2 page Case Study
Publikováno: 1/31/2013
46
Ohodnoťte tuto studii:

Cash Gate, s.r.o. Cash Gate si pro rychlý růst zvolil Microsoft Dynamics CRM

Společnost Cash Gate je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která aktivně působí v České republice, Slovensku, Polsku a Bulharsku. Cash Gate je nejnovějším přírůstkem do této finanční skupiny – společnost byla založena počátkem roku 2012 s cílem rozjezdu zcela nového a unikátního konceptu prodeje hotovostních půjček, a to pod brandem Fofr půjčka. Společnost zahájila činnost v rámci pilotního projektu ve dvou městech České republiky a od začátku zvolila Microsoft Dynamics CRM, který se již v rámci finanční skupiny osvědčil jako platforma pro podporu obchodního procesu.

Situace

Fofr půjčka jako produkt s maximální automatizací procesů

Společnost plánuje rozšíření konceptu nejen po celé republice, ale také do dalších zemí, kde finanční skupina Profireal Group působí. Základní myšlenkou nového konceptu je možnost půjčit si relativně malý objem finančních prostředků v hotovosti v místech, kam potenciální zájemce o půjčku denně chodí, například v trafice, kam jde pro noviny či cigarety. V první fázi pilotního provozu bylo testováno půjčování tisícikorunového obnosu, v druhé fázi pilotního provozu byla nabídka produktu rozšířena o další typ půjčky s větším objemem hotovosti. K tomu, aby se malé částky vyplácené v hotovosti vyplatilo půjčovat, potřebovala společnost Cash Gate podporu svého záměru zajistit robustním a přitom škálovatelným informačním systémem, který umožní jak maximální automatizaci procesů, tak rychlou implementaci nových produktů, ale např. i snadnou a rychlou reakci na nové pracovní postupy při maximální možné automatizaci všech procesů.

Obchodní cíle

Systém pro řízení půjček byl potřeba rychle a od spolehlivého dodavatele

Jak je uvedeno výše, společnost Cash Gate vznikla v únoru 2012 s tím, že pilotní provoz Fofr půjčky musel začít již od července téhož roku. Firma měla jasnou představu o tom, jak bude procesně Fofr půjčka vypadat a potřebovala robustní a spolehlivý systém, který by její unikátní procesy dokázal pokrýt. Obrátila se proto na sesterský Profi Credit, který v oblasti bezhotovostních půjček působí již řadu let a má zkušenosti s nejrůznějšími podnikovými informačními systémy. Také Profi Credit vybíral nový systém a nového dodavatele. Na základě dobré zkušenosti Profi Credit doporučil společnosti Cash Gate obrátit se na Cleverlance.

Řešení

Výběr systému nechal Cash Gate na implementačním partnerovi

Společnost Cash Gate potřebovala pokrýt své procesy, a to ve velice krátkém čase a vyžadovala maximální spolehlivost a dostupnost celého řešení. Ze strany mateřské společnosti bylo pouze jediné zadání – systém by měl být postavený na platformě Microsoft, kterou využívá sesterský Profi Credit. Došlo tedy ke schůzce mezi vedením Cash Gate a CRM týmem Cleverlance, po které tým budoucího implementačního partnera potvrdil vhodnost využití Microsoft Dynamics CRM jako platformu pro provozní systém společnosti Cash Gate.

Důvodů přitom bylo několik – Dynamics CRM je flexibilní systém s možnostmi zákaznických úprav i s možností snadného propojení se systémy třetích stran, Dynamics CRM nabízí téměř neomezenou škálovatelnost a je na mnoha projektech mnohokrát ověřeno, že jde o robustní systém zvládající desítky tisíc požadavků denně. Dynamics CRM využívají nejen malé české firmy, uživateli jsou i společnosti s celosvětovou působností. Pro Dynamics CRM však hovořil ještě jeden extrémně důležitý požadavek – rychlé nasazení. Výhodou Dynamics CRM je, že nabídl jak široké možnosti budoucího rozvoje v případě, že se Fofr půjčka rozšíří po České republice a následně do zahraničí, a zároveň si ponechal velice příznivou cenu v počátku, kdy Cash Gate coby de facto start-up potřebuje otestovat a odladit zcela nový produkt na trhu.

Implementace byla hotová do tří měsíců

Implementace Microsoft Dynamics CRM, a to i přes rozsáhlé zákaznické úpravy související s velice specifickými požadavky Cash Gate, proběhla skutečně rychle. Implementační partner během tří měsíců dokázal celý systém upravit na míru, propojit jej s nezbytnou SMS branou a vyřešit propojení na účetní systém.

Půjčku lidé dostanou na základě jedné SMS

Aby bylo možné ekonomicky efektivně zpracovávat takto malé hotovostní půjčky, je potřeba mít k dispozici rozsáhlou automatizaci všech procesů. Participující obchodní místa jsou vybavena finanční zálohou na půjčování peněz i potřebnými formuláři, které vyplňují žadatelé o půjčku. Když přijde zákazník žádat o půjčku, odešle obchodní místo jednoduše prostřednictvím SMS žádost o půjčku na SMS bránu Cash Gate. Ta informace automaticky předá do CRM systému, který provede plně automatický scoring klienta. Scoring využívá např. propojení s insolvenčním rejstříkem, s centrální evidencí exekucí a pracuje i s dalšími hodnotícími kritérii. CRM systém pak obratem generuje SMS pro obchodní místo, zda lze půjčku poskytnout. Pokud ano, CRM systém založí záznam o žadateli. Smlouva následně putuje na centrálu Cash Gate. Zde pak proběhne ruční doplnění chybějících údajů do CRM. Ten také generuje soubor s platebními příkazy na zálohy pro obchodní místa (doplnění potřebné hotovosti) a provize pro obchodní místa.

Manažerské údaje ze CRM pomohou s rozvojem

Implementace Microsoft Dynamics CRM, a to i přes rozsáhlé zákaznické úpravy související s velice specifickými požadavky Cash Gate, proběhla skutečně rychle. Implementační partner během tří měsíců dokázal celý systém upravit na míru, propojit jej s nezbytnou SMS branou a vyřešit propojení na účetní systém.

Přínosy

Hlavní přínosy řešení:

  • Zajímavá cena pro malý počet uživatelů

  • Robustní systém

  • Podpora vícejazyčného prostředí

  • Schopnost pokrýt exponenciální růst firmy

  • Manažerské výstupy potřebné pro odladění produktu i budoucí cílení marketingových kampaní

Vybraná případová studie
RSS