Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
Microsoft SQL Server 
|Начална страница

Ускорете цялостното разбиране за бизнес процесите като използвате SQL Server 2008 за Data Warehousing

На тази страница
ВъведениеВъведение
Бързо създаване на бази от данниБързо създаване на бази от данни
Лесно управление на данниЛесно управление на данни
По-добро разбиране за бизнес процеситеПо-добро разбиране за бизнес процесите

Въведение

SQL Server 2008 осигурява платформа за лесно и скалируемо съхраняване на данни, която позволява бързо съхранение и управление на нарастваща по обем информация и увеличаващ се брой потребители, без да жертва качеството при управление на техните права.

Бързо създаване на бази от данни

Подобрена визуална разработка
Business Intelligence Development Studio (BIDS), в тясно сътрудничество с Visual Studio, позволява на екипите от разработчици да изграждат приложения за бази от данни чрез инструменти, предоставящи продуктивна и креативна среда за разработка в екип.

Улеснена интеграция на данни
Модулът за интегриране (SSIS), наличен като част от SQL Server 2008, предоставя необходимите възможности за създаване на бизнес клас приложения за интегриране на данни. Интеграцията на данни от разнообразни източници е улеснена чрез възможности за извличане, трансформиране и зареждане на данни от вече съществуващи проложения в цялата организация.

Лесно управление на данни

Висока скалируемост
Създаването на приложения е бързо и лесно чрез новости като възможност за физическо разделяне на данните (partitioning), създаване на моментни копия на базата (snapshots) и поддръжката на 64-битови операционни системи.

Улеснено управление
С интегрираната среда за управление на SQL Server 2008 лесно се управляват и оптимизират базите от данни на компанията и асоциираните с тях услуги. Подобренията относно аналитичните приложения се изразяват в поддръжката на големи бази от данни и по-гъвкавото управление на разпределени бази от данни.

По-добро разбиране за бизнес процесите

Задълбочени аналитични способности
Модулът за анализ (Analysis Services) на SQL Server 2008 включва в себе си гъвкавостта и богатството на традиционния релационен модул за отчети, като предоставя разнообразни характеристики за доставяне на релационни данни до крайните потребители.

Богата визуализация и възможност за сътрудничество
Microsoft Office PerformancePoint Server се интегрира чудесно с други продукти на Microsoft и вие не просто имате възможност за наблюдение на данните в други приложения, но можете и да ги анализирате, като улесните хората вземащи решения в зависимост от тях.

По-добра отчетност
Модулът за създаване на отчети (Reporting Services) на SQL Server 2008 разширява и обогатява платформата за Data Warehousing, за да достигне до потребителите в организацията, които имат нужда от достъп до конкретна бизнес информация.Microsoft