2 page Case Study
Publikováno: 3/19/2013
47
Ohodnoťte tuto studii:

BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. Microsoft Private Cloud od Web4U přinesl skupině Bohemia Energy úspory i možnost soustředit se na zákazníky

Skupina Bohemia Energy je alternativním dodavatelem elektrické energie a plynu v České a Slovenské republice. Kromě firem nabízí své služby zejména stovkám tisíc zákazníků z řad domácností. Skupina dlouhodobě klade na první místo spokojenost zákazníků. V tom jí pomáhá řada IT nástrojů a aplikací, včetně například Webové kanceláře. Všechny tyto nástroje přitom musí být zákazníkům dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto také Bohemia Energy zvolila Native Private Cloud od Web4U, řešení využívající technologie privátního cloudu Microsoft.

Situace

Bohemia Energy se chtěla soustředit na obsah, ne na technologie
Skupina Bohemia Energy se skládá celkem z pěti firem působících v České a Slovenské republice. Pro zajištění každodenního chodu využívá řadu klíčových IT systémů, které provozuje na svých serverech, většinou na platformě Microsoft, a které také sama spravuje. Kromě toho však Bohemia Energy provozuje řadu webových stránek a aplikací určených primárně pro komunikaci se zákazníky.

Strategii zaměřenou na zvyšování zákaznické spokojenosti komentuje Ing. Tomáš Trefný, CIO společnosti Bohemia Energy: „ Zákazníci v našich webových aplikacích naleznou všechny aktuální informace o svém dodavateli energií, znalostní bázi nejčastějších dotazů, kalkulačky úspor na cenách za elektřinu a plyn a Webovou kancelář. V ní jsou na jednom místě a v elektronické podobě k dispozici informace o vyúčtování za elektřinu i plyn a informace o odběrných místech. Do budoucna se počítá s využitím modulu interaktivní komunikace se zákaznickým centrem . Vše je navíc připraveno tak, aby zákazníci měli maximální komfort a rychlou reakci na své požadavky. Do komunikace se zákazníky postupně začleňujeme všechna obvyklá média – e-maily, SMS zprávy, sociální sítě, ale i aplikace pro chytré telefony.

Maximální dostupnost jako samozřejmý servis
Bohemia Energy už od počátku provoz všech IT systémů pro komunikaci se zákazníky, včetně webových stránek, outsourcovala u společnosti Web4U. Tu si zvolila nejen pro její pověst technologického leadera na trhu, ale také pro její plně individuální přístup a schopnost nabídnout vše potřebné na klíč. Bohemia Energy se totiž chtěla soustředit jen na samotný obsah a procesy komunikace se zákazníky, veškerý provoz, správu, údržbu a rozšiřování technologického zázemí a instalace nových aplikací svěřila externímu dodavateli. U Web4U si pronajala několik virtualizovaných serverů na platformách Windows a Linux, na kterých byly provozovány jednotlivé aplikace a webové stránky pro všechny členy skupiny Bohemia Energy. S nárůstem důrazu na vysokou dostupnost i budoucí snadnou rozšiřitelnost však samotná virtualizace brzy přestala stačit. Bohemia Energy se proto počátkem roku 2012 rozhodla využít Native Private Cloud. Ten umožňuje dosáhnout vysoké dostupnosti, v případě potřeby rychle navýší kapacitu i výpočetní výkon jednotlivých virtuálních strojů a v součtu vychází levněji, než využití samostatných virtuálních strojů. Výhodou je také možnost provozovat virtuální stroje jak na platformě Windows tak na platformě Linux, takže Bohemia Energy sem mohla přesunout všechny své aplikace beze zbytku.

Privátní cloud na System Center 2012 přinesl další zlepšení
V dubnu 2012 byla uvolněna nová generace Microsoft Private Cloud využívající již nové rozšířené rodiny nástrojů System Center 2012. Ta přinesla nové pokročilé funkce v oblasti automatizace procesů i vyšší bezpečnost. Web4U nabídla novou generaci privátního cloudu svým zákazníkům mezi prvními v Evropě, a to pouhých pár dní po oficiálním uvedení tohoto produktu na trh, a Bohemia Energy toho ihned využila. Přechod na novou generaci privátního cloudu pro Bohemia Energy znamenal hned několik pozitivních změn. Díky širokému nasazení automatizace procesů s využitím System Center Orchestrator a díky přímému propojení s bezpečnostními síťovými produkty Juniper Networks, které Web4U používá, bylo dosaženo vyšší bezpečnosti a také vyšší garantované dostupnosti, a to na úrovni 99,99 %. Pro Bohemia Energy se také výrazně zlepšil přehled o stavu a dostupnosti jednotlivých aplikací provozovaných jednotlivými firmami, protože System Center 2012 klade na první místo právě provozované aplikace a teprve potom fyzickou infrastrukturu, která je aktuálně používána.

Řešení

Společnost přešla na privátní cloud od Microsoftu, nejprve na bázi System Center 2010 a v dubnu 2012 pak na bázi System Center 2012. Celou migraci provedl implementační partner Web4U, který provozuje pro Bohemia Energy veškeré IT systémy pro provoz webových stránek a aplikací určených ke komunikaci se zákazníky ve formě outsourcingu, v rekordním čase po uvedení produktu na trh.

Přínosy

  • Vysoká dostupnost na úrovni 99,99 %
  • Možnost dynamicky navyšovat kapacitu a výpočetní výkon použité IT infrastruktury
  • Snadný přehled o stavu všech provozovaných aplikací v rámci skupiny
  • Snadné a rychlé vytváření nových virtuálních strojů či aplikací
  • Nižší cena než u samostatné virtualizace
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 100 zaměstnanců

Software a služby
Microsoft System Center 2012

Stát/Region
Česká republika

IT téma
  • Privátní cloud
  • Virtualizace

Jazyk
Čeština

Partneři
Web4U s. r. o.

RSS