4-page Case Study
Posted: 4/5/2013
122
Rate This Evidence:

Uniwheels Production Poland Sp. z o.o. Uniwheels Production korzysta z kompleksowego rozwiązania Microsoft Dynamics AX

Wprowadzenie

Uniwheels Production należy do Grupy Uniwheels, która jest wiodącym europejskim producentem felg aluminiowych, a także jednym z największych producentów kół dla przemysłu motoryzacyjnego.

*

Podsumowanie

Kraj: Polska
Sektor: Produkcja, motoryzacja

Profil Klienta
Uniwheels Production specjalizuje się w produkcji felg aluminiowych i kół dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma posiada w swoim portfolio znane marki, takie jak ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO.

Pozycja rynkowa firmy
Firma od przeszło 40 lat działa na rynku motoryzacyjnym, zajmując pozycję lidera wśród producentów felg aluminiowych.

Rozwiązanie
Ze względu na dynamiczny rozwój, Uniwheels Production zdecydował się na migrację użytkowanego systemu klasy ERP – Microsoft Dynamics AX – do wyższej wersji.

Kluczowe Czynniki Sukcesu
 • System usprawnił procesy zarządzania finansami, sprzedażą, zakupami, zapasami i wysyłkami.
 • Rozwiązanie umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z dostawcami (EDI).
 • Microsoft Dynamics AX wspiera pracowników Uniwheels w zarządzaniu i planowaniu produkcji.
 • System pozwala na przeprowadzenie szczegółowej kontroli jakości kół opuszczających zakłady Uniwheels.
*
Od ponad 40 lat Grupa zajmuje się produkcją wysokiej jakości kół aluminiowych wytwarzanych w procesie odlewania niskociśnieniowego. Uniwheels posiada w swoim portfolio tak znane marki jak ATS, RIAL, ALUTEC oraz ANZIO.

Będąc pionierem w dziedzinie produkcji felg, Uniwheels w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju technologicznego i ustanowienia nowoczesnych standardów w wytwarzaniu felg ze stopu lekkiego aluminium.

W procesie produkcji Uniwheels wykorzystuje najbardziej innowacyjną technologię. Dzięki udziałowi w wyścigach Formuły 1 firma zdobyła unikalne know-how dotyczące produkcji kół spełniających najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.

Zakłady produkcyjne Grupy Uniwheels zlokalizowane są w Polsce i Niemczech.

Wyzwanie

Uniwheels Production jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która od przeszło 40 lat zajmuje się produkcją felg aluminiowych i kół dla przemysłu motoryzacyjnego na rynku europejskim.

W 2008 roku firma rozszerzyła skalę działalności w Polsce poprzez zakup drugiego zakładu produkcyjnego. Inwestycja wiązała się z koniecznością zintegrowania w systemie informatycznym wspierającym zarządzanie informacji biznesowych pochodzących z nowego zakładu.

W rezultacie zarząd firmy podjął decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, który miał zapewnić sprawną analitykę zarządczą w zakresie wszystkich procesów zachodzących w Polsce, a także umożliwić konsolidację danych z oddziałem w Niemczech, dzięki wspólnemu planowi kont.

Co więcej, decyzja o wdrożeniu kompleksowego rozwiązania ERP podyktowana była nowymi wyzwaniami i rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji z kontrahentami, dostępu do informacji oraz planowania i realizacji procesów biznesowych.

Ze względu na lokalizację oddziałów w pięciu państwach Europy istotne było, aby system posiadał narzędzia do przeprowadzania analiz przekrojowych całego przedsiębiorstwa, a także pojedynczych placówek.

Dodatkowym wyzwaniem było zapewnienie harmonijnej współpracy trójstronnej pomiędzy Uniwheels, KCS – niemieckim partnerem wdrożeniowym oraz firmą wdrożeniową z Polski.

Rozwiązanie

W Uniwheels Production wdrożono system Microsoft Dynamics AX 2009, dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom, wspierający zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi.

Wdrożenie polegało na migracji starszej wersji systemu Microsoft Dynamics AX do nowszej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firmy.

Uniwheels Production posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pracy z wcześniejszymi wersjami systemu Microsoft Dynamics AX i wysoko ocenia jego wykorzystanie w prowadzonej działalności, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o migracji systemu do nowszej wersji.

Korzystamy z systemu Microsoft Dynamics AX od 2003 roku, kiedy wdrożono rozwiązanie w wersji 2.5. Od tamtej pory było ono wielokrotnie modyfikowane i dostosowywane do rosnących potrzeb naszej firmy. Obecne wdrożenie wymagało nie tylko migracji danych i opracowania funkcjonalności, ale także objęcia systemem drugiego zakładu produkcyjnego” – komentuje Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

Implementacji systemu dokonała firma Syntea Business Solutions, posiadająca długoletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP w sektorze produkcyjnym.

Wybór partnera wdrożeniowego był dla nas bezsporny i został dokonany na podstawie wieloletniej współpracy oraz wysokiej oceny kompetencji zespołu Syntea Business Solutions, który posiada dużą wiedzę na temat systemu oraz wymagań i procesów zachodzących w branży produkcyjnej” – mówi Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

Początki kontaktów biznesowych pomiędzy firmami sięgają roku 2002, kiedy nawiązano współpracę w związku z wdrożeniem jednej z poprzednich wersji systemu. Od tamtej pory pracownicy Syntea Business Solutions rozbudowywali rozwiązanie o nowe funkcjonalności oraz wspierali pracowników Uniwheels w bieżącej pracy.

Nasza blisko 10-letnia współpraca jest niezwykle korzystna dla obu stron. W tym czasie zrealizowaliśmy dwa duże projekty wdrożenia, stworzyliśmy szereg nowych funkcjonalności i modyfikacji, a także na bieżąco współpracujemy nad utrzymaniem systemu i zapewnieniem jego prawidłowego i wydajnego działania” – podsumowuje Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

System Microsoft Dynamics AX 2009 został uruchomiony w styczniu 2011 roku. Zakończono wówczas wdrożenie wszystkich modułów, z wyjątkiem zarządzania produkcją w jednym z zakładów, dla którego zbudowano specjalny interfejs wymiany danych pomiędzy dwiema wersjami systemu – 2.5 oraz 2009. Aktualnie trwają końcowe prace wdrożeniowe w drugim z zakładów produkcyjnych.

Wdrożenie w polskim oddziale jest pierwszym w Grupie. Po jego zakończeniu system zostanie rozszerzony na kolejne zagraniczne jednostki.

                                         Jak to działa?

*
* Analiza dostępnych systemów wspierających zarządzanie oraz nasze wieloletnie doświadczenie w pracy
z Microsoft Dynamics AX potwierdziły trafność naszego wyboru. Moduły umożliwiające obsługę każdego obszaru działalności firmy, rozbudowana funkcjonalność wspierająca zarządzanie produkcją oraz elastyczność wprowadzania zmian pozwoliły dostosować system do naszych potrzeb
*

Tomasz Stefański
Project Merger
Uniwheels Production

*
Wdrożony system usprawnia procesy zarządzania finansami, sprzedażą, zakupami, zapasami i wysyłkami. Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z dostawcami (EDI), a także wspiera pracowników Uniwheels w zarządzaniu i planowaniu produkcji. Pozwala również na przeprowadzenie szczegółowej kontroli jakości kół opuszczających zakłady Uniwheels.

Sprzedaż i realizacja zamówień

Z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych (EDI) pracownicy działu sprzedaży tworzą zamówienia na towary dla klientów. Jeśli nie posiadają dostępu do EDI, przesyłają zamówienia w arkuszach XML, specjalnie przygotowanych dla Uniwheels. Po ich wprowadzeniu w systemie pojawia się kompletna informacja o otwartych zamówieniach sprzedaży, które są podstawą do tworzenia planów produkcyjnych.

W wyniku implementacji modułu EDI kilkukrotnemu przyspieszeniu uległ proces wprowadzania zamówień z systemu Microsoft Dynamics AX” – przyznaje Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

Pracownicy działu sprzedaży komunikują się zarówno z działem produkcji, jak i magazynem. Mają także wgląd w stany magazynowe i mogą na bieżąco śledzić wysyłki towarów. Posiadają także informację zwrotną, odnotowaną w systemie, że towar został wydany do klienta i na jej podstawie wystawiają fakturę. System pozwala na wystawianie faktur w cyklach fakturowania oraz faktur zbiorczych, a także daje możliwość wyboru innego sposobu fakturowania, który został ustalony z klientem.

Usprawnienie procesu produkcji

W okresie przejściowym, do momentu uruchomienia modułu „Planowanie główne”, dostępna jest funkcja tworzenia zleceń z programu Excel, dzięki czemu czas przeznaczony na tworzenie zleceń produkcyjnych w systemie już teraz uległ skróceniu. W momencie, kiedy zlecenia są rejestrowane w Microsoft Dynamics AX i zostają uwolnione do wykonania, pojawiają się na ekranach dotykowych pracowników produkcji poszczególnych wydziałów. Na każdym etapie produkcji używane są ekrany dotykowe, a w niektórych jednostkach dodatkowo skanery kodów kreskowych, za pomocą których pracownicy wprowadzają dane do systemu.

Formularze widoczne na ekranach dotykowych zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich obsługa była łatwa i nie wymagała wykonywania skomplikowanych czynności. Ich celem jest także ograniczenie możliwości popełnienia błędu” – mówi Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

Eliminacja pomyłek

W Uniwheels Production wykorzystywane są 2 rodzaje etykiet – do użytku wewnętrznego, informujące pracowników poszczególnych etapów produkcji, jaka ilość jakiego towaru została wyprodukowana przez ich poprzedników, a także do użytku zewnętrznego – etykiety przeznaczone dla klienta. Dane z etykiet sczytywane są za pomocą skanerów kodów kreskowych i wprowadzane do systemu. Dzięki temu wyeliminowano różnego rodzaju pomyłki, np. polegające na wpisywaniu niewłaściwej ilości, dwukrotnym wprowadzaniu tych samych danych czy błędnym podawaniu rodzaju towarów itp. System Microsoft Dynamics AX jest zintegrowany z drukarkami etykiet, a wydruk odbywa się na podstawie wygenerowanych plików etykiet w formacie TXT. W zależności od tego, czy towary są pakowane w pudełka czy luzem przechowywane na paletach, drukowane są różne etykiety. W przypadku tych pakowanych w pudełka etykiety są umieszczane na opakowaniach z wykorzystaniem fotokomórki.

Prowadzenie przeglądów

Microsoft Dynamics AX kontroluje także terminy przeglądów poszczególnych form odlewniczych (tzw. kokili), które
po wyprodukowaniu określonej ilości towaru muszą być poddawane przeglądowi. Pracownicy zgłaszający produkcję wskazują, na której kokili dane koło było odlewane. Po wprowadzeniu danych, system aktualizuje liczbę odlewów widoczną przy danej kokili i tym samym przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądu.

Sprawne pakowanie i magazynowanie

Ostatnim etapem produkcji jest pakownie gotowych wyrobów. Po szczegółowej kontroli jakości, koła są pakowane w pudełka lub na palety zbiorcze. Tam naklejane są ostateczne etykiety z kodami kreskowymi umożliwiającymi ich dokładną identyfikację. Następnie wysyłane są do magazynu wysokiego składowania, gdzie oczekują na wystawienie dokumentów transportowych i wysłanie do klientów. W systemie informacje na temat kół przechowywane są z dokładnością do jednej palety.

Uniwheels posiada swoje magazyny zewnętrzne w różnych krajach, które także są obsługiwane przez Microsoft Dynamics AX. Towary wysyłane są zbiorczo do magazynów zewnętrznych, z których upoważnieni klienci mogą samodzielnie odbierać towary. Dzięki systemowi informacja o pobraniach z magazynów spływa na bieżąco do handlowców. System umożliwia stałą kontrolę ilościową magazynów, a także został dostosowany do procedur związanych z przemieszczaniem towarów (np. procedury celne).

Przechowywanie danych

System Microsoft Dynamics AX 2009 przechowuje wszystkie dane pochodzące z produkcji. Jest również zintegrowany z systemem klasy MES Hydra, a także wymienia dane z funkcjonującą do czasu pełnego wdrożenia wersją 2.5 systemu Microsoft Dynamics AX w drugim z zakładów produkcyjnych.

Kontrola jakości

W Uniwheels zdefiniowano ok. 170 różnych rodzajów błędów, które mogą pojawić się na każdym etapie wytwarzania koła (odlewnia kół, obróbka cieplna, obróbka mechaniczna i wykończeniowa, lakierowanie i pakowanie). Zadaniem kontroli jakości jest wychwycenie tych błędów i niedopuszczenie do wyprodukowania kół niespełniających restrykcyjnych norm. W zależności od rodzaju błędów i etapu produkcji, na którym się one pojawiły, koła kierowane są do poprawienia lub ponownego przetopienia (po wcześniejszym usunięciu lakieru, aby nie zanieczyszczać aluminium, z którego są produkowane). 

W systemie rejestrowane są wszystkie wady w oparciu o dane wprowadzone przez pracowników produkcyjnych. Dzięki temu Uniwheels posiada informacje nie tylko o rodzaju wady, ale także o tym, jaka brygada i która zmiana przetwarzała daną partię, co umożliwia tworzenie szczegółowych raportów z jakości produkcji.

Wysyłka towaru

Gotowe produkty pobierane są przez magazynierów, którzy za pomocą skanerów kodów kreskowych kompletują paczki dla klientów na podstawie wygenerowanych list pobrań. Na tym etapie wystawiane są wszystkie niezbędne dokumenty transportowe. 

W momencie odbioru towaru magazynierzy wprowadzają do systemu dane o wydaniu, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnych stanach magazynowych, ale także w zmianie statusów zleceń na zrealizowane.

Zarzadzanie finansami i analityka

System Microsoft Dynamics AX umożliwia automatyczne monitorowanie i rejestrowanie procesów zachodzących w firmie, dzięki czemu zyskuje ona cenne informacje na temat wydajności poszczególnych działań. Na podstawie danych o popycie na poszczególne produkty czy cen materiałów, managerowie mogą podejmować trafne decyzje oparte na rzeczywistych danych, a nie tylko polegać na swojej intuicji. Ogranicza to ryzyko związane z nadprodukcją towarów, na które nie będzie zbytu i tym samym zamrożenie kapitału oraz wzrost kosztów magazynowania. Z drugiej strony, narzędzia analityczne zintegrowane z modułem sprzedaży i produkcji ułatwiają identyfikację niezagospodarowanych nisz i szans biznesowych, pozwalając wyprzedzić konkurencję i zwiększyć zyski przedsiębiorstwa.

*

Więcej informacji


Informacje na temat produktów i usług Microsoft można uzyskać kontaktując się z polskim oddziałem firmy:

Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
Tel. +48 (22) 594 10 00
Faks +48 (22) 594 14 01
http://www.microsoft.com/ poland/dynamics/

Informacje na temat produktów i usług firmy Syntea Business Solutions Sp. z o.o. 
ul. Wojciechowskiego 9a
20-704 Lublin
tel. +48 (81) 45 21 600
fax. +48 (81) 45 21 601
http://www.synteabs.pl
*
Dla celów analitycznych w systemie rozbudowany został rachunek kosztów, korzystający bezpośrednio z danych z modułu Produkcji i umożliwiający badanie kosztów produkcji na jedno koło.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX 2009 znacząco przyczyniło się do realizacji celów biznesowych firmy Uniwheels Production, gwarantując nie tylko sprawną obsługę bieżącej działalności, ale przede wszystkim wsparcie dalszego rozwoju organizacji. Korzystanie z systemu umożliwiło prowadzenie bieżącej analityki danych transakcyjnych, dzięki czemu zwiększyło znaczenie controllingu, jako nowoczesnej metody zarządzania przedsiębiorstwem.

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązania można wymienić m.in.:

•        usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi
          wydziałami firmy,

•        kilkukrotne przyspieszenie wykonywanych czynności,
 
•        bezpieczny dostęp do wszystkich danych z poziomu jednego rozwiązania,
          z zachowaniem poziomów uprawnień oraz prostszym i szybszym
          wyszukiwaniem informacji,

•        możliwość śledzenia kosztów na wszystkich etapach
          procesu produkcyjnego,
 
•        możliwość rozliczania rzeczywistych kosztów produkcji,

•        możliwość bieżącego śledzenia procesów kontroli jakości oraz wzrost jakości produktów, 

•        zmniejszenie liczby popełnianych błędów w procesie produkcji, 

•        optymalizację zarządzania powierzchnią magazynową oraz zapasami pod kątem planowania, realizacji
          i terminowości dostaw,

•        wzrost efektywności obszaru sprzedaży oraz usprawnienie procesów sprzedaży wraz z możliwością
          wglądu w historię zamówień, 

•        przyspieszenie realizacji zamówień, 

•        dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, umożliwiających monitorowanie i raportowanie
          kluczowych parametrów firmy, 

•        możliwość przeprowadzania bieżącej analizy oraz kontroli rentowności prowadzonej działalności.


Referencje

Uzyskanie tak licznych korzyści z implementacji systemu klasy ERP możliwe było dzięki wyborowi odpowiedniego systemu – Microsoft Dynamics AX, godnego zaufania partnera wdrożeniowego oraz zaangażowaniu naszych pracowników” – podsumowuje Tomasz Stefański, Project Merger, Uniwheels Production.

Microsoft Dynamics

Dynamics jest integralną częścią Microsoft, oferującą szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku dużych i średnich przedsiębiorstw. Oferta firmy w tym zakresie obejmuje systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozwiązania te pomagają dużym i średnim przedsiębiorstwom w tworzeniu i ulepszaniu łączności z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami.

Głównymi produktami Microsoft Dynamics oferowanymi na rynku polskim są: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Aplikacje Microsoft Dynamics optymalizują strategiczne procesy biznesowe w organizacji, tj.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i usługami, projektami, relacjami z klientami oraz e-handel, analitykę i produkcję.

Rozwiązania Microsoft Dynamics są sprzedawane przez sieć firm współpracujących – Partnerów, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Obecnie do sieci Partnerów Microsoft Dynamics na świecie należy ponad 4500 resellerów (VAR), integratorów systemowych, konsultantów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firm doradczych oraz dostawców zintegrowanych rozwiązań biznesowych i usług.

Ponad 305 000 firm i organizacji na całym świecie używa rozwiązań Microsoft Dynamics.

Więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics:

http://www.microsoft.com/poland/dynamics/

Solution OverviewOrganization Size: 320 employees

Business Situation
W 2008 roku firma rozszerzyła skalę działalności w Polsce poprzez zakup drugiego zakładu produkcyjnego. Inwestycja wiązała się z koniecznością zintegrowania w systemie informatycznym wspierającym zarządzanie informacji biznesowych pochodzących z nowego zakładu.

Solution
W Uniwheels Production wdrożono system Microsoft Dynamics AX 2009, dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom, wspierający zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi.Wdrożenie polegało na migracji starszej wersji systemu Microsoft Dynamics AX do nowszej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firmy.

Benefits
Wdrożony system usprawnia procesy zarządzania finansami, sprzedażą, zakupami, zapasami i wysyłkami. Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z dostawcami (EDI), a także wspiera pracowników Uniwheels w zarządzaniu i planowaniu produkcji. Pozwala również na przeprowadzenie szczegółowej kontroli jakości kół opuszczających zakłady Uniwheels.
Software and Services
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics AX

Vertical Industries
Motor Vehicle Parts Dealers

Country/Region
Poland

Business Need
 • Business Intelligence and Reporting
 • Business Productivity
 • Cost Containment
 • Financial Management
 • Sales Management

IT Issue
 • Data Warehousing
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Manufacturing and Supply Chain Management
 • Supply Chain Planning and Execution
 • Data Migrations

Languages
Polish

Partner(s)
Syntea SA

RSS