2 page Case Study
Publikováno: 2/14/2013
11
Ohodnoťte tuto studii:

ČEZ, a. s. ČEZ - nový jednotný poštovní systém na Exchange Serveru využívá 12,5 tisíce zaměstnanců

Skupina ČEZ se řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve střední Evropě zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou a je uskupením s mezinárodní působností sdružujícím téměř 120 českých a zahraničních společností. V roce 2007 se ČEZ rozhodl sjednotit IT platformu dceřiných společností v České republice. Nově mělo mít všech 12,5 tisíce zaměstnanců stejné softwarové nástroje, jednotný identity management a také jednotný poštovní systém. Pro ten firma zvolila platformu Microsoft Exchange Server 2007.

Situace

Sjednocení IT infrastruktury jako cesta k úsporám

O sjednocení IT infrastruktury ve všech dceřiných společnostech Skupiny ČEZ v České republice se v rámci firmy začali vést diskuse hned poté, co ČEZ v roce 2005 odkoupil distribuční společnosti, které následně sjednotil v rámci programu VIZE 2008 do tzv. integrovaných dceřiných společností.

Oddělené IT systémy totiž přinášely řadu nepříjemných nevýhod. Údržba a správa infrastruktury se musela provádět lokálně na mnoha nejrůznějších platformách (jen pro poštovní služby jich bylo k dispozici pět různých a v některých dceřiných firmách dokonce až tři najednou), uživatelé z jednotlivých společností skupiny ČEZ a někdy dokonce i z jednotlivých odborů v rámci jedné společnosti nemohli využívat sdílené kontakty a sdílené kalendáře, při elektronické korespondenci ve skupině museli zadávat plné e-mailové adresy a do velké části poštovních systémů se museli přihlašovat samostatným přihlašovacím jménem a heslem. Celkově vzato tak decentralizovaná a různorodá IT infrastruktura přinášela zbytečná zdržení při každodenní práci zaměstnanců a zvýšené náklady na straně správy, obnovy a údržby jednotlivých serverů, kterých byly po České republice desítky.

V roce 2007 se tak Skupina ČEZ rozhodla pro centralizaci a sjednocení klíčových prvků IT infrastruktury. Nově tak měla být vytvořena centrální správu účtů a identit pro více než 12,5 tisíce zaměstnanců, centrální poštovní systém a centrální systém pro správu identit a single-sign-on neboli možnosti přístupu uživatelů k různým IT systémům jen na základě prvotního přihlášení k počítači (respektive do domény Microsoft Active Directory, neboť Skupina ČEZ využívá platformu Microsoft Windows Server).

Řešení

Pro jednotný poštovní systém si ČEZ zvolil Microsoft Exchange Server

V rámci projektu sjednocení IT infrastruktury tedy bylo nutné také zvolit jednotné centralizované poštovní řešení pro 12,5 tisíce uživatelů. V jednotlivých dceřiných firmách se přitom využívalo celkem pět různých systémů, každý ještě v několika různých verzích. 1000 poštovních schránek obhospodařovala i platforma Microsoft Exchange Server, která právě v roce 2007, kdy firma o výběru rozhodovala, přišla s novou verzí serverového řešení s podporou robustních clusterových instalací určených právě pro obsluhu velkého množství poštovních schránek.

Skupina ČEZ přitom hledala takový poštovní systém, který by byl schopen zvládnout vysoké nároky na výkon a dostupnost celého centralizovaného řešení, který by byl celosvětově dostatečně rozšířený na to, aby byla zajištěna jeho kontinuita i v budoucnu, a který by umožňoval snadné a bezproblémové propojení na Microsoft Active Directory a zajistil by tak požadovanou single-sign-on funkcionalitu a propojení se systémem pro správu identit.

A právě Microsoft Exchange Server 2007 ji v těchto bodech vyhovoval nejlépe. Na podzim roku 2007 se tak firma rozhodla pro jeho nasazení v roli nové centrální poštovní platformy. S implementací ji přitom pomáhala přímo společnost Microsoft Services, která disponuje špičkovými odborníky na serverová řešení od Microsoftu a má také přímý přístup k technické podpoře přímo v domovském Redmondu. Společnost Microsoft Services zajišťovala práce na projektu i se svým dlouholetým partnerem, společností Autocont.

Microsoft Exchange se musel propojit s řadou nových i stávajících systémů

Nový centrální poštovní systém pro 12,5 tisíce uživatelů v ČEZu byl postaven na robustním clusterovém řešení. To bylo v rámci dosažení maximální bezpečnosti a dostupnosti systémů rozděleno do dvou přísně střežených lokalit – pražské centrály společnosti a do areálu Jaderné elektrárny Temelín.

V každé z těchto lokalit přitom byly umístěny hned čtyři výkonné servery. V případě, že by jedna z lokalit vypadla, byla by ta druhá připravena okamžitě převzít veškerou zátěž, přičemž každá z lokalit by si ještě mohla při zachování plné funkčnosti dovolit přijít nejméně o jeden ze serverů. Nové clusterové poštovní řešení však bylo třeba ještě propojit s dalšími systémy ve firmě.

Vedle nového centralizovaného systému adresářových služeb Microsoft Active Directory to byly i další systémy ve firmě jako nově nasazovaný centrální systém sjednocené komunikace Microsoft Office Communications Server 2007, portálové řešení Microsoft Office SharePoint Server 2007 a v neposlední řadě také některé již existující lokální systémy, které měly v některých dceřiných společnostech Skupiny ČEZ silnou uživatelskou základnu.

Přípravná fáze na nasazení celého centralizovaného řešení tak trvala téměř dva měsíce. Bylo totiž třeba se ujistit, že vše bude opravdu fungovat tak, jak má, a že uživatelé budou moci od prvního dne s novým poštovním systémem plnohodnotně pracovat.

Přínosy

Migrace schránek proběhla rychle

Na začátku roku 2008 pak firma přistoupila k migraci prvních několika stovek uživatelů. Pro pilotní provoz byla zvolena společnost ČEZ ICT Services, která vznikla spojením firem ČEZ Data a ČEZnet. Všech 600 uživatelů se podařilo díky úzké spolupráci s Microsoft Services přemigrovat během několika pracovních dnů.

Následně pokračoval měsíční pilotní provoz, který potvrdil, že vše skutečně funguje tak, jak má. V druhé polovině roku 2008 pak pokračovala migrace zbylých dceřiných společností Skupiny ČEZ v České republice a začátkem roku 2009 byly zahájeny migrace uživatelů hlavní správy ČEZ.

Migrace probíhala postupně, po ucelených organizačních celcích tak, aby uživatelé mohli vždy zahájit nový pracovní den již na novém poštovním systému, ve kterém měli k dispozici všechny zprávy, úkoly, kontakty, poznámky a hlavně také položky v kalendáři, které měli umístěny v tom původním.

Denně se přitom na nový systém převádělo až 300 uživatelů a v průběhu migrace všech 12 500 uživatelů se neobjevil žádný závažný problém. Jediný problém, který bylo třeba při migraci vyřešit, bylo seznámení uživatelů s prostředím aplikace Microsoft Outlook 2003, kterou do té doby většina z nich nepoužívala.

Situaci ve školení zaměstnanců navíc komplikoval i fakt, že původně se používalo pět různých poštovních systémů, přičemž každý z nich se vyskytoval ve Skupině ČEZ ještě v několika různých variantách. Pro každého uživatele tak bylo v prostředí Outlooku nového něco jiného.

Exchange odstranil dodatečné přihlašování a přinesl mobilitu

Přechod na Microsoft Exchange Server také otevřel více než 12,5 tisícům uživatelů nové možnosti, zejména pak v oblasti mobility a aktivní synchronizace elektronické pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek mezi účtem na Microsoft Exchange Serveru (potažmo aplikací Microsoft Outlook) a mobilním telefonem. Microsoft Exchange Server totiž už od svoji verze 2003 zahrnuje integrovanou podporu pro technologii Microsoft Direct Push, která nabízí okamžitou synchronizaci mezi mobilním telefonem připojeným prostřednictvím mobilní datové sítě k internetu a firemním poštovním serverem.

Tato technologie má přitom velice široku podporu napříč mobilními platformami, ať již jde o Microsoft Windows Phone (dříve Windows Mobile), Symbian (Nokia, Samsung, Sony Ericsson), Google Android, BlackBerry, Apple iOS (Apple iPhone), Bada (Samsung) či Palm. V okamžiku, kdy uživatel obdrží nový e-mail, je mu ihned doručen také na mobilní telefon, podobně jako je tomu např. u SMS.

Totéž platí i pro nové schůzky, kontakty, úkoly a poznámky, a to oběma směry. Když si tak uživatel například zapíše novou schůzku do kalendáře ve svém mobilním telefonu, ihned se tato schůzka promítne i do jeho kalendáře na serveru, což ocení například jeho kolegové, kteří v tu chvíli chtějí naplánovat společnou poradu. Mobilní funkce Microsoft Exchange Serveru přitom ve Skupině ČEZ dennodenně využívá již více než 1000 uživatelů.

Sjednocení poštovního systému pro více než 12,5 tisíce zaměstnanců z více než desítky různých firem ze Skupiny ČEZ v České republice na platformě Microsoft Exchange Server 2007 proběhlo i díky aktivnímu přispění odborníků z Microsoft Services bez jakýchkoliv technických problémů. Za více než 2 roky, kdy nový centralizovaný poštovní systém ve firmě funguje, nenastal jediný závažný incident, a to ani v poštovním systému samotném ani v propojení Exchange Serveru s ostatními IT systémy ve firmě. Microsoft Exchange Server 2007 tak firmě přinesl robustní a spolehlivé poštovní řešení i potřebnou bezproblémovou interoperabilitu s dalšími nově centralizovanými IT systémy i s původními lokálními systémy, které se používají v rámci vybraných dceřiných společností.

Přechod na Microsoft Exchange Server také otevřel více než 12,5 tisícům uživatelů nové možnosti, zejména pak v oblasti mobility a aktivní synchronizace elektronické pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek mezi účtem na Microsoft Exchange Serveru (potažmo aplikací Microsoft Outlook) a mobilním telefonem. Microsoft Exchange Server totiž už od svoji verze 2003 zahrnuje integrovanou podporu pro technologii Microsoft Direct Push, která nabízí okamžitou synchronizaci mezi mobilním telefonem připojeným prostřednictvím mobilní datové sítě k internetu a firemním poštovním serverem. Tato technologie má přitom velice široku podporu napříč mobilními platformami, ať již jde o Microsoft Windows Phone (dříve Windows Mobile), Symbian (Nokia, Samsung, Sony Ericsson), Google Android, BlackBerry, Apple iOS (Apple iPhone), Bada (Samsung) či Palm. V okamžiku, kdy uživatel obdrží nový e-mail, je mu ihned doručen také na mobilní telefon, podobně jako je tomu např. u SMS. Totéž platí i pro nové schůzky, kontakty, úkoly a poznámky, a to oběma směry. Když si tak uživatel například zapíše novou schůzku do kalendáře ve svém mobilním telefonu, ihned se tato schůzka promítne i do jeho kalendáře na serveru, což ocení například jeho kolegové, kteří v tu chvíli chtějí naplánovat společnou poradu. Mobilní funkce Microsoft Exchange Serveru přitom ve Skupině ČEZ dennodenně využívá již více než 1000 uživatelů.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 12500 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft Online Services

Stát/Region
Česká republika

Jazyk
Čeština

Partneři
Microsoft Services Česká republika

RSS