Tio sätt att arbeta säkrare
 

 Business Resources and Articles

 
 • maj
  30
  20
  11

  Tio sätt att arbeta säkrare

  System Account
  09:38 AM

  Tio sätt att arbeta säkrare

  Att din dator och information är skyddade är avgörande för din och ditt företags framgång. Borttappad eller stulen information kan avslöja företagshemligheter samt konfidentiell eller personlig information. Ju mer du gör för att skydda din dator, desto säkrare är din information. Använd dessa tio tips för att skydda din dator, din information och företagets nätverk.

  1. Skydda ditt eget nätverk

  Installera alla de korrigeringar och uppdateringar som Microsoft rekommenderar. Förutom att att installera uppdateringar för Windows och Office kan du installera ytterligare säkerhetsprogramvara, t.ex. en brandvägg eller anpassad programvara som hjälper dig ansluta från platser utanför kontoret. Genom att göra detta regelbundet skyddar du din dator och företagets nätverk så mycket som möjligt.


   

  2. Använd starka lösenord

  Lösenord är det grundläggande skyddet mot otillåten åtkomst till din dator, och vikten av ett bra lösenord underskattas ofta. Svaga lösenord ger angripare enkel åtkomst till din dator och ditt nätverk. Starka lösenord är betydligt svårare att knäcka, även med den senaste programvaran för knäckning av lösenord.

  Ett starkt lösenord:

  • Innehåller minst åtta tecken.

  • Innehåller inte ditt användarnamn, verkliga namn eller företagsnamn.

  • Innehåller inga fullständiga ord.

  • Skiljer sig avsevärt från tidigare lösenord. Lösenord som bara ändras en aning – som Lösenord1, Lösenord2, Lösenord3 – är inte starka.

  • Innehåller tecken från alla dessa grupper:

   • Stora och små bokstäver.

   • Siffror

   • Symboler (!,@,#,$,%, o.s.v.)

  Lär dig mer om att skapa starka lösenord (EN).


   

  3. Aktivera inte alternativet Spara lösenord

  Se till att det är nödvändigt för dig – eller någon annan som försöker komma in i din dator – att ange lösenord i alla inställningar för operativsystem och program. Om en dialogruta frågar om lösenordet ska sparas så att du inte behöver ange det igen, välj nej. Att spara lösenordet upphäver nyttan med att ha lösenord över huvud taget.


   

  4. Använd nätverksresurser i stället för lokala filresurser

  Använd nätverksresurser för att samarbeta med kollegor om dokument, det är säkrare än att öppna upp din dator för åtkomst. Begränsa också åtkomsten till nätverksresursen till dem som behöver komma åt den. Om du är medlem i en arbetsgrupp har du många andra alternativ, t.ex. Microsoft SharePoint Workspace 2010 (EN).


   

  5. Lås din dator när du lämnar skrivbordet

  Se till att datorn är låst om du kommer att vara borta från skrivbordet en stund.

  Lås datorn så här:

  1. Tryck på CTRL+ALT+DEL samtidigt.

  2. Klicka på Lås datorn (Lås Dator om du kör Windows XP).

  3. När du vill låsa upp datorn trycker du på CTRL+ALT+DEL och anger ditt lösenord.


   

  6. Lösenordsskydda skärmsläckaren

  Ibland lämnar man skrivbordet längre tid än planerat. Planera för dessa situationer genom att konfigurera datorn så att den låser sig själv efter en viss tid.

   

  Lösenordsskydda skärmsläckaren i Windows 7

  1. Högerklicka på en tom plats på datorns skrivbord.

  2. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Skärmsläckare.

  3. Ändra Vänta till 10 minuter eller kortare.

  4. Välj Återvänd till inloggningsskärmen.

  5. Klicka på Verkställ.

   

  Lösenordsskydda skärmsläckaren i Windows Vista

  1. Högerklicka på en tom plats på datorns skrivbord.

  2. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Skärmsläckare.

  3. Ändra Vänta till 10 minuter eller kortare.

  4. Välj Kräv lösenord för att återvända.

  5. Klicka på Verkställ.

   

  Lösenordsskydda skärmsläckaren i Windows XP

  1. Högerklicka på en tom plats på datorns skrivbord.

  2. Klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Skärmsläckare.

  3. Ändra Vänta till 10 minuter eller kortare.

  4. Välj Kräv lösenord för att återvända.

  5. Klicka på Verkställ.


   

  7. Kryptera filer som innehåller konfidentiell eller affärskritisk information

  Du har värdefull och känslig information på din dator. Du kan ha känslig information om ditt företag eller dina kunder samt personliga bankuppgifter på en bärbar dator du använder hemma och på arbetet. Genom att kryptera informationen skyddar du den så mycket som möjligt. För att obehöriga inte ska kunna komma åt din information – även om datorn kommer bort eller stjäls – bör all känslig information krypteras. I Windows Vista-versionerna Enterprise och Ultimate kan du med hjälp av BitLocker™ Drive Encryption kryptera hela hårddisken. I Windows XP och alla versioner av Windows Vista kan du skydda viktiga filer genom att använda krypterande filsystem (EFS, Encrypting File System). Vi rekommenderar att du lär dig kryptera en fil eller mapp för att skydda den.

  Kryptera en fil i Windows 7 (EN)

  Kryptera en fil i Windows Vista (EN)

  Kryptera en fil i Windows XP


   

  8. Öppna inte misstänkt e-post

  Om ett e-postmeddelande ser misstänkt ut är det antagligen något fel med det. Skicka vidare meddelandet till din IT-administratör för verifiering innan du öppnar det.


   

  9. Kryptera viktig e-post

  Om du skickar konfidentiell eller affärskritisk information bör du kryptera e-postmeddelandet och alla bifogade filer. Endast mottagare som har den privata nyckel som motsvarar den publika nyckel du använde för att kryptera meddelandet kan läsa det.

  Kryptera meddelanden med Outlook 2010 (EN)

  Kryptera meddelanden med Outlook 2007 (EN)

  Kryptera meddelanden med Outlook 2003 (EN)


   

  10. Använd skräppostfiltret i Outlook

  Att få skräppost är inte bara irriterande. En del skräppost kan innehålla virus som kan skada din dator och företagets nätverk. Skräppostfiltret minskar mängden skräppost i din inkorg. Goda nyheter – om ditt skräppostfilter redan är aktivt. Men du kan alltid ändra inställningarna.

  Hantera skräppost i Outlook 2010 (EN)

  Hantera skräppost i Outlook 2007 (EN)

  Använda skräppostfiltret i Outlook 2003 (EN)


   

   

  Överst på sidanÖverst på sidan 

   

  I den här artikeln

  1. Skydda ditt eget nätverk

  2. Använd starka lösenord

  3. Aktivera inte alternativet Spara lösenord

  4. Använda nätverksresurser i stället för lokala enheter

  5. Lås din dator när du lämnar skrivbordet

  6. Lösenordsskydda skärmsläckaren

  7. Kryptera filer som innehåller konfidentiell eller affärskritisk information

  8. Öppna inte misstänkt e-post

  9. Kryptera viktig e-post

  10. Använd skräppostfiltret i Outlook