2 page Case Study
Publikováno: 3/15/2013
17
Ohodnoťte tuto studii:

TEMPO, obchodní družstvo Systém znamenal pro maloobchodní síť TEMPO milionové úspory a zrychlení logistiky

TEMPO, obchodní družstvo (dříve Jednota Opava) je jedna z největších maloobchodních firem v ČR, která se zabývá maloobchodním prodejem zboží denní potřeby a stavebnin. Vlastní okolo stovky prodejních jednotek od malých prodejen až po supermarket a provozuje také velkoobchod potravin, drogistického zboží i ovoce a zeleniny. Přechodem na Microsoft Dynamics NAV s vertikálním řešením CCV Řízený sklad firma ušetřila miliony na logistice a výrazně zkrátila průměrnou dobu expedice jedné dodávky. Systém se jí zaplatil za 16 měsíců.

Situace

Na začátku stál nedostatek skladových kapacit a nejednotná data

TEMPO v minulosti používalo pro řízení společnosti několik systémů od různých dodavatelů. Jejich vzájemná provázanost byla na nízké úrovni a v některých případech bylo dokonce nutné data mezi systémy přepisovat ručně. Data v systémech tak po určité době přestávala být jednotná. Získávání informací z prodejen a z velkoobchodu na ústředí bylo prováděno dávkově, a někdy i s několikadenním zpožděním. Data byla navíc kumulativní, bez možnosti rozpadu na jednotlivé obchodní transakce. Kdykoliv byl potřeba jakýkoliv rozbor dat nebo jejich sloučení pro potřebu rozhodování a řízení společnosti, jednalo se o velice pracnou a časově náročnou operaci. Jednotlivé výstupy byly díky složitosti zpracování často neaktuální. Když firma začala budovat nové logistické centrum v Hlučíně, které mělo sloučit a rozšířit stávající sklad potravin a samostatný sklad průmyslového zboží, rozhodlo její vedení o nutnosti zajistit pro něj nový informační systém, který by vyřešil jak situaci na ústředí, tak řízení nového velkoobchodu.

O výběru řešení a dodavatele rozhodly zkušenosti i doporučení

TEMPO mělo na nový systém jasné požadavky – pokrýt všechny činnosti společnosti s využitím jediného a integrovaného systému pracujícího on-line na jedné společné datové základně a s přístupem k datům v reálném čase. Finální výběr systému se uskutečnil s požehnáním Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který nezávisle na konkrétních problémech a procesech v obchodním družstvu TEMPO doporučil Microsoft Dynamics NAV. Pro jeho implementaci si TEMPO zvolilo společnost CCV Informační systémy, která má řadu zkušeností přímo v družstevním sektoru, obchodu a distribuci. Ta disponuje i vlastními specializovanými moduly právě pro toto odvětví jako jsou například moduly pro cenotvorbu, pokladní systémy, EDI komunikaci, řízení logistického centra nebo třeba Business Intelligence, které všechny našly ve společnosti TEMPO své uplatnění.

Řešení

Do ostrého provozu během pěti měsíců

CCV Informační systémy rozdělily celou implementaci na dvě etapy. První etapa měla za cíl nejprve nahradit všechny aplikace na ústředí, vyřešit komunikaci s prodejnami a provést sjednocení všech dat. V rámci této etapy bylo nutné propojit Microsoft Dynamics NAV se stávajícím systémem velkoobchodu, aby se sjednotila data z ústředí, velkoobchodu a prodejen a bylo možné se připravit na spuštění moderního logistického centra. V této etapě byla zároveň vyřešena dosud problémová komunikace pro výměnu dat s pokladními systémy, a to díky speciálně připravenému modulu cenotvorby pro obchodní řetězce. Dále byl vyvinut modul pro evidenci zboží v prodejnách bez pokladních systémů, tzv. kontokorent. Zprovoznění nového systému proběhlo bez problému, a to bez jakékoli spolupráce s dodavatelem toho původního. Třetí měsíc proběhla zkušební migrace dat ze stávajících systémů. Při započtení jednoho měsíce na analýzu trvala celá migrace do ostrého provozu nového systému necelých pět měsíců.

Přínosy

Sklad je nyní řízen v reálném čase

Druhá etapa řešení se zaměřila na řízení nového logistického centra pomocí oborového WMS řešení pro Microsoft Dynamics NAV CCV Řízený sklad. V rámci implementace proběhla i logistická analýza, která zohlednila současné best practices, takže ze stávajícího velkoobchodu nebyl převzat v původní podobě téměř žádný proces. Pro evidenci skladových operací byla využita radiofrekvenční technologie identifikace, která umožňuje automatizovaný sběr dat v reálném čase. Každá provedená skladová operace je tak okamžitě promítnuta v Microsoft Dynamics NAV, který zároveň řídí celý provoz skladu. Propojení RF nebo hlasových terminálů se systémem umožňuje modul ASSD (automatický systém sběru dat), který se na Evropském kontinentu poprvé použil právě ve společnosti TEMPO.

Přehled nad prodejnami přinesl Microsoft SQL Server 2008 R2

Dodatečnou etapou celého systému byl na přelomu roku 2009 a 2010 rozvoj datového skladu, který by odpovídal požadavkům retailové firmy na oblast Business Intelligence (BI), zejména pro přehled nad prodejnami. Vlastní datový sklad poskytuje potřebné informace v širokém spektru jak formou (grafy, měřáky, reporty), tak i obsahem (variantně pro management, obchod, ekonomy, provoz prodejen). Výstupy z datového skladu jsou dostupné prostřednictvím Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 všem uživatelům přímo ve webovém prohlížeči. Manažeři firmy si v Business Intelligence řešení připraveném implementačním partnerem přímo na míru mohou snadno procházet velké množství dat z různých zdrojů, včetně historie a provádět zde operativní a velmi detailní analýzy všech ukazatelů z jednotlivých provozoven maloobchodního řetězce.

Přínosy nového systému byly obrovské

OD TEMPO dosáhlo návratnosti investice do systému za 16 měsíců. Průměrná doba zaskladnění a vychystávání se díky aplikaci Řízeného skladu snížila na polovinu, přestože došlo k významnému zvýšení objemu expedovaného zboží. Okamžité roční úspory nákladů
na dopravu dosáhly několika miliónů korun. Významný nárůst zákaznické kapacity pro zásobování dalších odběratelů a vyšší servisní úroveň firmě umožnila ještě více posílit stávající pozici trhu. Do celého řešení TEMPO investovalo méně než 5 milionů korun. Přitom 2,3 miliony korun je roční úspora nákladů na dopravu přes zvýšení objemu zboží a dalších 960 tisíc firma ročně uspoří na mzdových nákladech. Průměrná doba expedice jedné dodávky klesla z 26 na 16 minut a celková doba vychystávání jedné palety zboží ve skladu poklesla o 50 %. Management firmy navíc získal nové silné nástroje v oblasti controllingu a výkaznictví a má také okamžitý přístup k vyhodnocování dat, statistikám, kontrolám dodržování obchodních podmínek apod. Navíc přímé propojení dat s aplikacemi Microsoft Office rozšířilo možnosti výkaznictví a využívání dat ze systému také v oddělení marketingu.

Vybraná případová studie
RSS