2 page Case Study
Publikováno: 3/25/2013
14
Ohodnoťte tuto studii:

Mountfield a.s. Mountfield: Když Exchange server 2003 přestane stačit...

Přední prodejce potřeb nejen pro zahradu Mountfield se jako každá větší organizace potýkal se zastaralým emailovým řešením. Migrace z Microsoft Exchange serveru 2003 vyřešila během jediného týdne problémy a potřeby všech koncových uživatelů.

Situace

Společnost Mountfield působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu své existence se vypracovala až na pozici největšího specializovaného prodejce zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku a dalších potřeb pro zahradu. Aktuálně se prodejní síť skládá z 54 obchodních center v České republice a 17 na Slovensku. Paralelně s růstem společnosti stoupají i nároky na komunikaci uvnitř organizace. Jako základní stavební kámen byla zvolena platforma Microsoft Exchange, která je aktuálně nasazena ve verzi 2010.

Obchodní cíle

Hlavním motivem pro migraci se stalo celkové morální a technologické zastarání původního řešení na bázi Microsoft Exchange 2003. Bylo také třeba odstranit některá pravidla a politiky, které byly dříve nezbytné pro bezpečný provoz řešení, nicméně v současnosti jsou řešeny jinak (např. VPN připojení k Exchange serveru 2003). Dále bylo nutné zoptimalizovat provoz a správu poštovního serveru, která se odehrávala převážně o víkendech a po omezení podpory Microsoft Exchange 2003 ze strany výrobce, bylo třeba věnovat správě více času, který jinde chyběl. Také velikost databáze dosáhla z pohledu původního řešení svého limitu a nebylo možné její kapacitu snadno navyšovat. V neposlední řadě bylo třeba reflektovat i nároky koncových uživatelů, kteří pochopitelně tlačili na větší kapacitu svých schránek a komfortu přístupu.

Řešení

Mountfield se rozhodl nasadit Microsoft Exchange 2010 jednak proto, že výše uvedené problémy bezezbytku řeší a nabízí i mnoho možností, jak komunikaci zdokonalovat do budoucna (např. pro projekt VOIP apod.). Implementace tohoto řešení zároveň představovala jedinou možnost, jak migraci provést v rekordně krátkém čase a za pomoci vlastních zdrojů.

Migrace tak mohla probíhat za plného provozu a neměla ani nejmenší dopad na koncové uživatele. Příprava, instalace virtuálního prostředí, přesun poštovních schránek i řešení problémů (celkem se vyskytly 3 drobnosti ze 600 schránek), to vše zabralo dohromady pouze 5 člověkodnů. Díky licenčnímu modelu Enterprise Agreement, který společnost využívá, se tak jednalo o jediný náklad spojený s migrací.

Přínosy

Krom hladké migrace se mezi přínosy okamžitě zařadilo i hladké připojení koncových uživatelů k novým schránkám. Díky funkci Autodiscover, která si dle jména sama najde server a databázi daného uživatele nebylo nutné do tohoto procesu zapojovat pracovníky oddělení Informačních technologií. Další příjemnou změnu přinesly úspory související s nahrazením původního VPN připojení službou Outlook anywhere, která nabízí bezpečný přístup odkudkoliv bez nutnosti využívat (a tedy i platit) VPN.

Koncoví uživatelé reflektují především rychlost odezvy serveru. Čekáním na synchronizaci se serverem v délkách v řádu desítek vteřin dle aktuálních statistik defrinitivně odzvonilo. Také na zcela přepracované rozhraní Outlook Web App přicházejí velmi pozitivní ohlasy, zatímco stará verze byla spíše neoblíbená.

Do budoucna chce společnost Mountfield nabídnout koncovým uživatelům další služby v podobě online archivu, který u klíčových uživatelů nahradí lokální archivy uložené na osobních počítačích a zároveň dojde k využití konceptu Database Availibility Group pro zálohování a rychlou obnovu emailů v případě výpadku poštovního serveru. Pro tyto scénáře bylo již pořízeno nové diskové pole, které vytvoří druhý pilíř pro komplexní řešení komunikace pro horizont několika nadcházejících let.

*
* Kombinací nástrojů Exchange 2010 serveru a Outlooku 2010 konečně dokážeme uspokojit i naše nejnáročnější uživatele, včetně mobilních. *

Marek Pasečný
CIO

Vybraná případová studie
RSS