2 page Case Study
Publikováno: 4/9/2013
25
Ohodnoťte tuto studii:

Homeport s. r. o. Provoz páteřních IT systémů pro půjčování kol vyšel Homeport v cloudu o 60 levněji

HOMEPORT je poskytovatelem komplexního řešení automatického půjčování kol pro obce, města i soukromé subjekty. Systém automatických půjčoven se sestává z různých typů jízdních kol či elektrokol, výpůjčních stanic – stojanů s bezpečnostním systémem uzamykajícím kola, obslužnou jednotkou a uživatelským rozhraním, výpůjčních karet resp. čipů a robustního páteřního IT systému THKS, který zajišťuje automatizovaný chod 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Systém HOMEPORT je díky své stavebnicové konstrukci schopen vyhovět jak malým provozovatelům – firmám, které automatické půjčovny mohou využít pro posílení mobility svých zaměstnanců uvnitř rozsáhlých areálů, tak pro velké městské aglomerace, kdy je systém tvořen rozsáhlou sítí výpůjčních stanic. S ohledem na nezbytnost poskytování vysoké míry dostupnosti a flexibility dané služby byla zvolena cesta využívající cloudové služby od společnosti Microsoft.

Situace

Na začátku byl požadavek na nový system
Společnost HOMEPORT v rámci plánované remodernizace svého systému oslovila v roce 2009 společnost The KITE se žádostí o zakázkový vývoj zcela nové verze obslužného systému automatických půjčoven kol. Od nové verze byly očekávány výrazné změny, vyšší stabilita a míra dostupnosti, lepší informovanost provozovatelů i zákazníků o průběhu jednotlivých výpůjček, snazší a méně náročná obslužnost aplikace a velký důraz byl kladen i na potřebu snadné implementace systému bez ohledu na geografické umístění provozovatele půjčovny, vzhledem k předpokladu na rozšíření služeb HOMEPORT i mimo území Evropy.
Společnost The KITE připravila několik alternativ řešení (TKHS) a následně se stala implementátorem backendové části systému projektu.

Řešení

Cloud nabídl ideální parametry a podstatně nižší cenu
S ohledem na termín nasazení nového systému HOMEPORT, který byl plánován na konec roku 2010, se mezi alternativami objevila i možnost využít cloud computingových infrastrukturních služeb od společnosti Microsoft, jejichž spuštění bylo ohlášeno na druhou polovinu roku 2010. Právě cloudová platforma Windows Azure, která nabízela veškerou IT infrastrukturu včetně souvisejících služeb ve formě služby, přitom i v pouhém cenovém srovnání, bez přihlédnutí k jakýmkoliv dalším výhodám řešení od Microsoftu, vycházela jako výrazně nejlevnější řešení. Vybudování systému s vysokou dostupností na vlastní IT infrastruktuře a s vlastními IT odborníky by už jen kvůli potřebě zajištění nepřetržitého napájení bylo extrémně drahé. Druhou, a cenově celkem přijatelnou variantou bylo outsourcování provozu a umístění všech serverů v datacentru, které už nabízí zálohované napájení, fyzické zabezpečení, protipožární systém i dostatečnou konektivitu. Jenže takové řešení jednak neodstraňuje požadavek na počáteční investice do hardware a licencí za serverový software a už vůbec neřeší potřebu mít několik IT specialistů, kteří by byli schopni zajistit provoz a údržbu serverů v nonstop režimu, což by se samozřejmě náležitě odrazilo i v ceně takového outsourcingu. Cloudové řešení od Microsoftu tak jen pouhým srovnáním cen vycházelo o 60 % levněji než nejlevnější varianta využívající pronájmu datového centra, což také jednoznačně rozhodlo právě pro tuto volbu.

Cloud přinesl i další výhody
Jenže cena nebyla jedinou výhodou. Microsoft u platformy Windows Azure garantuje dostupnost na úrovni 99,9 % na měsíční bázi. Celková doba všech výpadků v jednom kalendářním měsíci tak nesmí přesáhnout 43 minut. Navíc Microsoft zajišťuje v ceně služby i veškeré aktualizace serverového operačního systému i dalších nasazených aplikací, bezplatný přechod na jejich nejnovější verze i nonstop technickou podporu. Obrovskou výhodou cloudu je možnost navyšování i snižování kapacity, což u sezónního režimu služby, jakým půjčování jízdních kol ve většině destinací převážně je, hraje nesmírně důležitou roli a činí systém neuvěřitelně pružným a rychle reagujícím na nové požadavky či na případný útlum služeb. Problémem není ani náhlé ukončení provozu pro všechny zákazníky systému. S ukončením služby nejsou spojeny žádné dodatečné náklady, žádné propouštění pracovních sil ani nutnost rozprodání hardwaru. I díky tomu mohl implementátor nabídnout Homeportu systém ve formě služby s pravidelným měsíčním poplatkem vztaženým k aktuálnímu počtu provozovaných výpůjčních stanic. Provozní náklady na celý systém jsou proto do značné míry variabilní. Při opravdu velkém množství zákazníků přitom náklady na jednotku mohou dokonce klesat, což u ostatních variant vůbec nepřipadalo v úvahu. Tam by naopak rostly, protože by firma musela operativně dokupovat nové servery.

Přínosy

Díky cloudu si udržela firma svou konkurenční výhodu
V tržním systému je neustálá tendence klesajících cen a vzrůstající kvality poskytovaných služeb a HOMEPORT jako jeden z poskytovatelů automatických půjčoven kol má snahu, při cestě za prosazením se na trhu, v tomto vývoji předčít či alespoň držet krok s ostatními poskytovateli a to se díky cloudovému řešení podařilo. Provozovatelé si mohou volit libovolný počet jízdních kol i stanic, toto množství mohou i operativně měnit a to všechno ve velice krátkém časovém intervalu. Dynamičnost a rychlost v navýšení či snížení kapacity IT infrastruktury za pomoci Windows Azure od Microsoftu tvoří hlavní výhodu systému. HOMEPORT může poskytnout systém jak pro minimalistické instalace, tak i pro rozsáhlé městské sítě. Veškerá nastavení pro nového provozovatele po stránce zpřístupnění systému TKHS a všech jeho nastavení v cloudu jsou v rámci hodin, což ve srovnání s dalšími variantami je nejen několikanásobnou časovou úsporou, ale i finanční s ohledem na nepotřebu dokupovat nový hardware. Windows Azure tak pomáhá firmě v maximální míře udržet její hlavní konkurenční výhodu ve formě vysoké flexibility.

Cloud od Microsoftu pomáhá i při jednání se zákazníky provozovateli
Microsoft Windows Azure však v praxi přinesl pro Homeport ještě jednu velkou výhodu. Značka Microsoft je známá po celém světě a v každé zemi je považován Microsoft za velice seriózního obchodního partnera i etablovaného hráče v oblasti IT. Řada zákazníků-provozovatelů systému HOMEPORT se hned v úvodních jednáních zajímá o podmínky provozu, IT zajištění systému a dostupnost a rychlost instalace systému jako celku. Záštita služeb nadnárodní společností Microsoft zaručuje pozitivní reakce zájemců z jakékoli země.

*
* TKHS je flexibilní, inteligentní a finančně nenáročný systém řídící výpůjčky kol. Z hlediska uživatele je systém výpůjček a vracení snadno srozumitelný, dobře ovladatelný a především rychlý, což jsou výrazné prodejní argumenty pro naše zákazníky. Ti oceňují I fakt, že veškerou IT infrastrukturu neprovozuje nějaká malá, pro ně anonymní, lokální firma, ale významný globální hráč na poli IT, jakým Microsoft bezesporu je. *

Charles Butler
majitel společnosti HOMEPORT s.r.o.

*

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 30 zaměstnanců

Software a služby
Microsoft Azure

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Řízení nákladů

IT téma
  • Cloudové služby
  • Vysoká dostupnost

Jazyk
Čeština

Partneři
The KITE, s. r. o.

RSS