2 page Case Study
Publikováno: 3/22/2013
33
Ohodnoťte tuto studii:

Interpharma Praha, a.s. Microsoft Dynamics NAV podporuje významné firemní procesy v podmínkách farmaceutické výroby ve společnosti

Implementace řešení vytvořeného pro farmaceutickou společnost na bázi Microsoft Dynamics NAV v rámci japonského holdingu OTSUKA (Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Tokio, 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535, Japan)

Situace

Interpharma Praha, a.s. (IPP) - člen farmaceutické skupiny OTSUKA před rozhodnutím o implementaci komplexního informačního systému využívala lokální vnitřně neintegrovaná řešení pro podporu některých podnikových procesů. S rozvojem požadavků mateřské společnosti, a zejména novými požadavky managementu společnosti Interpharma Praha, a.s. bylo rozhodnuto o implementaci informačního systému na platformě Microsoft Dynamics NAV. V průběhu procesu implementace byly dodavatelskou firmou realizovány všechny potřebné customizační úpravy.

Zásadním limitem byl pevně stanovený termín náběhu nového informačního systému do rutinního provozu a trvalý důraz na respektování specifických požadavků farmaceutické výroby.

Řešení

specifická funkčnost

 • online pohled na Zboží, Dimenze (středisko a projekt) pro použití v externím systému
 • export příjmu chemického materiálu na sklad z NAV, automatické dělení na strukturovaný a nestrukturovaný sklad
 • import Kusovníku (výrobní receptura),
 • export vydaných výrobních zakázek
 • import skladových pohybů do deníku zboží (transfer, spotřeba, výstup, výdej, obecný příjem z výroby)
 • automatické účtování přijatých pohybů v denících zboží s možností opravy případných chyb
 • import výsledku laboratorních analýz do Informací o šaržích
 • export příkazu pro expedici
 • import potvrzení expedice

další nástroje

 • údaj o  C.A.S. No. na kartě zboží
 • kontrola schválených dodavatelů při vystavování objednávek
 • automatické generování pořadového čísla šarže jednotlivého materiálu pro každý příjem
 • možnost plnění čísla šarže dodavatele a informace o balení dané šarže přímo z řádky objednávky
 • rozpouštění skutečných režijních nákladů do dokončené výroby

Obecným cílem bylo také vytvořit v rámci řešení předpoklady pro zlepšení informační podpory pro rozhodování a operativní řízení, tak i následné vytěžování strategických informací pro management společnosti. Základem projektu bylo provedení analýzy stávajícího stavu systému, identifikace požadavků na zákaznické úpravy a konektivitu, kterou bude nutno zachovat vzhledem ke specifickým procesům daných prostředím výrobní farmaceutické společnosti.

Přínosy

Interpharma Praha, a.s. může po nasazení Microsoft Dynamics NAV počítat s následujícími přínosy:

 • vytvoření jednotné platformy pro řízení firemních procesů
 • integrace procesů podpořila zvýšení výkonnosti integrovaných systémů
 • rychlý přístup k aktuálním informacím, nástroje pro pokročilé vyhledávání a filtrování
 • usnadnění kontroly vstupních dat
 • zrychlení odezvy na akci uživatele
 • funkční a výkonná integrace vnitřních systémů
 • značné zjednodušení vystavování dokladů a sdílení dat
 • plná integrace s MS Office
 • zajištění aktuálních podkladů pro manažerské rozhodování
 • integrace s ostatními informačními systémy
 • integrace s orgány státní správy
 • standardizace firemních procesů

Na základě informačního systému Microsoft Dynamics NAV se podařilo společně vytvořit nástroj pro komplexní řízení podniku, zpřehlednit informace o procesech a jejich nákladech při respektování specifických procesů daných prostředím výrobní farmaceutické společnosti. Díky integraci s externím systémem, vznikl komplexní informační systém pro farmaceutickou výrobu, což odpovídá náročným požadavkům na kvalitu v rámci našeho oboru. Informační systém byl uveden do rutinního provozu v požadovaném termínu a kvalitě“, říká Ing. Jana Horniaková, PhD., ředitelka pro strategii.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 100 zaměstnanců

Software a služby
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Office Standard 2010

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
 • Prodej
 • CRM
 • Řízení lidských zdrojů

Jazyk
Čeština

Partneři
AveNet, s.r.o.

RSS