партньори в познанието”. Разработването му е породено от необходимостта от интегриране на информационните технологии в процеса на обучение в началното училище. Резултатът от реализацията му е създаването и внедряването на нова методика за интегриране на технологиите в учебния процес.

Проектът е насочен към учениците от началното училище (6-11 години) и стартира през 2005 г. През учебната 2006/2007 година се внедряват пилотно проектите за трети и четвърти клас. През 2007/2008 г. година се провежда експериментална работа с ученици от първи и втори клас. От 2007 г. до 2009 г. са проведени над 30 обучителни семинари и работни срещи в цялата страна. В резултат около 2000 учители са запознати с методиката и имат възможност да я прилагат в своята работа.

За Майкрософт:

Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq “MSFT”) е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и на бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 2010 г. Майкрософт отбелязва 11 години от откриването на офиса си в България.

За повече информация:

Наталия Димитрова
“Връзки с обществеността”

Майкрософт България
Т: 02/9657 333
М: 0889 400 177
E-mail: nataliad@microsoft.com