Početna stranica
Poslovni korisnici
Sigurna kupnja i aktivacija
Osnove kupnje
Najčešća pitanja
Aktiviranje Microsoft proizvoda
Da li je vaš softver originalan?
Obratite nam se
Primjena i upravljanje licencama
Pregled
Aktivirajte vaše licence
Aktivirajte Software Assurance
Upravljanje licencama