2 page Case Study
Publikováno: 2/19/2013
14
Ohodnoťte tuto studii:

CÍGLER SOFTWARE, a.s. On-line fakturace iDoklad ukazuje živnostníkům sílu cloudu

Služba iDoklad nabízí od ledna 2011 usnadnění práce všem českým živnostníkům – on-line fakturaci, včetně automatického generování a rozesílání faktur, přehledu nesplacených faktur, hlídání limitů pro přihlášení se k DPH a přípravy podkladů pro účetní. Vše je uživatelům dostupné ve formě bezplatné služby. Atraktivní nulovou cenu mohla firma nabídnout i díky tomu, že služba funguje v cloudu od společnosti Microsoft na platformě Windows Azure. Autoři navíc plánují rozšířit službu do všech zemí EU.

Situace

Na začátku byla myšlenka na propagaci služeb a oslovení živnostníků

Za službou iDoklad stojí česká společnost Cígler Software, která se zabývá vývojem, implementací a podporou informačních a účetních systémů již od roku 1990. V současné době pokrývá portfoliem produktů řady Money všechny segmenty trhu – od malých přes středně velké společnosti až po velké nadnárodní koncerny. Nyní se firma zaměřila na velmi početnou skupinu živnostníků, kteří si často vystačí s daňovou evidencí namísto účetnictví, ale přesto potřebují vystavovat faktury. Z nich se právě mohou rekrutovat malé firmy a tudíž budoucí uživatelé ekonomických systémů Money. Z celkových více než dvou milionů českých živnostníků jich patří asi 720 000 do skupiny ekonomicky aktivních, kteří vedou daňovou evidenci. A to je právě cílová skupina, kterou firma chtěla svou službou oslovit. Navíc iDoklad výhledově může nabídnout i placené služby anebo vydělávat na svůj provoz prodejem reklamy. Cílem pro rok 2011 se stalo 10 000 aktivních uživatelů služby iDoklad.

Cloud byl pro firmu desetkrát levnější

Když byl koncept celé služby připravený, musela společnost Cígler Software vyřešit další otázku – provozní náklady. Samotný vývoj aplikace pro vývojářskou společnost nebyl sebemenším problémem. Vývojářské nástroje, lidské zdroje i potřebné know-how má firma k dispozici. Jenže služba, kterou potenciálně může využívat jen v České republice 720 tisíc uživatelů, potřebuje mít k dispozici také odpovídající IT infrastrukturu. Navíc se vystavování faktur živnostníky v praxi odehrává de facto v libovolném čase, je proto potřeba pokud možno zajistit dostupnost v režimu 24/7. Dále je také třeba zohlednit fakt, že zátěž může být často nárazová, protože kupříkladu ke konci roku, a ostatně i ke konci každého kalendářního měsíce, bývá pravidelně vystavováno více faktur. Navíc bylo potřeba, aby infrastruktura byla připravená jak na plynulý, tak skokový nárůst uživatelů. Firma dost dobře nemohla předpovědět, jak bude růstová křivka vypadat.

Na výběr byly tedy tři alternativy řešení. Varianta číslo jedna byla provozovat IT infrastrukturu ve vlastních prostorách a vlastními silami. Tuto variantu firma ale velice rychle zavrhla, protože by to vyžadovalo nejen obrovské počáteční investice, což při uvážení bezplatného poskytování služby není rozhodně ideální, ale také nutnost dodatečných investic pro zajištění provozu v režimu 24/7 a zajištění například záloh pro konektivitu do internetu. Druhou alternativou bylo využití datového centra pro vlastní IT infrastrukturu. To by vyřešilo otázku dostupnosti, dostačující konektivity i otázku fyzického zabezpečení serveru. Nicméně v přepočtu na jednoho uživatele vycházely jen v provozní náklady na 560 Kč měsíčně. Ročně by tak jeden uživatel vyšel firmu na 6 720 korun plus rozpuštěné investiční náklady. Třetí variantou bylo nasazení služby iDoklad v cloudu na platformě Windows Azure od společnosti Microsoft. Tam se cena zastavila na 3,60 USD – tj. zhruba 62 korunách – měsíčně. Windows Azure navíc nabídl garantovanou dostupnost infrastruktury na úrovni 99,9 % na měsíční bázi – tedy s maximální celkovou dobou výpadku 43 minut měsíčně – a nabídl také možnost neomezeného a zejména okamžitého nárůstu kapacit. Právě tento požadavek přitom může být v budoucnu více než reálný. U podobných online služeb stačí jediný článek v novinách nebo dokonce reportáž v televizi a počet uživatelů vzroste o několik tisíc během pár desítek minut, na což by firma při využití vlastní infrastruktury nemohla dostatečně rychle reagovat, služba by se stala nedostupnou a ztratila by tak brzy své uživatele i dobré jméno. Navíc by tím iDoklad nesplnil svůj primární cíl propagace služeb společnosti a naopak by její jméno mohl poškodit. Windows Azure se tak ukázal nejen jako nejlevnější varianta, ale také jako jediná možná. Na straně provozovatele přitom odpadly jakékoliv další náklady spojené s údržbou serverů, jejich monitorováním, obměnou nefunkčního hardwaru atd.

Vývoj trval stejně dlouho jako pro Windows Server

Volba Windows Azure měla vliv i na vývoj samotné aplikace. Vývojáři společnosti totiž byli zvyklí programovat pro prostředí Windows Server 2008. Prostředí Windows Azure se však v některých aspektech odlišuje. Firma se proto před definitivním rozhodnutím o vytvoření aplikace na Azure rozhodla podrobit obě prostředí srovnávacím testům. Po měsíci se potvrdilo, že aplikace bude pod Windows Azure bez problémů fungovat, a vývoj mohl začít. Samotná práce pak zabrala firmě stejně času, jako kdyby vyvíjela pro prostředí Windows Server.

Přínosy

Lokální služba s celoevropským potenciálem

Nasazení iDokladu do cloudu na platformě Microsoft Windows Azure však kromě desetkrát nižších provozních nákladů přineslo firmě i další výhodu. Mohla o své službě začít uvažovat v globálním měřítku. Po stránce provozních nákladů je totiž u cloudu jedno, jestli službu provozujete v jedné zemi pro 10 000 uživatelů anebo ve 27 státech a 4 časových pásmech třeba pro milion lidí. U služby, která je plně samoobslužná, což u iDokladu bezezbytku platí, není třeba najímat žádné další lidi, není třeba konfigurovat hardware, nic. Stačí jen párkrát kliknout a navýšit, anebo také snížit pronajatou kapacitu tak, aby vyhovovala aktuálním nárokům na hardware. Navíc obrovská přenosová kapacita dostupná v datových centrech společnosti Microsoft je stavěná na to, aby byla schopná stejně dobře obsloužit uživatele z České republiky, Německa nebo třeba Rumunska, podobně jako to umí jiné cloudové služby Microsoftu jako Windows Live Messenger, Microsoft Bing apod. Firma si proto už registrovala pro svoji službu domény ve všech členských státech EU a brzy plánuje s iDokladem expandovat i do zahraničí.

Vybraná případová studie
RSS