2 page Case Study
Publikováno: 2/13/2013
30
Ohodnoťte tuto studii:

Vysoká škola ekonomická v Praze Nástroje od Microsoft Online Services slouží na VŠE k výuce studentů Fakulty mezinárodních vztahů

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze připravuje každý rok stovky budoucích manažerů, politologů a diplomatů na jejich nadcházející profesní kariéru. Součástí vedlejší specializace Informační a prezentační technologie v praxi je přitom od letošního roku také výuka nástrojů pro efektivní týmovou komunikaci a spolupráci od společnosti Microsoft. Pro výuku předmětu Manažerská informatika 4 si přitom škola zvolila řešení Microsoft Online Services, které ji potřebné IT nástroje i infrastrukturu nabízí ve formě Cloud computingu.

Situace

Komunikace ve firmě jako základ

Efektivní komunikace ve firmě je naprostý základ jejího budoucího úspěchu,“ říká doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., odborný garant nově vzniklého předmětu Manažerská informatika 4. „ Naším úkolem je připravit naše studenty na reálné situace, které budou muset v budoucím zaměstnání jako manažeři a členové často mezinárodních týmů řešit. Proto jsme od akademického roku 2010/11 připravili předmět, který naučí studenty pracovat s nástroji Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint a dalšími, se kterými se v praxi v českých i zahraničních firmách běžně setkají,“ dodává. Fakulta hledala způsob, jak svým studentům nabídnout praktické zkušenosti se způsoby řešení vnitrofiremní komunikace prostřednictvím moderních IT nástrojů od společnosti Microsoft, a jak jim zpřístupnit praktickou zkušenost s těmito nástroji. Jenže IT infrastruktura VŠE není postavena primárně na technologiích od společnosti Microsoft, takže zpřístupnění těchto nástrojů by si vyžádalo velké dodatečné investice i poměrně hodně času, neboť o jejich instalaci a konfiguraci by se muselo postarat výpočetní centrum, které nemá dostatečné kapacity pro tyto technologie. Navíc základem, na kterém se VŠE snaží budovat všechny předměty zaměřené na získání a osvojení si praktických zkušeností, jsou prakticky zaměřené domácí úlohy a semestrální projekty, na nichž studenti pracují z domova. Kromě samotného zpřístupnění infrastruktury by tak bylo nutné vyřešit i problém zabezpečeného vzdáleného přístupu pro studenty nového předmětu.

Řešení

Online Services nabídly rychlé a efektivní řešení

Fakulta se proto rozhodla hledat alternativní řešení, které by požadované serverové nástroje i infrastrukturu zpřístupnilo studentům rychle, levně, bez nutnosti jakýchkoliv zásahů do centrální školní IT infrastruktury vybudované na odlišné technologické základně a s možností přístupu z libovolného počítače připojeného k internetu. Jako cenově i časově nejvýhodnější se přitom ukázal balíček služeb Microsoft Online Services - Office 365, který nabízí plnohodnotný přístup k Exchange Serveru, SharePoint, Office Communications Serveru a Live Meeting prostřednictvím Cloud computingu. Přístup je tak možné studentům zřídit prakticky okamžitě, bez jakékoliv nutnosti pořizování vlastní hardwarové infrastruktury, instalace serverových aplikací, jakýchkoliv zásahů do stávající IT infrastruktury či potřeby asistence ze strany výpočetního centra. Veškeré ovládání nastavení a zřizování účtů zvládne i běžný uživatel. Využití nástrojů Microsoft Online Services je tak doslova ideálním řešením pro případy, jako je tento, kdy je potřeba podobnou sadu nástrojů zpřístupnit jen omezené skupině uživatelů v rámci velké organizace. Roční náklady na provoz 20 studentských a 1 učitelské licence jsou pak dokonce nižší, než náklady na prosté pořízení samotného fyzického serveru, který by byl pro chod veškerých těchto aplikací potřeba.

Roční poplatky za licence Microsoft Online Services jsou nižší, než mzdové náklady IT odborníků, kteří by nám tyto aplikace nainstalovali, nakonfigurovali a zpřístupnili studentům zvenčí. A to vůbec nemluvím o nákladech na fyzický server, licence, údržbu, správu, pravidelné aktualizace těchto aplikací a pravidelnou obnovu hardware,“ říká doc. Kubálek.

Finálnímu výběru Microsoft Online Services přitom předcházelo ještě 30 denní testování, které Microsoft nabízí každému, kdo se o nástroje Online Services zajímá, zcela zdarma. Ještě před zakoupením licencí se tak mohl vyučující seznámit s možnostmi, které Online Services nabízejí, a hlavně mohl začít pracovat na přípravě osnov nového předmětu ještě před zakoupením uživatelských účtů. I díky tomu bylo možné zahájit výuku nového předmětu v rekordně krátkém čase.

Přínosy

Za 1 semestr se studenti naučí práci se SharePointem i dalšími nástroji

V novém předmětu Manažerská informatika 4 se studenti VŠE učí zejména využívat SharePoint jako nástroj pro týmovou komunikaci a spolupráci. Během jednoho semestru se naučí sami vybudovat firemní intranet, včetně využití pokročilých funkcí jako jsou oznámení, ankety, sdílené prostory pro dokumenty či využívání předpřipravených webových částí. Studenti se také podrobně seznámí s prostředím aplikace Outlook i s možnostmi práce s kalendářem, úkoly a kontakty v týmu a jejich návaznosti na prostředí SharePointu. Své znalosti si přitom ověří nejen v prakticky zaměřených testech, ale také v seminární práci, kterou v závěru předmětu obhajují před svými kolegy. Po absolvování předmětu student mimo jiné umí prezentovat svoji firmu ve formě webových stránek, umí vybudovat intranet a vytvářet týmové weby. Do praxe si tak odnáší cenné znalosti, které by se jinak musel složitě učit až při svém zaměstnání, a to bez možnosti si své dovednosti nanečisto vyzkoušet a ověřit.

Díky využití odděleného prostředí Microsoft Online Services si přitom mohou studenti „beztrestně“ zkoušet libovolné funkce, aniž by jakkoliv ovlivnily chod školní IT infrastruktury a na svých semestrálních projektech mohou stejně dobře pracovat ve škole, na koleji, doma anebo třeba se svými kolegy z notebooku někde v kavárně. K předmětu vznikl učební text, který studenti mají k dispozici v e-learningové opoře včetně promítané prezentace a dalších doprovodných souborů. Výuka byla zaznamenána a je veřejně dostupná (http://multimedia.vse.cz).

Microsoft Online Services nám velice pomohly při přípravě nového předmětu Manažerská informatika 4. Bez jejich využití by bylo prakticky nemožné podobně prakticky koncipovaný předmět vytvořit. Nebylo třeba nic instalovat ani konfigurovat. Vše bylo k dispozici rychle a za přijatelný měsíční poplatek,“ říká doc. Kubálek. „ Do budoucna si dovedu představit, že bychom třeba stejnou formou připravili i fakultní intranet a využili jsme i dalších možností, které nám Microsoft Online Services nabízejí,“ uzavírá.

Vybraná případová studie
RSS