2 page Case Study
Publikováno: 3/21/2013
6
Ohodnoťte tuto studii:

TÜV SÜD Czech, s. r. o. System Center Essentials přinesou TÜV SÜD lepší správu i dostupnost IT

TÜV SÜD je vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah jejích aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb. V České republice pro ni pracuje na 350 zaměstnanců, kteří ke své práci využívají rozsáhlou serverovou infrastrukturu 50 serverů. Nad nimi bude nově dohlížet Microsoft System Center Essentials.

Situace

Firma chtěla sjednotit monitoring a správu
TÜV SÜD už v minulosti nad všemi důležitými servery využívala některé nástroje pro usnadnění jejich správy a údržby. O monitorování Microsoft SQL Serveru a Internet Information Services se staraly sady skriptů, které si IT oddělení firmy připravilo, pro inventarizaci hardware a software firma využívala samostatné řešení, virtuální servery spravovala a dohledovala z dalšího řešení a pro podporu uživatelů koncových stanic firma využívala další samostatný nástroj, se kterým ovšem byly problémy, neboť část koncových stanic ve firmě využívá Windows 7 a část ještě Windows XP, díky čemuž bylo nutné využívat dvě různé verze programu pro vzdálený přístup k počítačům. V roce 2011 se proto TÜV SÜD po konzultaci se společností SOLEDPRO rozhodla nasadit Microsoft System Center Essentials, který by ji za cenově atraktivních podmínek pomohl vyřešit automatizovanou správu a údržbu jak všech 50 serverů, tak i všech 350 koncových stanic. Firma totiž na správu rozsáhlé infrastruktury měla k dispozici jen 3,5 úvazku IT technika, což při fyzickém rozmístění serverů i desktopů v 10 různých lokalitách v ČR zároveň znamenalo značné časové vytížení celého IT oddělení.

Řešení

Pilotní provoz začal na nejkritičtějších systémech
TÜV SÜD se po dohodě se SOLEDPRO, který System Center Essentials dodával, rozhodla celou implementaci rozdělit do dvou fází. V rámci první fáze šlo o to systém nejprve otestovat na klíčových serverech a na správě několika uživatelských stanic a naučit se ho správně ovládat. Pro pilotní provoz byly zvoleny servery pro firemní ERP systém E-Synergy, Microsoft SQL Server s databázemi ERP a CRM systému, Webový a intranetový server Internet Information Services a poštovní server Microsoft Exchange Server. Monitorovací nástroje přitom byly nasazeny jak na software, tak i na hardware, a to zejména z důvodu proaktivního předcházení potenciálním problémům. IT oddělení chtělo mít jistotu, že bude kupříkladu včas informováno o situaci, kdy některý z pevných disků na příslušných serverech bude vykazovat blížící se poruchu či nedostatek diskového prostoru.

Nové nástroje pomohly s optimalizací databáze
System Center Essentials už v samotném pilotním provozu přinesly řadu pozitiv. Dokázaly totiž svými funkcemi pokrýt celou řadu funkcí, kterou ani všechny čtyři různé doposud užívané nástroje pro správu a údržbu nabídnout nedokázaly. Navíc díky přímé provázanosti s ostatními produkty Microsoftu nabízí System Center Essentials i detailní monitoring procesů probíhajících například uvnitř SQL Serveru. To firma ostatně už aktivně využila, při hledání konkrétních databázových operací, které neadekvátně vytěžovaly virtuální server. Díky tomu se podařilo identifikovat problematickou operaci a optimalizovat její zdrojový kód tak, aby nebylo nutné navyšovat hardwarové prostředky pro virtuální stroj, na kterém databáze funguje.

Přínosy

System Center Essentials přinesly přehlednější a rychlejší správu
Dalším pozitivem bylo také výrazné zpřehlednění a zefektivnění správy a údržby serverů. Vše bylo najednou dostupné z jedné konzole a s maximální přehledností. A to i přesto, že TÜV SÜD pro virtualizaci serverů historicky využívá jinou platformu než Microsoft Hyper-V, která přišla v roce 2008. IT oddělení si také pochvaluje možnost detailního nastavení nekritických upozornění, které do značné míry přispívají k předcházení výpadkům serverů. Firma také využila možnost řízené distribuce aktualizací pro koncové stanice jak na platformách Windows 7 tak i na starší Windows XP.

Po vyhodnocení pilotního provozu přijde další rozšiřování
Pilotní provoz, který bude ještě pár měsíců trvat, zatím vyvolává pozitivní odezvu. Sami zaměstnanci IT oddělení pozitivně hodnotí také fakt, že při znalostech administrace platformy Windows Server, která ve firmě reprezentuje drtivou většinu serverů, je práce se System Center Essentials již velice intuitivní. Pozitivní je také fakt, že po licenční stránce je System Center Essentials schopen pokrýt nejen všech 350 koncových stanic (celkově jich může být až 500), ale také celou nezvykle rozsáhlou serverovou infrastrukturu čítající 50 fyzických a virtuálních serverů.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 350 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft System Center Essentials

Stát/Region
Česká republika

Jazyk
Čeština

Partneři
SOLEDPRO s. r. o.

RSS