2 page Case Study
Publikováno: 4/22/2013
21
Ohodnoťte tuto studii:

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Lepší přístup a nižší náklady s Exchange 2010

Širší možnosti zabezpečení e-mailů, lepší přístup k informacím, propracovanější způsob archivace či celkově jednodušší správa systému byly hlavními důvody, které vedly Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy (FaF UK) k rozhodnutí upgradovat z produktu MS Exchange Server 2007 na MS Exchange Server 2010. Zavedením nejnovější verze řešení došlo především ke snížení nákladů a zefektivnila se komunikace všech uživatelů.

Situace

Širší možnosti zabezpečení e-mailů, lepší přístup k informacím, propracovanější způsob archivace či celkově jednodušší správa systému byly hlavními důvody, které vedly Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy (FaF UK) k rozhodnutí upgradovat z produktu MS Exchange Server 2007 na MS Exchange Server 2010. Zavedením nejnovější verze řešení došlo především ke snížení nákladů a zefektivnila se komunikace všech uživatelů.

Pro nasazení MS Exchange Serveru 2010 na FaF UK hovořily nejen nové vlastnosti řešení, ale i stabilita produktů a dlouhodobé pozitivní zkušenosti s předchozími verzemi systému od společnosti Microsoft. Rovněž plná kompatibilita s předchozím řešením, kontinuita využívání OWA (Outlook Web Access) či plný přístup z Outlooku prostřednictvím Outlook Anywhere, neboli synchronizace e-mailů přes internet bez nutnosti VPN, hrály při výběru nového systému klíčovou roli.

Před instalací Exchange Serveru 2010 panovala na FaF UK nejtíživější situace zejména okolo způsobu archivace, kdy archivované e-maily nebyly dostupné přes webové rozhraní ani mobilní telefony. Pro uživatele byl limitující také fakt, že webový klient pracoval pouze v prostředí internetového prohlížeče Internet Explorer. V nové verzi už mohou studenti využívat i ostatní prohlížeče, jako je například Firefox nebo Safari.

Řešení

Samotné zavedení Exchange Serveru 2010 se po krátké přípravné fázi podařilo uskutečnit během 14 dnů. Samotná implementace byla realizována tak, že se ke stávajícímu serveru paralelně nasadil nový Exchange 2010, který byl nakonfigurován, a to včetně OWA a Outlook Anywhere. Následně byla na vnitřním a vnějším firewallu upravena pravidla pro publikaci nového Exchange serveru a OWA. Poté byla zahájena postupná migrace mailboxů po jednotlivých pracovištích, na což navázal přesun mailboxů všech studentů fakulty. Po dokončení migrace byl starý Exchange Server 2007 odstraněn z infrastruktury. Díky paralelnímu fungování obou Exchange Severů mohl převod e-mailových schránek probíhat za plného provozu, takže nedošlo k žádnému omezení práce uživatelů.

Vzhledem k antispamové a antivirové ochraně byl Exchange 2010 doplněn ještě o produkt ForeFront 2010 for Exchange. Mimo to server spolupracuje také se systémy ForeFront Threat Management Gateway, Data Protection Manager 2010 Beta a s Office Sharepoint Server 2007.

*
* Mezi největší přínosy nového řešení patří snížení nákladů v oblasti podpory uživatelů o 25 %, dále lepší, univerzálnější a propracovanější mobilní a webový přístup. Vedení fakulty nejvíce oceňuje možnosti zabezpečení citlivých e-mailů a správci IT zase zjednodušení správy system. *

Ladislav Rudišar
vedoucí útvaru výpočetní techniky Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

*

Do budoucna plánuje FaF UK v souvislosti s úpravou telefonní ústředny nasazení Unified Messagingu.

Přínosy

Hlavní přínosy řešení jsou:

  • Snížení nákladů na podporu uživatelů o 25%
  • Archivace emailů
  • Přístup přes webového klienta prostřednictvím více webových prohlížečů
  • Přístup přes mobilní telefon
  • Bezpečnost
  • Antivirová a antispamová ochrana komunikace
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 2500 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Microsoft Forefront Protection 2010 For Exchange Server

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

Jazyk
Čeština

Partneři
EMWAC Group s.r.o.

RSS