2 page Case Study
Posted: 11/30/2009
14
Rate This Evidence:

Katolska Skolan av Notre Dame Katolska skolan byter plattform

Under lång tid har undervisningen på Katolska Skolan av Notre Dame stötts av högre makter. På senare tid har även datorn blivit ett allt viktigare hjälpmedel. Nu satsar skolan på Windows 7 som ny IT-plattform för att göra undervisningen ännu effektivare.

 Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg är Sveriges största katolska skola. Den grundades 1873 då franska josefsystrar började undervisa elever som främst var barn till utländska diplomater. I dag är de flesta elever invandrare i första, andra och tredje generationen. De föräldrar som väljer att låta sina barn gå i skola här vill ha en katolsk kristen profil på undervisningen.

Skolan använder bland annat en pedagogik som bygger på ämnesövergripande tema-arbete där skilda aspekter bidrar till en helhetssyn på de aktuella områdena. Med detta sätt att arbeta är det extra viktigt att skolan har bra hjälpmedel – framför allt i form av datorer.

Ny IT-miljö betydligt snabbare

– Elevernas och lärarnas reaktioner hittills tyder på att de anser att den nya IT-miljön är betydligt snabbare, bättre, enklare och säkrare. Sammantaget innebär den nya plattformen att kvaliteten på undervisningen blir högre, säger John Mossop, ekonomiansvarig på Katolska Skolan.

– Den största omedelbara förbättringen för användarna är att det går fort att logga in, fortsätter han. Skillnaden är påtaglig.

I den gamla IT-miljön var det stora problemet att det tog för lång tid att starta datorerna. Under de tio minuter långa rasterna behöver lärarna för det mesta skriva ut dokument på datorn i lärarrummet inför nästa lektion. Tidigare hann de ofta inte det. Även elevinloggningarna ställde till med bekymmer.

Inloggningarna går på nolltid

– På grund av inloggningsproblem förlorade vi en stor del av lektionerna. I ett klassrum kunde det finnas 20–25 datorer. Det var alltid några som krånglade. På en lektion på 45 minuter kunde 25 minuter gå åt till att få i gång alla maskiner. Nu går inloggningarna på nolltid. Vi förlorar inte längre någon tid i undervisningen. Lärarna hinner förbereda sig bättre på rasterna inför nästa lektion. Det här betyder mycket för undervisningens faktiska resultat, , säger John Mossop.

Övergången till den nya webbläsaren Internet Explorer 8 har gått bra utan några kompatibilitetsproblem.

– Nu går det enklare att surfa med flikar. Det får eleverna stor nytta av, eftersom de ofta söker information på nätet, inte minst vid tema-arbeten. De kanske har varit inne på ett tiotal sidor när de måste gå tillbaka till en tidigare sida. När en flik öppnas från en annan flik får dessa nu samma färg. Därför är det enkelt att hitta flikar som har ett relaterat innehåll, säger John Mossop.

Skolan har cirka 100 datorarbetsplatser. Elever, lärare och övrig personal arbetar med Office-paketet och vissa enkla specialapplikationer. Tidigare hade skolan en blandning av Windows XP och Windows Vista.

En standardplattform att växa i

– Anledningen till att vi är så tidiga med Windows 7 är att vi behövde en standardplattform med den senaste teknologin som vi skulle kunna växa med, fortsätter John Mossop. Vi tyckte att det måste bli lättare i framtiden att uppdatera IT-plattformen och säkerhetsnivåerna.

Det var IT-konsultbolaget som skolan anlitar, AddPro AB, som rekommenderade en stor satsning på Windows 7. AddPro föreslog också att operativsystemet skulle distribueras till klienterna från servern.

I dag är nästan alla arbetsplatser uppgraderade. Det stora arbetet har varit den omfattande klientmigreringen. Skolans hårdvaruplattform är inte särskilt ny och kommer från flera olika leverantörer.

– Det upplevde vi som en utmaning vid uppgraderingen – men det har inte varit några problem. Det gick snabbt, enkelt och effektivt att flytta över den nya plattformen på de närmare hundra datorerna, säger John Mossop.

En stor fördel med det nya operativsystemet är att tiden för felsökning av klienterna har sänkts drastiskt. Det går också att eliminera eventuella problem betydligt fortare än tidigare.

– Såväl skolans elever som lärarna är imponerade av att vi redan har Windows 7 på våra datorer. För en gångs skull ligger vi långt framme även på teknikens område, säger John Mossop.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Solution Overview
Organization Profile

Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg är Sveriges största katolska skola. Den finns i Örgryte, men upptagningsområdet är hela Göteborg med omnejd. Skolan har cirka 400 elever i förskola och grundskola. Nästan alla elever – över 90 procent – har utländsk bakgrund. De är invandrare i första, andra och tredje generationen. Skolans elever och personal kommer från 52 länder och talar sammanlagt 38 olika språk.


Software and Services
  • Windows Server
  • Windows

Vertical Industries
Education

Country/Region
Sweden

Languages
Swedish

Partner(s)
AddPro

RSS