Business Intelligence är nyckeln till ROI

Aktuellt
Din källa till information och senaste nytt för små och medelstora företag. Läs de senaste artiklarna och titta på nya videor om hur du ökar produktiviteten och gör företaget mer framgångsrikt.
-

Business Intelligence är nyckeln till ROI

Business Intelligence är nyckeln till avkastning på investeringar

BI-lösningar (Business intelligence) ger betydande avkastning på företagets investeringar. BI är en växande typ av it-program som använder informationsresurser för att ge beslutsfattare bättre beslutsunderlag. De kan också minska företagets driftkostnader genom att öka effektiviteten i verksamheten och optimera företagsprocesserna på lång sikt. En BI-lösning kan bland annat ge företagen ökade intäkter, större marginaler ochminskade kostnader.. BI kan också ge företag ett större strategiskt värde, till exempel snabbare rapportering, bättre hantering av information, bättre beslutsfattande och mer produktiva användare.

Det finns många andra möjliga fördelar med BI-lösningar så som bättre effektivitet, ökad kundnöjdhet, minskade risker och ökad attraktionskraft. Det finns en rad verktyg och tekniker som ger värdefull information om historiska, aktuella och framtida verksamhetsmått, till exempel datautvinning, analys och datavisualisering.

Excel 2013, som ingår i nya Office, är ett mycket kraftfullt BI-verktyg som de flesta små och medelstora företag lätt kan använda och har råd med. Med funktionen PowerPivot i Excel kan du till exempel analysera och formatera volymer av viktiga affärsdata och snabbt formatera resultaten till instrumentpaneler, vilket underlättar det dagliga beslutsfattandet.

Läs mer om Excel 2013 och nya Office
Ta en titt på funktionen Snabbutforskning i Excel 2013 (Obs! Videoklippet är på engelska och Office Professional Plus 2013 krävs för att använda Snabbutforskning).

Relaterade artiklar:

Följ oss: Twitter Facebook E-mail LinkedIn

Relaterade resurser:

 

 Video Player Javascript Loader