2 page Case Study
Posted: 3/19/2013
275
Rate This Evidence:

ŠKODA AUTO a.s. Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Automobilový výrobce – společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení Microsoft Windows Azure. Nahrazením původního řešení hostovaného pouze v lokalitě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, novými technologiemi využívajícími cloudové služby Azure a webové technologie Silverlight vytvořila společnost centralizovaný nástroj pro webové prezentace, který umožňuje standardizaci a sjednocení sdíleného obsahu vůči zákazníkům napříč všemi trhy. Řešení na platformě Microsoft přispívá k zefektivnění globální komunikace se zákazníky a interní spolupráce napříč geograficky oddělenými lokalitami. Díky webovým prezentacím založeným na cloudovém řešení se daří společnosti naplňovat kvantitativní i kvalitativní cíle v oslovení potencionálních zákazníků.

Situace

ŠKODA AUTO je automobilový výrobce s působností ve více jak 100 zemích po celém světě. Pro podporu marketingu a prodeje nových vozů poskytuje importérům připravené řešení národních webových prezentací a webového konfigurátoru vozů s jednotným obsahem a aplikací B2C.

Zvyšující se požadavky na multimediální obsah webu vyžadovaly změnu přístupu tak, aby společnost mohla vyhovět nárokům na dostupnost a rychlost odezvy ve všech místech působení společnosti ŠKODA AUTO a současně byla schopna poskytovat atraktivní marketingový obsah.

Hlavními nedostatky stávajícího řešení byly:

 • Nedostatečná prostupnost síťového připojení ze vzdálených lokalit
 • Nárůst nákladů spojených se zvyšováním kapacity hardwaru
 • Náročná integrace aplikací externích partnerů do prostředí ŠKODA AUTO
 • Nárůst požadavků na kvalitu multimediálního obsahu
 • Malé množství obrázků pro přesné zobrazení konfigurovaného modelu

Obchodní cíle

Na počátku projektu byly definovány cíle na nové řešení:

 • Zvýšení atraktivity marketingových prezentací ŠKODA AUTO se zaměřením na lokalizovaný obsah
 • Produktově přesná prezentace modelů v konfigurátoru vozů
 • Možnosti nabídnout marketingové aplikace i importérům ze vzdálených lokalit
 • Zkrácení doby Time-To-Web

Řešení

Původní verze aplikace Car Configurator byla založena na technologiích ASP.NET 2.0, MS SQL a CC Backbone. Webové prezentace byly spravovány pomocí řešení SharePoint Server 2007 hostovaného výhradně v lokalitě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

Společnost ŠKODA AUTO se rozhodla pro vyřešení výše zmíněných požadavků využít cloudové řešení. Výběr technologie byl proveden na základě feasibility study, kde byly porovnávány technologie:

 • Microsoft Windows Azure
 • Amazon
 • Akamai

Z této studie byla jako nejvhodnější pro podmínky ŠKODA AUTO vybrána technologie Microsoft Windows Azure. Následovalo vytvoření technologické studie proveditelnosti „Proof-of-concept“, která potvrdila výběr technologie, a na jejím základě vznikl dokument metodiky a strategie využití Azure platformy ve společnosti ŠKODA AUTO.

 Insert into case study

V dalších fázích projektu byla zahájena migrace vybraných stávajících aplikací a vývoj nových aplikací podle této koncepce. Zejména se jednalo o:

 • 3D Car Configurator
 • CMS K2
 • Aplikace se zaměřením na děti a vzdělávání (vyvíjena ve spolupráci s organizací BESIP a Ministerstvem školství)
 • Mobilní aplikace

Car Configurator
Car Configurator je aplikace, která sestává ze dvou částí. Klientská část řešení je implementována na moderní technologii pro webové prezentace Silverlight. Serverová část je sestavena z několika modulů, které zajišťují aplikační funkce umožňující uživateli provádět online výběr modelů vozů, jejich konfigurací a tyto konfigurace ověřovat.

 Insert into case study

Jedním z modulů aplikace je Car Configurator Image Proxy implementovaný jako služba na bázi Microsoft Windows Azure, která poskytuje klientské aplikaci vizuálně relevantní obrázky aktuálně konfigurovaného vozu. Tato služba komunikuje s renderovacím modulem a pro ukládání obrázků využívá úložiště Azure Blob Storage se zapnutou technologií CDN (Content Delivery Network) a pro ukládání informací o obrázcích vyžívá úložiště Azure Table Storage.

K2 CMS
K2 představuje robustní řešení CMS pro správu webové prezentace na úrovni globální, importérské, i na úrovni prodejců, a to ve všech zemích, kde společnost Škoda Auto působí. Řešení je implementováno na platformě Microsoft SharePoint 2010 a využívá platformu Microsoft Windows Azure na několika úrovních. Podobně jako v případě aplikace Car Configurator využívá službu Image Proxy k poskytování obrázků a dalšího statického obsahu uživatelům přes síť CDN. Dále jsou implementovány služby Windows Azure platformy, které integrují systém K2 CMS a systémy importérů. 

Jednou z takových služeb je agregátor obchodníků všech importérů. Cloudová služba poskytuje rozhraní importérovi k naplnění databáze jeho obchodníků, výsledný seznam je následně službou poskytován dalším aplikacím. Jednou z nich je například miniaplikace Dealer Locator integrovaná do systému K2 CMS, která díky tomuto seznamu umožňuje návštěvníkovi stránek ŠKODA AUTO filtrovat a rychle nalézt nejbližšího prodejce.

Přínosy

Díky implementaci cloudového řešení uživatelé získali:

 • Zjednodušení integrace importérských systémů do centralizovaných systémů ŠKODA AUTO
 • Snížení nákladů jak na straně ŠKODA AUTO, tak na straně dodavatele
 • Zvýšení dostupnosti
 • Centralizované místo přípravy webových stránek
 • Standardizaci a sjednocení procesu přípravy obsahu

Aplikace poskytla nové funkce a umožnila upravit současné procesy pro:

 • Standardizaci schvalování dokumentů obsahu
 • Sdílení dokumentace napříč všemi trhy
 • Spolupráci napříč geograficky oddělenými lokalitami

Úspora

ŠKODA AUTO stále výrazněji globalizuje své působení, a to nejen v oblasti prodeje vozů, ale i v oblasti marketingu. Aby byla společnost schopna nabízet stejnou úroveň marketingových služeb na všech trzích, potřebuje nové platformy pro komunikaci a řízení. Jednou z důležitých pomůcek je centralizovaný editační nástroj, který přináší výraznou úsporu času a zvýšení efektivity práce jak pro pracovníky interních útvarů ŠKODA AUTO, kteří se podílejí na přípravě obsahu, tak pro pracovníky marketingu importéra.

V podmínkách rychlého rozvoje webové prezentace pro marketingové účely společnosti ŠKODA AUTO je nutné poskytovat zákazníkům moderní, rychlé a celosvětově dostupné řešení, které bude respektovat nastupující technologické trendy a zajistí tak moderní marketingovou komunikaci.

*
* Růstová strategie ŠKODA AUTO potřebuje v oblasti online marketingu nová řešení a platformy pro globální, efektivní a rychlou komunikaci se zákazníkem, a právě webová prezentace založená na cloudovém řešení je nástrojem, který tuto komunikaci výrazně zefektivní, objektivizuje, a pomůže rychleji naplňovat kvantitativní a kvalitativní cíle v oslovení potencionálních zákazníků na cílových trzích. *

Ing. Prokop Outrata
vedoucí Prodejní a systémové integrace

*

Hlavní přínosy řešení:

 • Standardizace schvalování dokumentů obsahu
 • Sdílení dokumentace napříč všemi trhy
 • Spolupráce napříč geograficky oddělenými lokalitami
Solution OverviewOrganization Size: 25000 employees

Software and Services
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Silverlight 4
 • Windows Phone 7
 • Microsoft FAST Search Server 2010 For Sharepoint
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise

Vertical Industries
Motor Vehicle Parts Dealers

Country/Region
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(s)
Trask solutions a.s.

RSS