2 page Case Study
Publikováno: 2/14/2013
13
Ohodnoťte tuto studii:

Český červený kříž Český červený kříž přešel na soukromý cloud, nabízí mu větší flexibilitu

Český červený kříž ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní činnosti. V současné době má celkem 57 000 členů a dobrovolníků sdružených v 1 399 Místních skupinách a 78 Oblastních spolcích ČČK. V lednu 2011 se svou rozsáhlou infrastrukturu pro interní komunikaci prostřednictvím intranetu i své webové stránky rozhodl přesunout do soukromého cloudu od společnosti Web4U vybudovaném na technologii Microsoft Hyper-V Cloud.

Situace

Činnost ČČK je často nárazová

Český červený kříž plní zejména následující úkoly – působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby, působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby a šíří znalost Ženevských úmluv. Velká část činnosti ČČK je tak nárazová. V případě výskytu přírodní katastrofy či humanitární krize je potřeba členskou základnu rychle aktivovat a dát ji k dispozici co nejrychleji všechny potřebné informace. Koordinace pomoci při rozsáhlejších katastrofách, jako byly velké povodně v roce 2002, přitom obnáší obrovský objem distribuovaných dokumentů, soupisů, instrukcí, mapových podkladů, atd. Ty je samozřejmě nejrychlejší distribuovat elektronicky, zejména pak v okamžiku, kdy je poničená dopravní infrastruktura, jako tomu bylo v roce 2002. ČČK proto nově pro svůj intranet i webové stránky, které v době krize slouží ke koordinaci pomoci od dobrovolníků a lidí, kteří jsou ochotni darovat potřebným například deky, oblečení apod. zvolilo soukromý cloud na technologii Microsoft Hyper-V Cloud.

Řešení

Intranet i webové stránky jsou v soukromém cloudu

Při výskytu katastrofy je důležité, aby intranet fungoval naprosto bez problémů a ustál i skokový nárůst uživatelů, klidně i na teoretickou maximální hranici, kdy by v jednu chvíli potřebovali k materiálům na intranetu přistupovat všichni členové Českého červeného kříže. Pracovníci ČČK mají v tu chvíli v intranetu mocný komunikační nástroj a zároveň od něj potřebují, aby fungoval naprosto bez problémů a nijak je nezdržoval při koordinaci pomoci. Problém však spočívá v tom, že ČČK takovou serverovou infrastrukturu, která by podobný skokový nárůst zátěže ustála, není schopen provozovat sám, ve svém sídle, které navíc nedisponuje takovou konektivitou, aby bylo schopné obrovský skokový nárůst objemu přenesených dat i přistupujících uživatelů obsloužit. Navíc ČČK nemá ani prostředky k tomu, aby si najalo takové množství IT odborníků, kteří by zajistili nepřetržitou údržbu a technickou podporu pro případ nějakých problémů v režimu 24/7. ČČK proto už řadu let pro svoji IT infrastrukturu využívá služeb společnosti Web4U, která má servery umístěné v datovém centru dostatečně chráněném jak proti přírodním živlům, tak proti výpadkům napájení apod. a disponuje i potřebnými odborníky. Právě tato společnost přitom nabídla ČČK nové řešení pro jeho intranet a internetové stránky – soukromý cloud vybudovaný na technologii Microsoft Hyper-V Cloud. Ve srovnání s rokem 2002, kdy značná část materiálů potřebných k organizování pomoci byla v papírové formě a koncoví uživatelé často měli doma k dispozici jen velmi pomalá internetová připojení, je nyní situace radikálně odlišná. Vše je k dispozici elektronicky a jednotlivé dokumenty či mapy dosahují velikosti jednotek či stovek megabajtů. Navíc už dávno nezůstalo jen u dokumentů. Často je třeba distribuovat i fotografie a videa z místa neštěstí. Navíc i domácí internetové přípojky v ČR se o několik řádů zrychlily, takže zátěž serveru vyvolaná v případě akutní potřeby distribuce informací může být adekvátně vyšší. Jenže udržovat si IT infrastrukturu připravenou na jednotky až desítky tisíc přístupů v jeden okamžik, byť v hostingovém centru, by bylo příliš drahé. Ideální by bylo mít k dispozici potřebnou kapacitu jen krátkodobě, v okamžiku, kdy je skutečně potřeba, a po skončení krize se znovu vrátit k původní konfiguraci, která pro běžnou činnost bohatě postačuje. A právě to umí soukromý cloud, na který ČČK počátkem roku 2011 přešlo.

Přínosy

Soukromý cloud a jeho výhody

Soukromý cloud využívající technologii Microsoft Hyper-V Cloud v sobě kombinuje hned několik nástrojů a výhod. Od veřejného cloudu postaveného na Windows Azure se odlišuje zejména tím, že provozovatel soukromého cloudu si může parametry jednotlivých služeb v cloudu jakkoliv upravovat podle svých představ. V soukromém cloudu lze navíc provozovat i ty aplikace, které Microsoft v tom veřejném nenabízí. Microsoft Hyper-V cloud v sobě tak kombinuje výhody robustní virtualizované IT infrastruktury vybudované s využitím Microsoft Windows Server 2008 R2 s technologií Hyper-V a nástrojů pro automatizovanou správu, monitoring a údržbu serverů Microsoft System Center s výhodami cloudu na Windows Azure. Stejně jako na Windows Azure je celá infrastruktura připravená skokově navyšovat nebo snižovat kapacitu a výpočetní výkon pro jednotlivé koncové uživatele. A stejně jako Windows Azure je zde k dispozici rozsáhlá sada nástrojů pro samoobslužnou správu jednotlivých uživatelů. Provozovatel soukromého cloudu se tak o koncové uživatele nemusí nijak zvlášť starat, což je oproti klasické virtualizované IT infrastruktuře zásadní rozdíl. Úkolem provozovatele je udržovat IT infrastrukturu. Zřizování služeb, jednotlivých uživatelských účtů, nastavování práv, parametrů služeb, atd. to všechno zvládne koncový uživatel sám, prostřednictvím webového prohlížeče a sady samoobslužných nástrojů, které nabízejí uživatelům tytéž možnosti jako u veřejného cloudu. Soukromý cloud je tedy mezistupněm mezi veřejným cloudem, kde je míra individuálních zákaznických úprav omezena nabídkou provozovatele, a klasickým datacentrem s virtualizovanou infrastrukturou, kde je sice také možné provozovat celou řadu aplikací a uživatelů naprosto nezávisle na sobě, a to vše při vysoké dostupnosti jako v cloudu, ale kde si samotný uživatel nemůže jednoduchým způsobem měnit, co potřebuje, a kde zřízení nové aplikace jako je například intranet může trvat hodiny až dny. U soukromého, stejně jako veřejného, cloudu je to přitom otázka pár kliknutí, které nevyžadují žádnou asistenci provozovatele.

Soukromý cloud ČČK oslovil, zamíří tam i další aplikace

Soukromý cloud Český červený kříž svými možnostmi i zkušenostmi z provozu intranetového portálu a webových stránek pozitivně oslovil. Výhledově tak ČČK chce do soukromého cloudu na technologii Microsoft Hyper-V Cloud převést i další aplikace, které provozuje, včetně elektronické pošty (tu ale na rozdíl od intranetu a internetových stránek nevyužívá celá členská základna). Z pohledu ČČK je na soukromém cloudu důležité, že nevyžaduje žádné IT odborníky ani správce infrastruktury na straně ČČK, nevyžaduje ani žádné investice do hardware a zároveň umožňuje jednoduchou administraci uživatelských účtů a služeb, kterou zvládne i běžný uživatel. Největší výhodou ale zůstává možnost okamžitého několikanásobného navýšení kapacit a výpočetního výkonu v případě nenadálé události, kterou by mu vlastní IT infrastruktura nedokázala nabídnout. Důležitá je přitom i možnost individuálních úprav a osobní kontakt s poskytovatelem soukromého cloudu, díky kterému je možné zajistit, že se podaří naplnit všechny specifické a individuální požadavky ČČK, což by ve veřejném cloudu nebylo tak jednoduché.

Vybraná případová studie
RSS