2 page Case Study
Posted: 11/1/2012
16
Rate This Evidence:

Modul System Minskade kostander fick Modul-System att byta till Dynamics AX

Modul-System i Mölndal ersätter Movex 11 med Microsoft Dynamics AX och räknar med att kunna minska lagret med cirka 20 procent till följd av en automatiserad produktionsberedning för inredning till servicebilar.

En lösning efter behov
– Våra konkurrensmässiga fördelar ligger i att bygga anpassade inredningar till alla som behöver ha med sig en mobil verkstad ut på fältet; d v s från den lokala rörmokaren eller elektrikern till stora kunder som YIT, Scotia Gas och Fenwick, förklarade It-chefen Ulf Holmberg.

Movex har använts på företagets samtliga anläggningar i Sverige och Europa, dock inte i Polen, eftersom systemet inte hanterat språket fullt ut.
– Systemet hanterar plocklistor, arbetsordrar och andra dokument men har aldrig haft fullt stöd för våra processer. Det får vi nu. Inredningarna konfigurerar vi med Planit, en konfigurator som skapar offerter komplett med 3D-ritningar. Planit fungerar ungefär som IKEAs kökskonfigurator, komplett med moduler för hjulhus, dörrar, tak med mera. Men systemen är inte integrerade, så när man fått in beställningar har man tvingats knappa in artiklarna i ett fristående kundordersystem. Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta på det sättet om vi samtidigt ska växa.

Valet stod mellan att uppgradera till Lawson M3, byta till Jeeves Universal eller Microsoft Dynamics AX.
– M3 kändes för dyrt när vi räknade på konsult-, support och licenskostnader. Vi är ett relativt litet företag med 350 miljoner i omsättning och det kändes lite för avancerat. Jeeves var något billigare och hade goda omdömen. Men integreringarna med olika språkversioner och landsunik funktionalitet var inte lika starka. Microsoft AX har däremot väl utvecklade landsfunktioner som innehåller betydligt mycket mer än bara språkhantering. Jag uppfattar det som smidigare att hantera processer och användarroller i AX, samt att det finns en tät integration med Office, SharePoint och Lync med mera. Det här bidrar till att stärka vår effektivitet och kundservice.

Sigma implementerade
Modul-System var först ut att nappa på ”fisket i Lawson-dammen” på Microsofts erbjudande om 50 % rabatt på licenserna på Dynamics AX för befintliga Lawsonkunder. Man har vidare möjlighet att välja implementatör och valde Sigma då personkemin stämde och konsulterna hade rätt erfarenheter.

En skillnad mellan Sigma och andra implementatörer är att införandet görs i fyra avgränsade steg och där representanter från samtliga processer är med från början, för att minimera risken för felprioriteringar. En förstudie genomfördes för att mer i detalj ta reda vilka processer som skulle kunna förbättras och vilka gap som fanns gentemot AX. Man kände sig trygg med samarbetet i det att konsulterna inte var färgade av Movex arbetssätt. För säkerhets skull avtalas ett steg i taget, för att ”ta höjd” om något skulle gå snett. Initialinvesteringen är på 6-7 miljoner.

BOM från Planit
Niklas Gustafsson är specialist presale, på Sigma Dynamics i Göteborg, som byggt upp två nya integreringar med AX, en för att automatisera monteringen av rätt inredning med hjälp av BOM från Planit, SolidWorks eller Excel och en för att hålla reda på var nyanlända bilar parkerats och länka dem till rätt kundorder.

– Arbetssättet skiljer sig inte särskilt mycket mellan olika länder och systemet är skalbart så att det kan sättas in vilket land som helst. I det här fallet tog vi fasta på England där volymen är störst. Nästan all försäljning är nyckelfärdiga modulsystem som säljs direkt på monteringsanläggningen och då är det viktigt att ha full kontroll. En enda kundorder kan omfatta 50 bilar som alla kontrolleras och parkeras på en stor yta. Med det här systemet vet vi exakt var bilen står. Man slipper leta och allt blir rätt från början.

Mätvärden i ERP-systemet
Det här är viktigt, inte minst för produktionsplanering och garantiärenden. Genom att funktionerna ligger i ERP-systemet vet man vilka komponenter som behövs till vilken bil. Det är viktigt eftersom de flesta inredningsdetaljerna skeppas från centrallagret i Sverige eller köps från lokala leverantörer. Parallellt arbetar man med ett Leanprojekt där man tidsätter och studerar hela den industriella processen och tanken är att även lägga in dessa mätvärden i ERP-systemet. Därmed vet man om en viss bil är tillgänglig och om rätt personal är tillgänglig vid behov. Det är särskilt viktigt att hitta lösningar, eftersom detta ofta är en trång sektor.

Av: Claes Philipson, VerkstadsForum

This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Solution OverviewOrganization Size: 50 employees

Organization Profile
Modul-System har över 40 års erfarenhet från branschen och har arbetat med säkerhetsprogram i många år. Idag utnyttjar de några av världens mest välrenommerade säkerhetscenter för krocktester, exempelvis Volvo Cars Safety Centre.

Hos Modul-Systems service centers får du bland annat hjälp med att utrusta ditt fordon med golv- och väggbeklädnad, elektronik samt tillbehör som exempelvis belysning, lastsäkring och takräcken.

Hardware
Microsoft Dynamics AX

Software and Services
Microsoft Dynamics

Vertical Industries
Retail Consumer Products & Services

Country/Region
Sweden

Languages
Swedish

Partner(s)
Sigma AB

RSS