2 page Case Study
Posted: 11/1/2012
26
Rate This Evidence:

Kalmar Lantmän Effektivare processer hos Kalmar Lantmän efter implementering av Dynamics AX

Samordna arbetet
Kalmar Lantmän implementerar Microsoft Dynamics AX 2012 som affärssystem på sina tre enheter Lantbruk, Maskin och Butik.
– För oss är det ett sätt att samordna inköp, lager och försäljning i våra verksamhetsgrenar, förbättra flöden och processer och därigenom förbättra servicen till våra kunder och medlemmar, säger Frank Andersson, ekonomichef på Kalmar Lantmän.

Effektivare processflöden
Att skapa effektivitet i flödena är en stor utmaning i sig. Lantbruk – foder, utsäde och liknande hanteras på ett sätt i fråga om regelbundna leveranser. Maskin handlar om service, eftermarknad och nyförsäljning, medan butiksförsäljning i sig är väsensskild från de övriga. Det har inneburit att man historiskt byggt upp arbetssätt som kanske inte är optimala för företaget i sin helhet. Tidigare användes Movex inom de två förstnämnda verksamheterna och en helt fristående lösning på maskinsidan.

Kartläggning av verksamheten
Arbetet började med att Evry i samarbete med Kalmar Lantmän kartlade verksamheten i ett processperspektiv och mappade verksamheten mot Dynamics AX som processtöd. Resultatet blev en tydlig målsättning av vad man ska uppnå på olika långa tidsperioder. Det här sättet att arbeta på kallar implementatören Evry för ”Plusmodellen”.

Det Kalmar Lantmän fokuserade på var möjligheterna att kombinera det processtöd som fanns för Retail (butik) och Lantbruk samt en redan färdig lösning från Annata Maskinhantering som också bygger på AX. Det gör att användarna hela tiden upplever att de arbetar i ett och samma system där roller och behörigheter är centralt satta.

– Vi vet att Microsoft tar marknadsandelar inom samtliga branscher där de är involverade. Det skapar trygghet för oss. Satsar vi här kommer viautomatiskt bli del av en utveckling. Här får vi del av färdigintegrerade mobila lösningar, kopplingar mot hemsidor och en tätare integration med Office.

Väldokumenterade lösningar
Anders Gidlund, ERP-arkitekt på EvryOne menar att en styrka med Microsoft är ”communityn” med färdiga, väl dokumenterade lösningar på specifika problem. Det är en databas som konsulterna kan söka i för att underlätta för sina kunder att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Samtidigt pågår en utveckling där en stor del av detaljtillämpningarna blivit standard och han beskriver utvecklingen från AX 2009 till 2012 som en ”stor resa”.

Stegvis införande
Andersson betonar dock att införandet hos Lantmännen genomförs stegvis. Först ut är Maskin och Lantbruk i november medan Butikssidan kommer in nästa år. Systemet införs genom ett koncept där samma personer på Kalmar Lantmän som beskrivit och dokumenterat processer och satt upp verksamhetsmål också engageras i utbildning för att se till att de genomförs – allt enligt coaching från konsulten och dess supportorganisation.

– Det leder till att det alltid finns någon till hands att fråga och man slipper den dip som ofta uppstår generellt efter ett systembyte i det organisationen kan stannar av och pustar ut, fortsätter Anders Gidlund.

– Vi vill så snabbt som möjligt över i ett skede av ständiga förbättringar, där vi kan driva på och komma med förslag till nya sätt att lösa saker och ting på beroende på kundens prioriteringar och erfarenheter.Av: Claes Philipson, VerkstadsForum

This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Solution OverviewOrganization Size: 100 employees

Organization Profile
Kalmar Lantmän är en ekonomisk förening som omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och är en av de största leverantörerna av fodermedel, utsäde, gödsel, växtskydd i området. Efter en medlemsomröstning 2001 har man valt en mer självständig ställning i förhållande till Lantmännen centralt, som man samarbetar med när det gäller inköp, foderutveckling och maskinhandel. Tanken är att skapa en större närhet till lantbrukarna i länet.

Hardware
Microsoft Dynamics AX 2012

Software and Services
Microsoft Dynamics

Vertical Industries
Retail Consumer Products & Services

Country/Region
Sweden

Languages
Swedish

Partner(s)
Evry

RSS