2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
8
Ohodnoťte tuto studii:

MANUTAN-CZ Absolutní přehled o skladu ve společnosti Manutan zajišťuje Microsoft Dynamics NAV

Společnost Manutan působí jako dodavatel vybavení provozů, dílen, skladů a kanceláří. V souvislosti se svým rozvojem se rozhodla pro rozšíření informačního systému Microsoft Dynamics NAV tak, aby zlepšil obchodní procesy související s velkým skladem. Díky tomu nyní může počítat s nesrovnatelně lepším přehledem o stavu skladu a minimální chybovostí ze strany jeho uživatelů.

Výchozí stav

Společnost Manutan s.r.o., (do konce roku 2005 pod jménem Plus - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o.) byla založena v roce 1993 a původně se zabývala výrobou ruční manipulační techniky s širokým sortimentem ručních vozíků, přepravních plošin atd. V roce 1994 k této činnosti přistoupily další aktivity již obchodního charakteru v oblasti distribuce pojezdových kol. Obě uvedené komodity zůstaly důležitou součástí nabídky dodnes. Zásadní změna v činnosti firmy Plus nastala v roce 1995, kdy na trh v České republice vstoupila vydáním zásilkového katalogu s vybavením pro sklady, dílny a kanceláře. Závěrem roku 1998 se firma Plus stala součástí evropské skupiny Manutan International - dodavatele vybavení provozů, dílen, skladů a kanceláří, jejíž dceřiné společnosti působí ve 20 zemích Evropy. V září 2005 se firma Plus přesunula do nového logistického centra v Ostravě - Třebovicích, ze kterého v současnosti expeduje zboží pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko.

Obchodní cíle

Nový informační systém pro správu skladu měl splňovat následující požadavky:
  •  Automatizace obchodního procesu
  •  Zprůhlednění a optimalizace procesu skladování zboží
  •  Maximální podpora marketingu (CRM)
  •  Automatická výměna dokumentů mezi centrálou a pobočkou
  •  Vytvoření nástrojů pro odstranění chybovosti uživatelů
  •  Automatizace procesů s dodavateli, přepravci, Českou poštou atd.

Řešení

Na jaře 2005 se společnost Manutan rozhodla pro přesun do nových prostor s novým skladem a přihrádkovým vedením skladu. Externí firma vytvořila fyzický návrh skladu s dostatečnou kapacitou na dobu několika následujících let. V rámci této návrhové fáze byla přizvána i společnost Navisys a došlo k optimalizaci skladu i z hlediska řízení skladu. Následoval standardní průběh projektu: analýza, návrh a customizace, testování, nastavení demodatabáze, školení uživatelů, testování ze strany zákazníka, zpracování připomínek. V létě 2005 byl Dynamicky řízený sklad spuštěn v ostrém provozu.

Firma Manutan má i nyní řešení založené na produktu Microsoft Navision 3.70B, ale rozšířené o modul Správce skladu. V současné době pracuje funkčnost pro centrálu, která je v ČR, a čtyři pobočky (Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko). Databáze je umístěna v ČR a pobočky na ni vzdáleně přistupují. Firma Manutan s.r.o. garantuje zákazníkovi dodání zboží (katalogový prodej) do 24 hodin pro ČR a během 48 hodin u zahraničních objednávek . Zboží musí být neustále na skladě v optimálním množství pro prodej.

V centrále je fyzicky umístěn centrální sklad a pobočky z něj expedují (pobočky nemají svůj vlastní sklad). Mezi centrálou a pobočkami probíhá automatická výměna dokumentů (objednávky, potvrzení objednávky a expediční příkazy). Pobočky mají on-line informace o stavu skladu zásob na centrále a o množství, které mohou z tohoto stavu zákazníkovi dodat, popřípadě kdy je plánováno další zásobení zbožím. Karty zboží v systému jsou řízeny centrálně a jsou synchronizovány z centrály do poboček. Kalkulace cen zboží je řešena také centrálně pomocí speciálního modulu Kalkulace zboží.

Sklad je rozdělen na několik zón. Sklad obsahuje paletové regály (pro různé třídy – výšky zboží), přihrádkové regály, volnou plochu pro umísťování nadrozměrného zboží, např. skříně. Sklad je nastaven jako dynamický. To znamená, že většina zboží nemá dáno své pevné místo ve skladě a je naskladňováno a vyskladňováno dynamicky.

Systém například řeší i situaci, kdy dodavatel neplní parametry objednávky (množství, způsob balení) a nedodává zboží balené tak, jak deklaroval. Při příjmu je možné tyto rozpory zohlednit. Skladník tak může upravit způsob i třídu balení.

V případě nadrozměrného zboží, které přesahuje standardní velikost paletového místa v regálu, skladník zadává i přesah (zda zboží bude přesahovat o jedno nebo dvě paletová místa). Na základě přesahu je poté navržena přihrádka ve skladu, která má po stranách potřebné místo. Přihrádky, do kterých zboží přesahuje, jsou zablokovány a uvolněny až v okamžiku spotřeby celého balení. Systém naskladňuje zboží tak, aby bylo ve skladu udržováno co nejvíce buněk, ve kterých je možné naskladnit zboží s přesahem. Aby nedocházelo k omezení manipulace s technikou, nejsou buňky pro zboží s přesahem situovány na krajích nebo mezi sloupy.

Přínosy

Zavedením Dynamicky řízeného skladu na základech systému Microsoft Navision 3.70B došlo k urychlení a automatizaci procesu zpracování a expedice zásilky - zefektivnění od založení nové zakázky, přes naskladnění až po závěrečnou expedici.

Dispečer skladu má k dispozici nástroj, který mu zobrazí aktuální obsazenost skladu pro jednotlivé typy regálů respektive přihrádek. Má tak jasný přehled, která třída skladu (typ přihrádky) je obsazena a na kolik procent, může plánovat návozy nového zboží a také případně včas přeorganizovat sklad.

Dále má jasný přehled o dílčím i celkovém obsazení skladu a o dostupnosti volných kapacit. Pracovníci jsou tak schopni dodané zboží nejen rychle umístit, ale i rychle dohledat.

Díky automatizaci celého procesu je i inventura daleko snazší a průhlednější než před implementací nového systému řízení skladu. Komunikace mezi centrálou a pobočkami je plně automatizovaná. Nový systém správce skladu a jeho kontrola dává jen minimální prostor k chybovosti uživatelů. Funkčnosti, kontroly a okamžité přehledy se stávají skutečně efektivním nástrojem pro správu skladu.*
* Naše společnost průběžně rozšiřuje sortiment nabízeného zboží a stále pracuje na zdokonalování služeb poskytovaných zákazníkům. Součástí této strategie je i budování kvalitního informačního systému, který se již dávno stal jedním ze základních pilířů naši činnosti. Neustálý vývoj informačního systému nám umožňuje optimalizovat pracovní procesy, provádět jejich automatizaci, snižovat provozní náklady a především zvyšovat spokojenost našich zákazníků. *

Jan Švenda
IT manager společnosti Manutan s.r.o.

*

Vybraná případová studie
RSS