Đăng ký dịch vụ host trực tuyến - Microsoft. Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

Đăng ký dịch vụ host trực tuyến - Microsoft. Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

Buy Microsoft Products

Các dịch vụ trực tuyến

 

 Cách đăng ký

 

Dịch vụ trực tuyến của Microsoft là thuật ngữ chung để mô tả các dịch vụ liên quan đến điện toán đám mây bao gồm Dynamics CRM, Windows Intune và nhiều dịch vụ khác nữa.

Bạn có thể trực tiếp đăng ký dịch vụ điện toán đám mây trên các trang về sản phẩm của chúng tôi hoặc bạn cũng có thể chọn cách đăng ký qua các đối tác ủy quyền của Microsoft nếu bạn muốn được cung cấp thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác trong việc đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ thông tin. Các đối tác của Microsoft cũng là các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ. Họ được đào tạo đặc biệt để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ trong việc đáp ứng các nhu cầu về công nghệ thông tin đồng thời mang đến cho bạn các giải pháp phù hợp với quy mô doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tìm kiếm đối tác và dịch vụ thông qua công cụ tìm kiếm Pinpoint của chúng tôi.

Sau đây là phần tóm tắt về các dịch vụ điện toán đám mây của chúng tôi với các liên kết hướng dẫn cách dùng thử và đăng ký. Vui lòng vào các trang về sản phẩm liên quan để tìm hiểu thêm về các dịch vụ riêng biệt.

 

 Videos