2 page Case Study
Publikováno: 5/13/2013
19
Ohodnoťte tuto studii:

Vysoké učení technické v Brně Technologie Microsoft pomáhají VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně se jako jediná technická vysoká škola z České republiky dostala do mezinárodního žebříčku Top 500 nejlepších světových univerzit, který v říjnu 2006 publikoval list The Times. Zásluhu na tom má mimo jiné i dlouhodobá strategie zvyšování kvality vzdělávání, restrukturalizace administrativních a řídicích činností universitních pracovišť. Využívání technologií Microsoft v Centru vzdělávání a poradenství Vysokého učení technického v Brně v letech 2003-2007 výrazně zvýšilo konkurenceschopnost pracoviště.

Situace

Centrum vzdělávání a poradenství Vysokého učení technického v Brně, po restrukturalizaci Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, je jednou z centrálních součástí universitní veřejné vysoké školy spolu s dalšími osmi fakultami této vysoké školy. Posláním institutu je organizace vzdělávacích aktivit, rozvoj lidských zdrojů, profesní poradenství, poradenství k evropským vzdělávacím programům a universita třetího věku. Institut je řešitelem rozvojových projektů MŠMT, poskytuje servis řešitelům projektů ESF (Evropského sociálního fondu) VUT v Brně a koordinuje vlastní ESF projekty na téma humanizace technické výuky, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, adaptabilita pracovníků univerzity a spolupráce středních technických škol s průmyslovými podniky.

Pracoviště dlouhodobě používá technologické řešení společnosti Microsoft od verze SharePoint Portal 2001 včetně příslušného ostatního softwarového vybavení. Jedině tyto technologie byly schopny pokrýt široké spektrum požadavků na podporu celého životního cyklu vzdělávacího procesu, od průzkumů požadavků trhu, týmovou práci a spolupráci při vývoji vzdělávacích studijních programů, přes sdílení a verzování dokumentů všech typů až po pilotní ověřování a vlastní podporu výukového procesu. Důležitým aspektem pro upgrade řešení bylo zvýšení uživatelského prostředí pro správu webových portálů, zvýšená podpora řízení projektů, customizovaný uživatelský přístup na portál, řízení toku dokumentů a zejména možnost použít portál jako repositář výukových dokumentů pro distanční podporu výuky a e-learning.

Obchodní cíle

Cílem nového řešení bylo zajistit robustní, jednotný a zabezpečený přístup na datové úložiště (Microsoft SQL Server) pro ostatní aplikace Microsoft a aplikace partnerských řešení (Marketing Manager), zjednodušit interní a externí komunikaci při řízení národních a mezinárodních programů a projektů (Microsoft Office SharePoint Portal Server, Microsoft Project Server), a připravit tak výkonnější řešení pro správu a řízení výukových procesů Institutu celoživotního vzdělávání (Microsoft SharePoint Learning Kit).

Řešení

Nasazení uvedených produktů je typické pro vzdělávací střediska, centra celoživotních vzdělávání universitních pracovišť, řešitele evropských vzdělávacích projektů, poskytovatele vzdělávacích a s tím souvisejících služeb.

Na základě zkušeností z implementací a provozem aplikací od platformy roky 2001 byly nové technologie postupně nasazeny a využívány v rekordně krátké době, tj. řádově během dnů až několika týdnů.

VUT v Brně v prosinci 2003 podepsalo tříletou smlouvu Microsoft Campus Agreement. Tato smlouva byla v prosinci 2006 prodloužena na další rok 2007. Serverové a portálové produkty byly zakoupeny z prostředků ESF - projektů řešených Centrem vzdělávání a poradenství VUT v Brně.

Přínosy

Mezi hlavní přínosy nového řešení patří:

 • Snížené náklady na administraci procesů
 • Správa, verzování a archivace dokumentů
 • Automatizace rutinních operací s obsahem portálu pomocí Workflow
 • Komunikace s ostatními uživateli pomocí přímé komunikace Instant Messaging (IM), možnost operativního plánování času podle propozic z Microsoft Project Serveru 2007
 • Zlepšení podpory týmové spolupráce v rámci řešených projektů
 • Nové funkcionality Enterprise Content Managementu (ECM)
 • Využití nejnovějšího licencování LMS s plnou podporou integrace do SharePoint
 • Úprava poskytovaných dat na základě požadavků klientů, řízení informací pro klienty kurzů
 • Úplná kontrola nad přístupovými právy uživatelů pomocí plánování skupin oprávnění
 • Podpora vývoje materiálů
 • Průzkumy
 • Správa a zabezpečení dat (AD, SQL, ISA)
V letech 2005-2007 se zvýšil obrat pracoviště z 2-5 mil. Kč ročně na 20 – 30 mil. Kč ročně. Technologie společnosti Microsoft umožnila zvýšit kapacitu a podporu účastníků celoživotního vzdělávání až na 2300 osob ročně. Významná je časová úspora – při řízení porad, zadávání úkolů, administraci a řízení projektů.

*
* Technologické řešení společnosti Microsoft nám trvale rozšiřuje možnosti podpory celého vzdělávacího cyklu a zkvalitňuje informační a komunikační podporu v našich vzdělávacích projektech. *

Vlastimil Bejček
ředitel Institutu celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně

*
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 100 zaměstnanců

Software a služby
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Sharepoint Designer
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Windows Vista

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Řízení nákladů

IT téma
Ukládání dat

Jazyk
Čeština

RSS