Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
|Начална страница

Microsoft Exchange Server 2007 - Достъп от всяка точка

На тази страница
ВъведениеВъведение
КалендариКалендари
Достъп до електронна поща през мобилни устройстваДостъп до електронна поща през мобилни устройства
Уеб-базирана електронна пощаУеб-базирана електронна поща
Унифицирана пощаУнифицирана поща

Въведение

Exchange Server 2007 предлага функционалности, които да позволят на вас и на вашите служители да имат достъп до електронна поща, календари и др. от всяко място.

Календари

Calendar Attendant
Calendar Attendant намалява риска от дублиране на ангажименти като следи за последните промени в календарното планиране (покани за срещи, потвърждения, откази). Освен това, Calendar Attendant маркира поканите за срещи като „несигурни” в календарите на адресатите докато потребителите не потвърдят/отхвърлят поканата. Calendar Attendant разчита на уеб услугата „свободен/зает” на Exchange Server 2007 за актуална информация относно планираните ангажименти.

Resource Booking Attendant
Resource Booking Attendant позволява автоматично управление на ресурси, включително заседателни зали и техническо оборудване. Могат да се получават автоматични потвърждения за налични ресурси или автоматични откази със съответната обосновка за тях. Администраторите могат да задават детайлни политики за ползване на наличните ресурси – свободни часове за ползване на техниката или планиране на разрешения за нейното ползване.

Scheduling Assistant
Scheduling Assistant помага на потребителите да организират срещите си по-ефективно чрез предоставяне на информация за удобни дати и часове съгласувани с времето на участниците в срещата, както и информация за нужните технически ресурси.

Програмируеми съобщения „Out of Office”
Съобщенията „Out of Office” (OOF) могат бъдат настроени така, че да бъдат изпращани на определени дати или часове. Друга опция, която администраторите могат да активират или дезактивират е изпращането на различни от първоначално зададените „Out of Office” съобщения до външни адресати.

Достъп до електронна поща през мобилни устройства

Възможност за търсене на информация
С възможностите за търсене на Exchange ActiveSync, нужната информация може да бъде бързо открита от всяко мобилно устройство. При команда търсене от мобилно устройство, заявката се изпълнява както в мобилното устройство, така и в пощенската кутия на потребителя. Резултатите от заявката за търсене лесно могат да бъдат достъпни от мобилното устройство. Тази възможност позволява достъп до информация изпратена или получена преди дни, седмици и дори месеци, без значение от паметовите ресурси на мобилното устройство.

Direct Push
Мобилните устройства, разполагащи с Exchange ActiveSync поддържат сигурна връзка с Exchange Server 2007 и получават нова или актуализирана електронна поща, календари, контакти и задачи веднага щом бъдат доставени. Методът „Direct Push” оптимизира пропускателната способност и доставя актуална информация на потребителите.

Богато потребителско изживяване с богата гама от устройства
Потребителите могат да се радват на познато изживяване с богата гама от мобилни устройства, без да се нуждаят организацията да внедрява скъп софтуер и услуги от трета страна. Протоколът Exchange Server 2007 ActiveSync е лицензиран за ползване от Windows Mobile, Nokia, Symbian, Motorola, Sony Ericsson, Palm и DataViz. Като се има предвид богата гама от партньори, изборът на устройства продължава да се разширява.

Защита и управление на мобилни устройства
Администраторите имат възможност да налагат политики върху ползването на мобилни устройства в тяхната организация като поставяне на изисквания за дължина и степен на защита на ПИН кодовете и могат да изпълняват отдалечено изтриване на данните и приложенията в устройствата, в случай че те бъдат откраднати или изгубени. Тези контроли стават по-прецизни с Exchange Server 2007 и позволяват налагане на политики за всеки отделен потребител. Ползването на мобилните устройства може да се проследи и управлява от средата на Exchange Server. Service Pack 1 (SP1) включва 28 нови политики за мобилни устройства, за мрежата, приложенията и контролите за сигурност.

LinkAccess
Когато потребителите получат линк за Windows SharePoint Services сайт или за споделен файл на мобилно устройство, Exchange Server 2007 използва LinkAccess, за да покаже документа. Не е необходим VPN или тунел.

Календари и „Out of Office” съобщения
С Exchange Server 2007 потребителите разполагат с много повече опции, когато достъпват своите календари през мобилни устройства чрез Exchange ActiveSync. Те могат да потвърждават ангажименти за срещи със съобщения, да препращат покани за срещи на други лица и да проследяват всички потвърждения от страна на предвидените участници в дадена среща. Съобщения от типа „Out of Office” също могат да бъдат настроени за изпращане от мобилни устройства.

Уеб-базирана електронна поща

Outlook 2007 изживяване
Outlook Web Access, AJAX приложение още с първото си издание с Exchange Server 5.5, предлага богато, Outlook изживяване в браузър. Новите функционалности в Outlook Web Access 2007 позволяват на потребителите да:

Създават „Out of Office” съобщения и да ги изпращат на вътрешни и/или външни адресати.

Използват Scheduling Assistant, за да организират ефективно срещи.

Да имат достъп до SharePoint документи без VPN или тунел чрез LinkAccess

Да използват WebReady Document Viewing, за да преглеждат прикачени файлове в HTML формат, дори и без инсталиране на приложението, създало документа.

Да имат достъп до RSS абонаменти

Да преглеждат съдържание в управляеми E-mail папки (Managed E-mail Folders)

Да получават и манипулират с гласова поща и факс съобщения чрез Unified Messaging

Да търсят в Global Address List

Да редактират и управляват „server-side” правила за пощенската кутия

Да изпращат и получават S/MIME съобщения

Да имат достъп до Public Folder информация

Защита в Access
Възможностите за защита в Outlook Web Access 2007 са подобрени. Поддържа се двойна автентификация, а администраторите могат да налaгат преглед на документи само в HTML формат, с цел предпазване от загуба на данни при ползване на обществени компютърни центрове.

Self-Service Support
Менюто „Опции” в Outlook Web Access 2007 позволява на потребителите бързо и лесно да разрешават типични „helpdesk” проблеми самостоятелно. Потребителите на OWA могат да изискват промяна на ПИН кода на гласова поща чрез Unified Messaging, да извършват отдалечено изтриване на цялата информация в мобилни устройства в случай на загубване или кражба, да прибавят адресанти в списъците „сигурни адресанти” и „блокирай адресант” от средата на Outlook Web Access. Service Pack 1 (SP1) предлага опция за потвърждаване от Exchange при изпълнение на операция за отдалечено изтриване на данни от мобилни устройства (remote wipe request).

Outlook Web Access Light
Outlook Web Access Light предлага богато, Outlook Web Access изживяване при бавни връзки и включва много от новите функционалности на Outlook Web Access 2007 като възможности за изпращане на „Out of Office” съобщения (вътрешни и външни), Really Simple Syndication (RSS) абонаменти и достъп до управляеми E-mail папки (Managed E-Mail Folders).

Възможности за търсене
Пощенските кутии в Exchange Server 2007 са напълно индексирани по подразбиране и позволяват на потребителите да търсят информация в тях чрез Outlook Web Access. Реиндексирането е значително по-бързо в сравнение с Exchange Server 2003, а заявките за търсене обхващат както съдържанието на самите имейли, така и съдържанието на прикачените файлове.

Отдалечен достъп до документи: LinkAccess
Когато потребителите получат линк за Windows SharePoint Services сайт или за споделен файл докато работят с Outlook Web Access, Exchange Server 2007 използва LinkAccess, за да визуализира този документ без използване на VPN или тунел.

Отдалечен достъп до документи: Преглед на документи в HTML формат
Outlook Web Access 2007 може да транскодира множество типове документи – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и PDF файлове – в HTML формат, за да могат да бъдат видими за потребителите в клиентския браузър, дори и в случаи, когато приложението, създало документа не е инсталирано на клиента. Това позволява на потребителите да бъдат продуктивни, без да бъдат повлияни от машината, която използват. При ползване на обществени компютри, разглеждането на документи е сигурно, тъй като HTML документите са защитени от Outlook Web Access при излизане от акаунт или при приключване на сесия. Service Pack 1 (SP1) включва поддръжка на Microsoft Office 2007 файлови формати.

Унифицирана поща

Система за гласова поща
Гласовата поща може да бъде съхранявана и достъпна от унифицираната пощенска кутия през Outlook, Outlook Web Access, мобилни устройства или телефон. Тази унифицирана възможност за достъп подобрява продуктивността на служителите благодарение на улеснената процедура за манипулиране с най-използваните форми на комуникация. Освен това, унифицираната поща значително намалява разходите на организацията, елиминирайки нуждата от самостоятелна система за гласова поща и възползвайки се от вече направените инвестиции в Active Directory. Exchange Server 2007 Unified Messaging може да се свърже с „legacy private branch exchange” (PBX) инфраструктура чрез IP gateway или да бъде директно свързан с определени IP PBX инсталации.

Факс система
Факс съобщенията могат да бъдат съхранявани и достъпни от унифицираната пощенска кутия през Outlook, Outlook Web Access или мобилни устройства. Unified Messaging централизира управлението на услугите за входящи факс съобщения в инфраструктурата на Exchange.

Speech-Enabled Automated Attendant
Приложението Speech-Enabled Automated Attendant приема обаждания чрез автоматичен оператор с програмируеми менюта (например „натиснете 1 за отдел „Продажби”) и проверки в директорията „Global address list” (например „с кого желаете да се свържете?”) Потребителите могат да взаимодействат с Automated Attendant чрез „touch tone” менюта или чрез техния глас и функцията за разпознаване на глас.

Self-Service Voice Mail Support
С помощта на „Outlook Web Access”, потребителите могат да променят ПИН кода на гласовата си поща, да записват поздрав за гласовата си поща, да записват „out-of-office” гласови съобщения, да избират папки за достъп до електронна поща през телефон и да прослушват входящите имейли от тях с функцията „text-to-speech”.

Outlook Voice Access
Гласовият достъп до Outlook, позволява на потребителите да разполагат с достъп до Exchange пощенската си кутия през стандартен телефон, от всяко място. Чрез „touch tone” или гласови менюта, те могат да прослушат и реагират на ангажиментите в календарите си, да прослушват имейл съобщения (функция „text to speech”), да прослушват гласовата си поща, да се обаждат на контактите си, или да се обаждат на други потребители от директорията.

Play on Phone
Exchange Unified Messaging позволява на потребителите да прослушват гласовите си съобщения от определен, избран от тях телефон. Тази услуга е подходяща, когато се намирате на обществено място и не искате да прослушвате гласовата си поща, така че всички да чуят съобщенията ви. Play on Phone рутира гласовата поща до мобилни телефони, стационарни телефони или до други номера, зададени от потребителя.

Нови известия за гласова поща
В комбинация с Office Communication Server 2007 (OCS), потребителите получават известия на техния Office Communicator клиент или на OC-телефон за входяща гласова поща.

Директно избиране на Outlook Voice Access
С Office Communicator, потребителите могат да избират Outlook Voice Access с едно единствено кликване на мишката, без да въвеждат вътрешен номер или ПИН.