2 page Case Study
Posted: 4/26/2013
37
Rate This Evidence:

Retia RETIA se rozhodla pro platformu Microsoft

Společnost RETIA se zabývá vývojem speciální elektroniky, radarových systémů, elektroniky zbraňových systémů, systémů pro řešení záznamu hlasu a lokalizačními systémy pro detekci a lokalizaci osob v zastavěných oblastech či členitých prostředích. Až do roku 2006 využívala řadu navzájem neprovázaných informačních systémů a aplikací. Proto se rozhodla přejít na novou, plně integrovanou platformu.

Situace

Mnoho systémů a ještě více práce
V roce 2006 se společnost RETIA rozhodla k modernizaci svého stávajícího zastaralého informačního systému. Cílem bylo vybudovat nový informační systém, který zůstane do budoucna otevřen vývoji a novým trendům v informačních technologiích a svým přínosem odstraní nedostatky původního informačního systému. Důvodem bylo především to, že stávající informační systém byl postaven na několika, navzájem neprovázaných, aplikacích. Oddělené aplikace přitom měly za následek ukládání dat v různých datových strukturách. Datová základna tak byla heterogenní a k výměnám dat mezi aplikacemi docházelo pouze prostřednictvím exportních a importních souborů. Navíc nad touto datovou základnou se jen obtížně prováděla ucelená analýza nemluvě o tom, že odezva systému začala být časově neúnosná. Po několika letech provozu se tak systém dostal do stavu, kdy jeho další vývoj by byl nákladný a přínos z vývoje systému nepatrný.

Cíle

Nový systém měl přinést integrovanou platformu
Nový informační systém měl být spuštěn do ostrého provozu k 1. 4. 2008, kdy začíná pro společnost nový hospodářský rok. Pro výběrové řízení, které mělo za cíl vybrat dodavatele nového informačního systému, byly stanoveny tyto základní cíle: pokrytí všech stávajících procesů a procesů, které bude nutné v novém řešení dále automatizovat, integrovat datovou základnu celého systému, zlepšit odezvu systému i za cenu nasazení nového hardware a zvýšit spolehlivost systému i jeho otevřenost pro další vývoj.

Rozsah stávajícího informačního systému však byl takový, že se nedalo uvažovat o nasazení jediné aplikace, která by vyřešila veškeré požadavky na celý informační systém. Společnost RETIA se proto přiklonila k zásadě, že pokud bude nutné nahradit jednotlivé části informačního systému, pak to musí být v jedné produktové řadě, a pokud bude nutné nasadit aplikace mimo produktovou řadu, pak jen takové, kterými se dosáhne integrované datové základny. Ve výběrovém řízení tak byly vybrány aplikace z produktové řady Microsoft, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Project Server 2003 a Windows Share Point Services 3.0. Doplňkové aplikace, které byly do nového systému začleněny, mzdy a personalistika, docházkový systém a další, byly zvoleny tak, aby každá z nich ukládala svá data do centrálního datového skladu realizovaného prostřednictvím Microsoft SQL Server 2005.

Řešení

Implementace byla velmi náročná
Přechod na novou integrovanou platformu sdružující velkou řadu dříve samostatných systémů se ukázal jako velice náročný. Navíc RETIA nebyla s prací prvního implementačního partnera spokojená, a tak využila možnosti změny v rámci širokého partnerského řetězce Microsoft. Obrátila se proto na společnost Infinity, která je také certifikovaným partnerem společnosti Microsoft, aby implementaci systému dokončila. Díky tomu však implementace systému nabrala jisté zpoždění. I tak byl ale nový informační systém spuštěn v původním termínu 1. 4. 2008. Z krátkého času pro analýzu celého konečného řešení a času na vlastní implementaci a to jak ze strany zákazníka, tak i ze strany implementačního týmu společnosti Infinity však vyplynuly některé dodatečné požadavky. V současné době tak jsou dopracovávány rozšířené funkce, na které vznikly během ročního provozu systému požadavky od jednotlivých uživatelů.

Přínosy

Jednotná platforma se stala velkou výhodou
" S produkty Microsoftu pracujeme již dlouho a s odstupem času se ukazuje, že sjednocení datové základny na platformě MS SQL Serveru 2005 nám dává dobrý základ pro další rozvoj našeho informačního systému," říká vedoucí oddělení IT společnosti RETIA, Oldřich Hanyš. Když se dnes, po více jak ročním provozu nového informačního systému, zeptáte kteréhokoliv uživatele, co mu nový informační systém přinesl, odpoví, že nejen přínosy, ale někdy i komplikace. Pro budoucnost firmy je však při velice širokém spektru jejích činností nový integrovaný systém extrémně důležitý, zejména pak pro rozvoj jejího potenciálu i flexibilní reakce na požadavky v krizi se neustále měnícího trhu.

S přechodem na integrovanou platformu totiž získává RETIA bezpečný, rychlý a spolehlivý systém, který v celé své šíři pracuje vždy jen s jedinou, aktuální a správnou verzí dat, což je pro firmu, jejíž hlavní činností je zakázková strojírenská a elektronická speciální výroba klíčové. Navíc nová platforma dokáže zajistit využívání moderních přístupů k projektovému řízení a to ve všech jeho etapách. Moderní a přehledná komunikace se zákazníky je zajišťována prostřednictvím provázaných produktů Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics AX. Předběžná kalkulace výrobků pomocí konfigurátoru v Dynamics CRM s následnou realizací výroby v systému Dynamics AX zase výrazně pomáhá při komunikaci se zákazníky i samotném prodeji. Navíc nová integrovaná platforma dokázala zachovat automatické tvorby a úpravy kusovníků uložených v informačním systému pomocí on-line propojení se systémy CAD. Navíc management společnosti díky pokročilým reportům a nástrojům pro Business Intelligence získal silný nástroj pro strategické rozhodování a řízení společnosti.

Solution OverviewOrganization Size: 500 employees

Software and Services
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Project Server
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Dynamics AX

Vertical Industries
Architecture, Engineering & Construction

Country/Region
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(s)
Infinity a.s.

RSS