2 page Case Study
Posted: 3/15/2013
19
Rate This Evidence:

PRO-DOMA, spol. s r. o. V PRO-DOMA pomáhá Microsoft Dynamics k růstu a zvyšování kvality zákaznického servisu

Společnost PRO-DOMA působí již 20 let jako prodejce stavebního materiálu a potřeb pro řemeslníky. Zabývá se velkoobchodním i maloobchodním prodejem napříč Českou republikou, má více než 40 maloobchodních středisek a dodává stavební materiál do dalších více než 200 tuzemských stavebnin. Za dobu svého působení si vybudovala na trhu pozici jednoho ze tří nejsilnějších stavebninových řetězců. V silném konkurenčním prostředí firmě účinně pomáhá k vyšší efektivitě i Microsoft Dynamics NAV, který implementovala společnost CCV Informační systémy.

Situace

Cesta k expanzi vedla přes podnikový informační systém

Když se vedení společnosti PRO-DOMA rozhodovalo o nasazení podnikového informačního systému, stála firma na prahu plánované expanze. Ta vyžadovala uzpůsobení celé koncepce nákupu a prodeje tak, aby se procesy implementované v informačních systému staly katalyzátorem další prosperity. Hledal se takový informační systém, který by byl dostatečně výkonný, odpovídal všem oborovým potřebám a zároveň účinně podpořil firmu v dalším rozvoji. „ Bylo to období, kdy firma skokově vyrostla na 150 zaměstnanců a překročila miliardu obratu. Z této pozice navíc postupně dále rostla až na dnešních 300 zaměstnanců,“ popisuje jednatel společnosti PRO-DOMA Josef Mařinec.

Řešení

Oborově upravený systém řeší i velmi specifické požadavky

Na základě pečlivé analýzy byl vybrán informační systém Microsoft Dynamics NAV a implementační tým společnosti CCV Informační systémy, který je oborově orientován právě na oblast stavebninových materiálů, obchodu a logistiky a je tedy schopen vytvořit pro společnost systém šitý na míru. Pokrytí dodavatelsko-odběratelských potřeb společnosti si vyžádalo, aby se standardní funkce systému rozšířily o řadu specializovaných modulů pro oblasti maloobchodního a tranzitního prodeje, řízení centrální cenotvorby a sortimentu, vyhodnocení úspěšnosti obchodování, centralizaci nákupu, obalové saldo a v neposlední řadě pro elektronickoukomunikaci s dodavateli a vybranými odběrateli. „ Naše rozsáhlá síť potřebovala systém na míru oboru stavebních hmot, naše práce je díky tomu mnohem efektivnější než dříve. Došlo k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách a jsme schopni nabízet našim zákazníkům ještě kvalitnější služby,“ dodává Jan Mařinec, manažer provozu.

Výsledkem implementace je systém schopný řešit, kromě všech běžných obchodních činností, i velmi specifické požadavky, například v oblasti cenotvorby, logistiky a šíře sortimentu. Každý prodejce má okamžitý přístup k úplné obchodní informaci dodavatele, což ústí ve velmi rychlé zpracování nabídek. Aby se redukovaly dopravní náklady, došlo též k vyčlenění částí sortimentu s povinností sdružovat nákupní požadavky a realizovat objednávky z jednoho místa prostřednictvím centrály. Systém ve společnosti PRO-DOMA podporuje také zvláštní způsob obchodování, tzv. tranzitní prodej. V této situaci odběratel sice objednává zboží přímo u jeho výrobce, ale z důvodu výhodných obchodních podmínek je zboží fakturováno v linii výrobce - velkoobchodní společnost - odběratel.

Přínosy

S Microsoft Dynamics NAV klesly zásoby o 15 % a produktivita stoupla o 30 %

PRO-DOMA může nyní také detailně sledovat efektivnost jednotlivých sortimentních položek. To směřuje k optimalizaci maloobchodně nabízeného sortimentu, a tím k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách až o 15 %, aniž by byla dotčena šíře sortimentu. Díky zautomatizování procesu se zjednodušil, zrychlil a zefektivnil průběh tranzitních obchodů. Obsluha dosahuje vyšší produktivity a je schopna zpracovat o 30 % více obchodních případů. Možnost vyhodnotit každý obchodní případ v okamžiku jeho vzniku přispívá k udržení a optimalizaci dosahované marže.

Součástí řešení je také na míru upravený manažerský reporting pro kontrolu běžných statistik a marží, přes složitější analýzy každého obchodního případu, kreditní informace až po manažerské „makro“ výstupy v celé škále pohledů. V systému je také připravena agenda na dvoustranné i trojstranné zápočty. Díky tomu je společnost schopna jakýmkoliv způsobem navrhovat a provádět srovnání salda se svými obchodními partnery.

Skladové a paletové hospodářství

Kromě skladových zásob, logistiky a dopravy poskytuje systém také agendu paletového hospodářství. Je tak možné přesně vyhodnocovat počty nakoupených a prodaných palet a mít tak přehled o stavu svého paletového konta vůči dodavatelům a odběratelům. Systém k položkám obalů automaticky eviduje a účtuje opotřebení, které vzniká používáním obalů, tzn. vracení obalů je již vždy provedeno za částku poníženou o opotřebení.

Dostupnější zboží znamená levnější zboží

Microsoft Dynamics podporuje standardizaci procesů ve firmě a tím přináší možnost efektivního a rychlého růstu. PRO-DOMA otevřela zákazníkům za poslední rok 12 nových maloobchodních prodejen a plánuje další expanzi. „ Uvědomujeme si, že na prodávaných stavebních hmotách bývá zásadní nákladovou položkou samotná doprava. Její vliv lze eliminovat přiblížením zboží zákazníkovi prostřednictvím rostoucího počtu našich poboček, a dále zrychlením a zautomatizováním toku zboží, které je navíc okamžitě dostupné,“ vysvětluje obchodní ředitel Daniel Křížek.

S růstem firmy dochází také k postupnému rozvoji samotného systému, od pravidelného přechodu na nové verze až po rozvoj elektronické výměny dokladů s obchodními partnery.

Náš systém umožňuje mít kontrolu nejen nad tím, co se stalo, nebo momentálně děje, ale také nám umožňuje předvídat, co se stane. Je podporou růstu, prosperity a nebrání akvizicím. Jeho hlavní devizou je uživatelská přístupnost, schopnost zvládat procesy napříč obchodní sítí s jistotou a stabilitou. Tuto devizu pak podtrhuje jeho pravidelná inovace. Nepřímo tak určuje naši konkurenceschopnost, produktivitu a podporuje nás v dalším růstu,“ uzavírá Petr Vaněrka, generální ředitel společnosti PRO-DOMA.

Solution OverviewOrganization Size: 100 employees

Software and Services
Microsoft Dynamics NAV

Vertical Industries
  • Consumer Goods
  • Wholesale Distribution

Country/Region
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(s)
CCV Informační systémy

RSS