2 page Case Study
Publikováno: 2/19/2013
28
Ohodnoťte tuto studii:

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY Školení pro imobilní handicapované obstará v Kontu bariéry Office 365

Konto BARIÉRY je jedním z obecně prospěšných projektů Nadace Charty 77. Jeho mottem je: „Pomáháme vracet lidi do života,“ k čemuž mimo jiné využívá i vzdělávání handicapovaných spoluobčanů, kteří si tak mohou zvýšit svou kvalifikaci a zvýšit tak svou šanci na získání zaměstnání. Nově se k tomu přitom chystá využívat cloudové řešení Microsoft Office 365, které rozšíří možnosti nadace v oblasti vzdělávání handicapovaných.

Situace

Přístup ke vzdělání je s handicapem složitější

Spoluobčané s různými zdravotními handicapy jako je třeba ochrnutí končetin, slepota, ztráta sluchu apod. mají obecně ztíženou situaci při získávání zaměstnání i při samotném vzdělávání. Jejich handicap jim klade překážky, které zdraví lidé často ani nevidí. Kupříkladu i obyčejný sníh znamená pro vozíčkáře a někdy i pro slepé totéž, co pro zdravého člověka absolutní zákaz vycházení. Handicapovaní lidé přitom nejsou o nic „horší“ než ti zdraví. Ztráta zraku, sluchu nebo hybnosti končetin nijak neovlivňuje jejich schopnost přemýšlet a pracovat hlavou. Doslova ideální je pro ně pak možnost pracovat na počítači, třeba v oblasti webdesignu, DTP, psaní textů, vedení účetnictví, překladatelství anebo jako programátoři. Navíc o pracovníky v těchto oborech je na pracovním trhu velký zájem. I proto se Kontu BARIÉRY podaří každým rokem sehnat práci zhruba 250 handicapovaným lidem.

Počítače proti bariérám

Právě proto také Konto BARIÉRY už řadu let provozuje projekt Počítače proti bariérám, který pomáhá osobám se zdravotním postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové vybavení, naučit se s počítačem pracovat, zdokonalovat se v oblasti informačních technologií a znovu najít pracovní uplatnění. Konto BARIÉRY proto ve spolupráci s celkem 15 partnery pořádá po celém území České republiky celou řadu kurzů pro handicapované. Ročně se jich zúčastní mezi třemi až šesti tisíci z nich. Ti však museli doposud pravidelně docházet do školicích středisek, což činilo zejména v zimních měsících některým handicapovaným velké problémy. Právě proto zástupce Konta BARIÉRY v květnu 2010 velice zaujalo uvedení do školicích středisek, což činilo zejména v zimních měsících některým handicapovaným velké problémy. Právě proto zástupce Konta BARIÉRY v květnu 2010 velice zaujalo uvedení předchůdce Microsoft Office 365, který nabídl řešení pro unifiedcommunications, včetně nástrojů pro videokonference a záznamu školení, ve formě cloudcomputingu. Sama Nadace Charty 77 totiž nedisponuje téměř žádnou vlastní IT infrastrukturou ani IT oddělením.Provoz jakéhokoliv řešení s využitím vlastní IT infrastruktury by byl proto pro ni z ekonomických i provozních důvodů neúnosný.

Řešení

Office 365 nabízí vše potřebné pro online vzdělávání

Office 365 svou koncepcí, kdy se pracovníci Konta BARIÉRY nemusí de facto o nic starat a vše funguje, nadaci oslovil. Pro zprovoznění školení pro handicapované totiž stačí jen vytvořit uživatelské účty, posluchači si stáhnou do počítače jednu klientskou aplikace, a vše je připraveno. Navíc přesun školení realizovaných v rámci projektu Počítače proti bariérám „online“ by odstranil nejen problémy se školením handicapovaných v zimních měsících, ale navíc by umožnil také rozšířit vzdělávací program v rámci Počítačů proti bariérám i na zhruba dalších 10 % handicapovaných, kteří jsou upoutáni na lůžko a do školicího střediska se tak vůbec nemají šanci dostat.Microsoft Office 365 je přitom pro vzdělávání handicapovaných ideálním nástrojem. U nástroje pro online komunikace a školení Lync Online mohou v jednom okně vidět video s přednášejícím i promítanou prezentaci anebo další dokumenty a obrázky, které vyučující při své práci používá. Kromě toho je zde navíc možnost okamžité slovní, ale také textové, interakce lektorů se studenty. Office 365 navíc nabízí, díky integraci SharePoint Online,i prostor pro sdílení studijních materiálů i jejich online editaci, včetně odlišování různých verzí. Účastníkům kurzů je tak možné před samotným online kurzem zpřístupnit školící materiály, do kterých si mohou dělat i poznámky. Pokud nemají např. Word, mohou vše editovat přímo v prostředí Internet Exploreru. Prostřednictvím SharePoint online je také možné jednoduše odevzdávat domácí práce, které formou sledování změn může vyučující opravit, včetně přidání vysvětlujících poznámek. Navíc kurzy realizované prostřednictvím Microsoft Lync Online lze také zaznamenávat a kdykoliv je zpřístupnit i dalším studentům, podobně jako třeba některé vysoké školy zpřístupňují svým studentům některé přednášky. Konto BARIÉRY se proto rozhodlo tento nástroj využít pro vzdělávání handicapovaných a imobilních lidí, kteří už mají nějakou zkušenost s počítačem, takže pro ně nebude problém se do online kurzu zapojit. Koncem roku 2010 proběhlo první pilotní školení několika partnerů, kteří vedou vzdělávací kurzy, a v roce 2011 už se počítá s rozjezdem prvních online kurzů pro handicapované. Kromě počítačových dovedností by se přitom prostřednictvím Office 365 mohly vyučovat také cizí jazyky.

Přínosy

Office 365 využila i redakce časopisu Můžeš

Office 365 však oslovila Konto BARIÉRY i další svojí součástí – komunikačním řešením nabízeným taktéž ve formě cloudcomputingu – Exchange Online. To využila pro své potřeby redakce časopisu Můžeš, který vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY. Redakce skládající se z 3 až 4 členů dříve využívala pro vzájemnou komunikaci klasického linuxového poštovního serveru provozovaným poskytovatelem webhostingu. Ten však nenabízel možnost sdílení kalendářů, kontaktů ani úkolů a navíc u něj bylo značně problematické synchronizovat všechny poštovní složky (zejména pak odeslanou poštu) mezi více počítači. Členové redakce přitom velice často pracovali jak z počítačů v redakci, tak i ze svých počítačů z domova. Exchange Online však všechny tyto problémy vyřešil. Všechny e-maily ze všech složek jsou tak nyní přístupné z libovolného počítače, ať již prostřednictvím Outlooku anebo prostřednictvím webového prohlížeče. Navíc majitelům chytrých telefonů přibyla i možnost okamžité synchronizace s mobilním telefonem, kdy je každý příchozí e-mail uživateli okamžitě doručen do jeho mobilního telefonu, podobně jako je tomu třeba u SMS.

" Microsoft Office 365 nám přinesla zcela nové možnosti v oblasti vzdělávání handicapovaných. Možnost nabízet kurzy handicapovaným přímo v jejich domovech výrazně rozšiřuje cílovou skupinu, kterou takto můžeme oslovit, a odstraňuje také bariéru dojíždění, která znemožňovala řadě účastníků kurzů účast zejména v zimních měsících. Kdyby nám Office 365 nenabízela vše ve formě služby, asi bychom při našich možnostech investic do IT infrastruktury a IT odborníků, tuto formu vzdělávání mohli jen těžko nabídnout,"
Patrik Zalmay, Počítače proti bariérám

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 50 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office 365

Stát/Region
Česká republika

Jazyk
Čeština

RSS