1-page Solution Brief
Posted: 12/16/2013
209
Rate This Evidence:

Albaraka Turk Albaraka Türk Microsoft SQL Server ve SharePoint tabanlı kurumsal bilgi portalı ile kurum içinde hazırlanan tüm raporları tek bir platform üzerinden paylaşabilir hale getirdi

Albaraka Türk bilgiyi kurumsal olarak yönetmekte ve ellerindeki büyük verileri yorumlayarak anlamlı raporlar oluşturmakta zorluk yaşıyordu. Arama yaparak farklı raporlara kolayca erişim sağlayabilecek, çalışanlar arasında ortak bilgi paylaşımını destekleyecek ve bilgi takibini kolaylaştıracak bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Albaraka Türk İş Zekası ve Veri Yönetimi Yöneticisi Mehmet Turan Şahin bu ihtiyacı şöyle anlatıyor: “Bilgiye kolay erişebilmek çok önemli. Öyleyse neden bir kelime üzerinde arama yaparak raporlara ve bilgilere erişemeyelim? Nerede hangi bilgi olduğunu neden herkes
*
* Microsoft İş Zekası Çözümleri son kullanıcılara aşina oldukları esnek ortamları sunarak ciddi bir katma değer sağlamıştır. *

Mehmet Turan Şahin
Albaraka Türk İş Zekası ve Veri Yönetimi Yöneticisi

*
görmesin, neden herkes bilmesin? Bir kişinin hazırladığı bilgiden neden kurumdaki diğer arkadaşlarımız da yararlanmasın? Ya da aynı bilgiyi hazırlamak için neden diğer arkadaşlar tekrar tekrar uğraşsın? Kuruma ait genel bilgileri neden ortak bir yerde paylaşmayalım? Neden herhangi bir rapor üzerinden yeni bir rapor üretmeyelim veya analiz yapamayalım? Bütün bunları ve daha fazlasını rotayla yapabiliyor olacağız. Bu altyapı şu anda hazır.”

Bu ihtiyaca cevap olarak Albaraka Türk Microsoft SQL Server ve SharePoint ürünlerini kullanan kapsamlı bir kurumsal bilgi portalı projesi geliştirdi. Kurum, kararlarına destek olabilmesi ve hedefe giden yolda sapmayı engellemeyi çağrıştırması düşüncesiyle projeye Rota adını verdi.

Microsoft Çözüm Satışları Yöneticisi Esin Yılmaz, Microsoft’un müşterilerine sunduğu iş zekası çözümlerini 3 temel odağıyla şu şekilde anlatıyor: “Günümüzde artık büyük veri ve büyük veri çözümlerini konuşuyoruz. Bu bağlamda iş zekası projeleri gerçekten çok büyük önem arz etmekte. Microsoft olarak bu alanda liderliğimizi daha da güçlendirici çözümleri müşterilerimize sunmaktayız. Temelde 3 odak noktamızdan bahsedebilirim. İlk odak noktamız son kullanıcının tüm bu veriyi harmanlayabileceği veriden bilgiye, bilgiden aksiyona en verimli bir şekilde geçebileceği bir ortam sunmak. İkinci odak noktamız ise, her türlü veriyi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi saklayabileceğimiz ve yönetebileceğimiz bir ortam sağlamak. Son olarak da bu çözümleri gerek genel bulut gerekse özel bulutta hatta hibrit olarak sunabilmek odak noktalarımızdan bir tanesi.”

Kurulan kurumsal bilgi portalıyla artık kurum içinde yapılan tüm raporlar tek bir platform üzerinden paylaşılabilir hale geldi. Microsoft SQL Server iş zekası platformu üzerinden geliştirilen raporlar SharePoint altyapısıyla kurulan portal üzerinden kurumdaki son kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu şekilde Albara Türk hem Microsoft iş zekası çözümlerinin performans, esneklik ve görsellik anlamındaki avantajlarından yararlanmaya başladı, hem de SharePoint’in sosyal özelliklerini ön plana çıkarıp projemizde sosyal dünyanın gücünden de faydalandı.
RSS