2 page Case Study
Publikováno: 11/1/2009
51
Ohodnoťte tuto studii:

McDonalds CR s.r.o. McDonald’s zvyšuje produktivitu o 20 % díky systému Microsoft® Office 2010

„Při práci na určitých projektech je nutné získávat informace od několika členů týmu. Díky spoluvytváření lze všechny tyto vstupy zapracovat současně. Jen tato funkce nám šetří 250 minut měsíčně.“

-Jan Švíka, koordinátor IT, McDonald’s ČR, s.r.o.


Společnost McDonald’s ČR, s.r.o., pobočka společnosti McDonald’s v České republice, zastupuje jeden z největších řetězců restaurací na světě. Zajišťuje, aby franchisanti měli k dispozici aktuální finanční a účetní informace, efektivní technické prostředky a profesionální prezentace, pomocí nichž se zaměstnanci seznamují se všemi novými i stávajícími produkty a službami.

Společnost spravuje tisíce dokumentů včetně uživatelských dat, účetních informací a prezentačních materiálů, takže její vedoucí pracovníci nepřestávají hledat novátorské a účinné způsoby zefektivňování procesů, spolupráce a zlepšování organizace.

Díky nasazení systému Microsoft® Office 2010 našla společnost nové způsoby spolupráce zaměstnanců a dokončování více úkolů v kratším čase, což znamená podstatné zvýšení produktivity.

Podnikové potřeby
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci neměli k dispozici způsob, jak pracovat na projektech současně, trvala aktualizace a dokončování důležitých dokumentů zbytečně dlouho. Zaměstnanci se také potýkali s vkládáním obrázků do prezentací a jejich úpravami, což byl pracný proces vyžadující nákladný software jiných výrobců.

Neefektivní bylo i třídění, uspořádávání a rychlé odpovídání na e-maily, které zaměstnancům často zabralo mnoho času.

Společnost McDonald’s si uvědomila, že potřebuje najít rychlejší a jednodušší způsoby, jakými budou její zaměstnanci komunikovat, spolupracovat a rychle vytvářet dokumenty pro franchisanty.

Řešení
Když manažeři společnosti McDonald’s obrátili pozornost na Office 2010, našli řešení, které hledali. Tento software nabízí intuitivnější způsoby spolupráce, práce s e-maily a vytváření velkých souborů a pomohl tak společnosti zefektivnit každodenní procesy a zvýšit produktivitu.

Office 2010 celkově pomohl zaměstnancům společnosti McDonald’s spolupracovat efektivněji a sdílet důležité informace a nápady s franchisanty snáze a rychleji než kdykoli dříve.

Výhody
Lepší spolupráce
V každé organizaci platí, že správa velkého množství dat může být obtížná, zejména pokud za aktualizaci a revidování těchto informací odpovídá více lidí z různých oddělení. Zaměstnanci společnosti McDonald’s prováděli tento proces postupně. Jeden člen týmu zadal informace, uložil související dokument, poslal jej e-mailem dalšímu členovi týmu a čekal, až projektový manažer provede závěrečnou kontrolu. Tento postup byl časově náročný a pracný.

Funkce Spoluvytváření v aplikacích Microsoft Word, PowerPoint® a Excel® umožňuje, aby na jednom dokumentu pracovalo více uživatelů současně, takže není nutné ukládat a zavírat soubory nebo si je vzájemně posílat e-mailem k revizi.

„Při práci na určitých projektech je nutné získávat informace od několika členů týmu,“ říká Jan Švíka, koordinátor IT ve společnosti McDonald’s. „Díky funkci Spoluvytváření lze všechny tyto vstupy zapracovat současně. Jen tato funkce nám šetří 250 minut měsíčně.“

Kvalitnější komunikace díky efektivnější organizaci
Správa velkého počtu e-mailů představovala pro zaměstnance společnosti McDonald’s únavný proces a sdělování technických problémů oddělení IT bylo obtížné, protože vyžadovalo neustálou výměnu e-mailů mezi projektovými manažery a franchisanty. To vše zpomalovalo nasazení řešení IT. Situaci ještě zhoršovala skutečnost, že ti, kdo chtěli záležitosti urychlit po telefonu, často natrefili pouze na hlasovou schránku nebo museli čekat na odpověď e mailem.

Pomocí funkce Rychlé kroky, která je dostupná v aplikaci Microsoft Outlook® 2010, lze nastavit předdefinovaná pravidla pro provádění každodenních úkolů, jako například přeposlání skupině nebo přesunutí e-mailu do určité složky, jedním nebo dvěma kliknutími. Uživatelé tak šetří čas a mohou komunikovat efektivněji. „Díky tomu, že redukují časté úkoly na jedno kliknutí, mi Rychlé kroky bezpečně ušetří každý den 15 minut,“ říká pan Švíka. „Vše potřebné, co dříve vyžadovalo několik kroků, například třídění, archivování nebo přeposílání zpráv, teď zvládnu během několika sekund.“

Nástroj Office Communicator v aplikaci Outlook 2010 umožňuje podržet kurzor nad jménem uživatele, zjistit, zda je tento uživatel u svého pracovního stolu, a spojit se s ním v reálném čase. Pan Švíka zdůrazňuje: „Je frustrující pokoušet se spojit s někým, o kom nevíte, jestli je v kanceláři nebo u klienta. Pomocí nástroje Office Communicator to hned poznám, takže můžu dotyčného okamžitě kontaktovat.“

Rychlejší vytváření dokumentů
Při vytváření prezentací a technických příruček trávili zaměstnanci společnosti McDonald’s hodiny úpravami obrázků pomocí drahého softwaru jiných výrobců. Teď, když aplikace Word a PowerPoint v sadě Office 2010 obsahují bohaté funkce pro úpravy fotografií, již zaměstnanci tyto programy jiných výrobců nepotřebují a mohou vkládat působivé obrázky snadno a rychle.

„Vytváření obrázků pro prezentace a technické příručky dříve trvalo hodiny a vyžadovalo nákladný software jiných výrobců,“ říká pan Švíka. „Nástroje pro úpravy fotografií v systému Office 2010 zkracují tuto dobu o 10 procent a šetří nám desetitisíce korun.“

Uspokojení z dosažených výsledků
Na pana Švíku zapůsobila rychlost, spolehlivost a výkon sady Office 2010 a poznamenává, že zaměstnanci nyní plní více úkolů, než si dokázali představit. Zdokonalený pás karet, který je ztělesněním vylepšení uživatelského rozhraní Office 2010, lze přizpůsobit a je nyní k dispozici i v aplikaci Outlook 2010, což panu Švíkovi a jeho kolegům přináší další výhody.

„Pás karet je skvělým doplňkem aplikace Outlook, který sjednocuje celou sadu Office 2010. Díky všem těmto novým funkcím odvedeme více práce v kratší době,“ říká pan Švíka. „Všichni z toho máme radost,“ dodává s úsměvem.

© 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato případová studie slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE V TOMTO SHRNUTÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. Microsoft, [seznam dalších uvedených ochranných známek] jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Datum publikování dokumentu: listopad 2009

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 80 zaměstnanců

Profil organizace
Společnost McDonald’s ČR, s.r.o. poskytuje přesné informace o obratu a zásobách produktů a zajišťuje údržbu technologických řešení franchisantů McDonald’s.

Software a služby
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Powerpoint 2010
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft Communicator

Stát/Region
Česká republika

RSS